Anda di halaman 1dari 5

KLASIFIKASI BAHAN-BAHAN BERBAHAYA

Bahan-bahan kimia berbahaya telah diklasifikasikan kepada 9 kelas dan klasifikasi ini telah
diguna pakai di seluruh negara termasuk negara kita Indonesia.

Pengetahuan asas berkenaan perkara ini adalah perlu untuk kita ketahui kerana setiap hari
samada kita sedar atau tidak, secara langsung atau tidak kita banyak berurusan dengan
bahan-bahan kimia samada di tempat kerja, di rumah malahan di serata tempat.

Bahan-bahan berbahaya ini telah diklasifikasikan sebagaimana berikut :

Kelas Keadaan Bahan Contoh Simbol


Bahan
Kelas 1 Bahan Peledak
-Bahan peledak yang digunakan untuk
menghasilkan letupan. Di bahagikan pula kepada
beberapa kelas iaitu :
Kelas 1.1
-Bahan peledak untuk menghasilkan letupan TNT, ANFO
besar. Nitroglycerine.
Kelas 1.2
-Bahan peledak boleh meletup. Bom, grenet.
Kelas 1.3
-Bahan peledak dengan bahaya api dan letupan Bunga Api
kecil. Pertunjukan.
Kelas 1.4
-Bahan peledak yang tidak berbahaya. Bunga api
baisa.
Kelas 2 Gas
-Gas-gas termampat, gas yang dicairkan atau
dilarutkan dibawah tekanan dibahagikan seperti
berikut :
Kelas 2.1
Gas Mudah Terbakar
-Menyala apabila bersentuh dengan punca api. Acetylene,Hidr
ogen,L.P.Gas.
Kelas 2.2
Gas Tidak Mudah Terbakar
-Gas-gas yang tidak mudah terbakar dan tidak Oksigen,
beracun. Nitrogen.
Kelas 2.3
Gas Toksik
-Gas yang beracun dan boleh menyebabkan Ammonia,
kematian atau kecederaan serius kepada manusia Klorin.
jika dihidu.
Kelas 3 Cecair Mudah Terbakar Diethyl ether,
-Cecair yang menyala apabila bersentuhan Carbon
dengan punca api. disulfida.

Kelas 4 Pepejal Mudah Terbakar


-Pepejal mudah terbakar dibahagikan kepada
beberapa kelas iaitu :

Kelas 4.1.
-Pepejal mudah terbakar yang senang menyala
Nitrocellulose,
dan boleh terbakar.
Fosforus.

Kelas 4.2. Alluminium


-Pepejal mudah terbakar dengan sendirinya.
Alkyls,
Fosforus putih.
Kelas 4.3.
-Pepejal yang mengeluarkan gas mudah
Sodium,
terbakar apabila basah atau terkena air.
Calsium
carbide.
Kelas 5 Bahan Pengoksida Organik
-Agen pengoksida. Calsium.

Kelas 6 Bahan Beracun Dan Berjangkit


-Bahan-bahan beracun yang tidak termasuk gas-
gas beracun.
Kelas 6.1(a)
-Bahan beracun yang boleh menyebabkan Sianida,
kecederaan serius dan kematian kepada manusia campuran
jika terhidu, ditelan atau melalui serapan kulit. plumbum.
Kelas 6.1 (b)
-Bahan beracun atau toksik berbahaya kepada Racun
manusia. serangga
rumah.

Kelas 6.2
-Bahan-bahan yang mudah berjangkit. Vaksin,
spesimen
patologi

Kelas 7 Bahan Radioaktif


-Bahan radioaktif mengandungi bahan-bahan Uranium,
atau campuran bahan yang mengeluarkan Radioisotops.
radiasi.
Kelas 8 Bahan Kakisan
-Bahan-bahan yang dalam keadaan pepejal atau Asid
cecair yang boleh mengkakis. Hidroklorik.

Kelas 9 Bahan Pelbagai


-Bahan-bahan yang menyebabkan kadar bahaya Aerosol,
yang rendah. Polyester
beads.