Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Informed Consent


Lampiran 2. Petunjuk Pengisian Kuesioner
Lampiran 2. Kuesioner Motivasi Diri
Lampiran 3. Kuesioner Perawatan Kaki
Lampiran 4. Surat Permohonan Studi Pendahuluan