Anda di halaman 1dari 22

UNDANGAN

PERINGATAN ISRA MI’RAJ


NABI MUHAMMAD SAW
KepadaYth:
Ibu/Saudari
di-tempat

AssalamualaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Denganmemanjatkanpujidansyukurkehadirat Allah SWT,


shalawatdansalamkitahaturkankepadajunjungankitaNabi Muhammad SAW.
Sehubungandengantibanyabulan Rajab 1438 H, denganiniPanitiaHariBesar Islam MushallaAzh-
ZhohirinbermaksudmengundangIbu/SaudariuntukberhadirdalamacaraperingatanIsraMi’rajNabi
Muhammad SAW yang Insya Allah akandilaksanakanpada :

Hari/Tanggal : Sabtu/22 April 2017 (25 Rajab 1438 H)


Waktu : 14.00 Wita
Tempat : RuangIndukMushallaAzh-Zhohirin
Jl. SimpangTanggaRt 37 Banjarmasin
Penceramah : Al Ustadz Muhammad Noor

Demikianundanganinidisampaikan, ataskehadirannyadansuksesnyaacaratersebut kami


ucapkanterimakasih
WassalamualaikumWarahmatullahiWabarakatuh
TTD

PANITIAPELAKSANA

UNDANGAN
PERINGATAN ISRA MI’RAJ
NABI MUHAMMAD SAW
KEPADAYTH:
IBU/SAUDARI
DI-TEMPAT

ASSALAMUALAIKUMWARAHMATULLAHIWABARAKATUH

DENGANMEMANJATKANPUJIDANSYUKURKEHADIRAT ALLAH SWT,


SHALAWATDANSALAMKITAHATURKANKEPADAJUNJUNGANKITANABI MUHAMMAD
SAW. SEHUBUNGANDENGANTIBANYABULAN RAJAB 1438 H,
DENGANINIPANITIAHARIBESAR ISLAM MUSHALLAAZH-
ZHOHIRINBERMAKSUDMENGUNDANGIBU/SAUDARIUNTUKBERHADIRDALAMACARAP
ERINGATANISRAMI’RAJNABI MUHAMMAD SAW YANG INSYA ALLAH
AKANDILAKSANAKANPADA :

HARI/TANGGAL : SABTU/22 APRIL 2017 (25 RAJAB 1438 H)


WAKTU : 14.00 WITA
TEMPAT : RUANGINDUKMUSHALLAAZH-ZHOHIRIN
JL. SIMPANGTANGGART 37 BANJARMASIN
PENCERAMAH : AL USTADZ MUHAMMAD NOOR

DEMIKIANUNDANGANINIDISAMPAIKAN,
ATASKEHADIRANNYADANSUKSESNYAACARATERSEBUT KAMI
UCAPKANTERIMAKASIH
WASSALAMUALAIKUMWARAHMATULLAHIWABARAKATUH
HAL YANG HARUS DI PERHATIKAN PADA PASIEN DENGAN HEMOROID

1. YANG DIWAJIBKAN
- BANYAK MAKAN BUAH DAN SAYUR
- BAB SECARA TERATUR

2. YANG DILARANG
- HINDARI MAKAN PEDAS
- JANGAN DUDUK/BAB TERLALU LAMA
- JANGAN MENGEJAN
- JANGAN MENGANGKAT BENDA BERAT

BY. DR TANTO RAHARJO, Sp. B, FICS

HAL YANG HARUS DI PERHATIKAN PADA PASIEN DENGAN HEMOROID

1. YANG DIWAJIBKAN
- BANYAK MAKAN BUAH DAN SAYUR
- BAB SECARA TERATUR

2. YANG DILARANG
- HINDARI MAKAN PEDAS
- JANGAN DUDUK/BAB TERLALU LAMA
- JANGAN MENGEJAN
- JANGAN MENGANGKAT BENDA BERAT

BY. DR TANTO RAHARJO, Sp. B, FICS

HAL YANG HARUS DI PERHATIKAN PADA PASIEN DENGAN HEMOROID

1. YANG DIWAJIBKAN
- BANYAK MAKAN BUAH DAN SAYUR
- BAB SECARA TERATUR

2. YANG DILARANG
- HINDARI MAKAN PEDAS
- JANGAN DUDUK/BAB TERLALU LAMA
- JANGAN MENGEJAN
- JANGAN MENGANGKAT BENDA BERAT

BY. DR TANTO RAHARJO, Sp. B, FICS


IBU JUMIAT BUDI IBU H. JARKASI
SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN

IBU H. KARTIJA IBU H. ROHANIANSYAH


SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN
IBU H. AIDAN IBU H. AMIR
SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN

IBU H. ROKHIM IBU H. SYARIFUDIN


SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN
IBU H. MUJILAN IBU H. KASPUL
SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN

IBU Hj. MARIA IBU H. NAJAMUDIN


SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN
IBU Hj. IDA IBU Hj. IRMA
SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN

IBU Hj. IHAY IBU Hj. MAGDALENA


SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN
IBU H. HAMDI IBU Hj. ZURAIDA
SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN

IBU Hj. SERIYULIDA IBU Hj. SITI AISYAH


SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN
IBU SABRAN IBU NORSEWAN
SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN

IBU ZAENAL IBU ENDAH


SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN
IBU SANUSI IBU HARTATI
SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN

IBU MARDIONO IBU PARGE


SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN
IBU WINARDI IBU MARIONO
SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN

IBU MUALIM IBU ADLI


SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN
IBU SAYUTI IBU MARHAIDI
SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN

IBU ELIS IBU NORJENNAH


SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN
IBU HAIDIR IBU TAHER
SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN

MAMA YURIZKA MAMA NELY


SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN
MAMA TIMAH MAMA ALMA
SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN

MAMA DINA MAMA NOVA


SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN
MAMA TITIN MAMA REZA
SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN

MAMA ROZI MAMA ARUM


SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN
MAMA WAHYU IBU BARIAH
SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN

MAMA ANGGA MAMA GAIDA


SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN
IBU SABAR IBU AGUS
SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN

IBU FATMAWATI IBU NURUL


SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN
MAMA ABIN MAMA ALIF
SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN

MAMA IIS IBU BAITI


SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN
NINI ICA NINI NURUL
SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN

IBU IDA NINGSIH IBU Hj. MAGDALENA


SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN
IBU H. JARKASI
SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN

SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1438 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN