Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PELAKSANAAN AKTIVITI (RPA Taska)

Pelaksanaan Aktiviti PERMATA (Slot Pengajaran)

Taska : Taska Universiti Utara Malaysia (UUM)


Umur : 3- 6 bulan
Tarikh : 24.7.2018 (Selasa)
Masa : 11.00 – 11.30 pagi ( 30 minit )
Bilangan Kanak-kanak: 03 orang
Tema / Tajuk : Deria Saya
Sub Tema : Deria penglihatan, pendengaran dan sentuhan
Bidang : Perkembangan Deria dan Pemahaman Dunia Persekitaran
Kesepaduan Bidang : Perkembangan Fizikal dan Psikomotor
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) :
Kreativiti : pemerhatian, analisis
Nilai : berani mencuba, kesungguhan
Keusahawanan : komitmen yang tinggi
TMK :-
Objekti Aktiviti : Pada akhir aktiviti, bayi boleh
1. memerhati sesuatu objek dengan fokus.
2. mencari sumber bunyi di persekitaran.
3. mencapai objek di depan mata.

Pengetahuan Sedia Ada : Bayi sudah boleh bertindak balas terhadap rangsangan bunyi dan objek yang bergerak.

1
Kemahiran Berfikir (KB) : Membanding beza, mengenal pasti
(+ HOM + KBAT)
Bahan Bantu Mengajar : Busy Bag, Shake-Bottle, Sensory Chime
Fokus KP / MI : kinestetik, intrapersonal, visual-ruang, awal matematik dan pemikiran matematik
Kosa Kata : ikan, bunga, air, arnab
Amalan Asuhan & Didikan(AD) : Keselamatan bayi (keselamatan peralatan dan keselamatan emosi bayi)

CATATAN
MASA / FASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1) Pendidik bertegur sapa dengan bayi dengan mesra.


Persediaan “Hai Semua.” KB : mengenal pasti
2) Pendidik membawa bayi ke ruang aktiviti .
 Sesi pengenalan 3) Pendidik menempatkan bayi dalam posisi yang sesuai. MI : interpersonal
4) Pendidik memulakan aktiviti dengan memanggil nama
(Pemerhatian, diri:
 Pendidik bayi berulang kali.
Analisis)
 Kanak-kanak

( ±5 minit)

2
Imaginasi “Cuba Dengar... Saya 1) Bayi ditunjukkan dan diberikan shake-bottle untuk KB : mengenal pasti
Di Mana?” dipegang.
2) Pendidik mengoncangkan shake bottle dari pelbagai
(Penjanaan idea,  Bunyi Shake-bottle: MI : kinestetik, visual-
 Deria pendengaran arah dan bayi memerhatikannya.
Sintesis idea) ruang, interpersonal,
3) Pendidik memerhati tindak balas bayi.
4) Pendidik menyembunyikan shake-bottle di belakang awal matematik dan
badan sambil mengoncangkannya. pemikiran logik
5) Pendidik memerhati tindak balas bayi untuk mencari
(±5 minit) Nilai : berani mencuba,
sumber bunyi.
kesungguhan
BBM : shake-bottle

1) Bayi ditunjukkan Busy Bag.


Perkembangan “Eh, Apa Ini?” KB : mengenal pasti,
2) Pendidik menunjukkan cara untuk bermain Busy Bag.
3) Bayi bermain Busy Bag dengan pengawasan dan membanding beza
(Penambahbaikan  Busy Bag : bimbingan pendidik. MI : kinestetik,
 Deria sentuhan 4) Pendidik memerhati cara bayi untuk bermain Busy
, Menilai) interpersonal, visual-
Bag.
ruang, awal matematik
dan pemikiran logik
(±10 minit) Nilai: berani mencuba
BBM: Busy Bag

3
Tindakan “Apa yang sedang 1) Bayi ditunjukkan Sensory Chime. KB : mengenal pasti
2) Pendidik memusingkan Sensory Chime untuk menarik
berpusing-pusing MI : kinestetik, visual-
perhatian bayi.
(Pelaksanaan, Itu?” ruang
3) Pendidik memerhati tindak balas bayi untuk mencapai
Amalan Nilai : kesungguhan
objek yang terdapat pada Sensory Chime.
Berterusan)  Sensory Chime : BBM : Sensory Chime
 Deria penghlihatan
 Deria pendengaran
( ±7 minit)  Deria sentuhan

Penutup “Yeah ! Saya Berjaya” 1) Pendidik memuji bayi sambil bertepuk tangan KB : mengenal pasti
2) Pendidik menghulurkan tangan supaya dapat
Nilai: kesungguhan
dicapai oleh bayi.
(±3 minit)  Pengukuhan dan MI : kinestetik, interpersonal
3) Pendidik berpegang tangan bayi dengan lembut sambil
penghargaan kendiri bergoyang-goyangkan secara perlahan.
4) Pendidik mengacah bayi sambil berpegang tangan.

Petunjuk
Contoh AD, rutin, fungsi pendidik sebagai fasilitator
Fokus penulisan yang menggambarkan berpusatkan kanak-kanak/murid

Refleksi Guru Pelatih:

4
Ulasan Pensyarah / Pendidik Pembimbing :

Anda mungkin juga menyukai