Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU TAHUN 6

Tarikh 09 Januari 2017 (Isnin)


Masa 8.00 – 9.00 pagi
Kelas Tahun 6
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema ISTIMEWANYA KELUARGAKU
Tajuk Satu Keluarga Dua Budaya (Uniknya Keluargaku)
Standard Kandungan 1.3 Mengengar, memahami dan memberikan respon terhadap
sesuatu
arahan, soalan, dan pesanan uyang didengar dengan betul.

Standard Pembelajaran 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap


sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai
situasi
dengan betul.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap
sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai
situasi dengan betul.

Aktiviti 1. Murid melakonkan dialog


2. Murid memberikan respon terhadap ayat perintah dengan
betulnya
3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
4. Murid membuat latihan di buku tulis.

Sistem Bahasa Pola Ayat


Pengisian Kurikulum Ilmu: Sosiobudaya
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 6

Tarikh 10 Januari 2017 (Selasa)


Masa 9.00 – 10.00 pagi
Kelas Tahun 6
Aspek Kemahiran Membaca
Tema ISTIMEWANYA KELUARGAKU
Tajuk Satu Keluarga Dua Budaya (Rahsia Kebahagiaan)
Standard Kandungan 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan
yang
jelas dan intonasi yang betul.

Standard Pembelajaran 2.3.1 Membaca sesuatu bahan yang mengandungi pelbagai jenis
ayat
dan ragam ayat secara mekanis.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membaca sesuatu bahan yang mengandungi pelbagai jenis
ayat dan ragam ayat secara mekanis.

Aktiviti 1. Murid membaca petikan teks dan perbualan


2. Murid membaca teks yang mengandungi pelbagai jenis ayat
dan ragam ayat
3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
4. Murid membuat latihan di buku tulis.

Sistem Bahasa Pola Ayat


Pengisian Kurikulum Ilmu: Sosiobudaya
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi
BBB Buku teks, buku tulis
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU TAHUN 6

Tarikh 11 Januari 2017 (Rabu)


Masa 9.00 – 10.00 pagi
Kelas Tahun 6
Aspek Kemahiran Menulis
Tema ISTIMEWANYA KELUARGAKU
Tajuk Satu Keluarga Dua Budaya (Sambutan Ulang Tahun Perkahwinan)
Standard Kandungan 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa, dan ayat secara
meknis
(menyalin) dengan betul dan kemas

Standard Pembelajaran 3.2.7 Menulis teks prosa dan puisi secara mekanis (menyalin)
dalam
bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


a) Menulis teks prosa dan puisi secara mekanis (menyalin)
dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.
Aktiviti 1. Murid meneliti bahan
2. Murid menulis teks ucapan dan sajak dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan kemasnya
3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
4. Murid membuat latihan di buku tulis.

Sistem Bahasa Pola Ayat


Pengisian Kurikulum Ilmu: Sosiobudaya
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi
BBB Buku teks, buku tulis
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 6
Tarikh 13 Januari 2017 (Jumaat)
Masa 8.00 – 9.00 pagi
Kelas Tahun 6
Aspek Aspek Seni Bahasa
Tema ISTIMEWANYA KELUARGAKU
Tajuk Satu Keluarga Dua Budaya (Lagu Keluargaku)
Standard Kandungan 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian
secara didik hibur.

Standard Pembelajaran 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni kata lagu secara bebas dan
mempersembahkannya melalui nyanyian secara didik hibur.

Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Memahami dan mengubah suai seni kata lagu secara bebas
dan mempersembahkannya melalui nyanyian secara didik
hibur.

Aktiviti 1. Murid mempersembahkan seni kata lagu melalui nyanyian


2. Murid mengubah suai lagu
3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
4. Murid membuat latihan di buku tulis.
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Muzik
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi
BBB Buku teks, buku tulis
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..