Anda di halaman 1dari 4

TUGAS BAHASA JAWA

WAWANCARA PENGUSAHA KATERING

Nama kelompok :
1. Dini Rahmawati
2. Riska Rahmawati
3. Putri nailah salsabilla
4. Sutiyani
Kelas = XI AKL 3
Mapel. = Bahasa Jawa

SMK ISLAM AL-HIKMAH MAYONG JEPARA


TAHUN AJARAN 2018/2019
Wawancara pengusaha “ KATERING “

Wawancara =” Assalamualaikum Bu.. nyuwun wektune sekedap


nggeh,kangge wawancara,angsal nopo mboten Bu?”
Narasumber =” waalaikumsalam .. nggeh angsal “

1. Panjenengan namine sinten Bu?


Narasumber = Nuryati
2. Garwane jenengan namine sinten Bu?
Narasumber = Sumardi
3. Profesine jenengan nopo Bu?
Narasumber = Profesine Kulo dados juru masak / ketering
4. Jenengan gadah karyawan nopo mboten? Pinten karyawane?
Narasumber = Ora duwe karyawan tetap,sing ngwangi Niki
dulur-dulur tonggo – tonggo sing cedak kalih tempat usahane
Kulo
5. Gajine Niki harian,mingguan nopo bulanan?
Narasumber = Yen gaji biasane harian
6. Modal pertama jenengan pinten?
Narasumber = Besar modal tergantung akehe pesenane
7. Pendapatan sewulan pinten?
Narasumber = kurang luweh Rp 1.000.000
8. Pirang tahun jenengan ngelamoahi profesi Niki?
Narasumber = Kurang luwih 10 tahun, lagi rame-ramene 5
tahunan Niki
9. Jenengan sadeane ten pundi? Alamatte Ten pundi Bu?
Narasumber = Sadeane ten omah, Ten desa Kedung sari Mulyo
RT 09/03 Welahan .
10. Manfaat profesi Niki kangge jenengan nopo Bu?
Narasumber = Kanggo nyukupi kebutuhan keluarga
11. Kerugiane jenengan ngelampahi profesi Niki nopo Bu?
Narasumber = Kerugiane niku,Yen pas wonten tiyang sing
pesen Jaluk potongan harga. Sakniki kan bahan² sembako
mahal Tapi harga produk'e iseh ajeg,paling mundak Rp 200,-
12. Awal mulane profesi Niki derek tiyang nopo ndamel
Piyambak?
Narasumber = Awal mulane ndamel piyambak,terus dibagi-
bagike Kaleh tonggo- tonggo. Yen tonggo – tonggo wonten
Acara ,Kulo dikon ndamelke jajanan. Terus akhire
Kathah tiyang kang pesen jajan Reng Kulo.
13. Libur kerja Niki dinten nopo?
Narasumber = Libure Yen mboten wonten pesenane
14. Wangsule karyawan jam pinten Bu?
Narasumber = Sakbare ndamel pesenan.
15. Tutupi Niku jam pinten?
Narasumber = tutup e sak bare ndamel pesenan.
16. Ndamele buku pas wonten pesenan nopo ndamel terus Bu?
Narasumber = Ndamele buku pas wonten pesenan. Tapi
Alhamdulillah Bendino wonten pesenan.
17. Regine setunggale pinten Bu?
Narasumber = Tergantung jajan opo.. rata-rata regane Rp
1500,-
18. Jenengan gadah langganan nopo mboten Bu?
Narasumber = Alhamdulillah kathah.
19. Gajine karyawan pinten?
Narasumber = Gajian tergantung hasil pendapatan sabendinane
Kan gajiane Niki harian.
20. Carane jenengan promosi kepiye Bu?
Narasumber = Carane promosi lewat tonggo-tonggo,konco lan
sederek Kulo.
21. Matur suwun kangge wektune nggeh Bu?
Narasumber = Nggeh sami sami.