Anda di halaman 1dari 3

Palopo, 08 Juni 2017

Perihal : Permohonan Izin Belajar

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Di-
Kota Palopo

Dengan Hormat, yang bertanda dibawah ini.

Nama : dr. Bidasari Jamil


NIP. : 19770602 200604 2 023
Pangkat/Gol. : Pembina/ IV a
Jabatan : Kepala Puskesmas Wara Barat
Instansi : Dinas Kesehatan Kota Palopo
Unit Kerja : Puskesmas Wara Barat

Mengajukan permohonan Izin belajar pada perguruan tinggi Lembaga Adminitrasi Negara
(LAN) Makassar. Sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima
kasih.

Hormat Kami

dr. Bidasari Jamil


Nip.19770602 200604 2 023
Palopo, 08 Juni 2017

Perihal : Permohonan Izin Belajar

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Di-
Kota Palopo

Dengan Hormat, yang bertanda dibawah ini.

Nama : dr. Ana Adryana


NIP. : 19810802 200902 2 006
Pangkat/Gol. : Penata TK.I/ III d
Jabatan : Dokter Puskesmas Wara Utara Kota
Instansi : Dinas Kesehatan Kota Palopo
Unit Kerja : Puskesmas Wara Utara Kota

Mengajukan permohonan Izin belajar pada perguruan tinggi Lembaga Adminitrasi Negara
(LAN) Makassar. Sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima
kasih.

Hormat Kami

dr. Ana Adryana


Nip.19810802 200902 2 006
Palopo, 08 Juni 2017

Perihal : Permohonan Izin Belajar

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kesehata
Di-
Kota Palopo

Dengan Hormat, yang bertanda dibawah ini.

Nama : dr. Mutahharah


NIP. : 19800311 200604 2 025
Pangkat/Gol. : Penata TK.I/ III d
Jabatan : Dokter Puskesmas Wara Utara Kota
Instansi : Dinas Kesehatan Kota Palopo
Unit Kerja : Puskesmas Wara Utara Kota

Mengajukan permohonan Izin belajar pada perguruan tinggi Lembaga Adminitrasi Negara
(LAN) Makassar. Sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima
kasih.

Hormat Kami

dr. Mutahharah
Nip.19810802 200902 2 006