Anda di halaman 1dari 5

Nama : .......................................................................................

Tingkatan : ............................................. Tarikh : ...................................

BAB 5 ~ KEMERDEKAAN NEGARA 31 Ogos 1957

1. Rombongan Kemerdekaan
1.1 Tujuan rombongan : .........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

1.2 Anggota rombongan:


Rombongan Merdeka

Empat wakil raja-raja Melayu Empat Wakil Perikatan

 Dato Panglima Bukit Gantang  Tunku Abdul Rahman


 Abdul Aziz Othman  H.S. Lee
 Dato Mohd Seth  Dr. Ismail
 Dato Nik Ahmed Kamil  Dato Abdul Razak Hussein

1.3 Perjanjian London


a. Tarikh : ................................................................................................................................
b. Pengerusi : ..................................................................................................................
c. Perkara-perkara yang dipersetujui dalam Perjanjian tersebut :

 Sebuah suruhanjaya bebas dibentuk untuk menggubal perlembagaan merdeka


 Kepentingan Barat atau perniagaan British tidak akan diambil alih
 Satu perjanjian pertahanan ditandatangani bagi menjaaga keselamatan Tanah Melayu dan
menjaga kepentingan ekonomi British
 Tarikh kemerdekaan Tanah Melayu ditetapkan pada 31 Ogos 1957
 Institusi Raja berperlembagaan dikekalkan
 Pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri diteruskan

d. Tempat di mana Tunku Abdul Rahman mengisytiharan tarikh kemerdekaan negara.


.......................................................................................................................................................... ...

e. Jelaskan maksud ;’MERDEKA’ : ....................................................................................................


....................................................................................................
....................................................................................................

1
Latihan Topikal Bab 4 ~ Kerjasama Kaum Ke Arah Kemerdekaan : ~ email: idris@smkkbesout.edu.my
2. Suruhanjaya Reid

2.1 Keahlian Suruhanjaya Reid

Ahli Suruhanjaya Reid

Lord William Reid

Sir Ivor Jenning Sir William McKell Tuan B. Malik Tun Abdul Hamid
(England) (Bekas Gabenor (Hakim Mahkamah (Pakistan)
Jeneral Australia) Tinggi India)

2.2 Tugas Tugas Suruhanjaya Reid

i. .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
ii. .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
iii. .................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ....
iv. .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Suruhanjaya menerima sebanyak 131 memorandum. Pada bulan Februari 1957, suruhanjaya
Info mengeluarkan draf perlembagaan untuk dibahaskan. Walaubagaimanapun beberapa cadangan
terpaksa dipinda bagi memuaskan hati semua pihak.

2.3 Pindaan Syor Pindaan Syor Suruhanjaya Reid

i. .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
ii. .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
iii. .................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ....
iv. .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
v. .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
vi. .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Pindaan Suruhanjaya Reid dipersetujui berdasarkan semangat tolak ansur dan permuafakatan
Info antara kaum di Tanah Melayu. Cadangan ini telah diterima oleh Parlimen British pada bulan Jun
1957. Draf perlembagaan merdeka telah dibentang dan diluluskan oleh Majlis Perundangan
Persekutuan. Upacara menandatangani Perjanjian Merdeka 1957 telah diadakan di Kuala Lumpur.

2
Latihan Topikal Bab 4 ~ Kerjasama Kaum Ke Arah Kemerdekaan : ~ email: idris@smkkbesout.edu.my
Nama : .......................................................................................
Tingkatan : ............................................. Tarikh : ...................................

3. Perlembagaan Merdeka 1957.


3.1 Beberapa ‘fasal’ penting dalam perlembagaan merdeka:

3.2 Isu-isu rumit dan sensitif yang perlu kepada penyelesesaian dan kebijaksanaan.

Isu-Isu Yang Rumit dan Sensitif

3.3 Pemimpin-peminpin utama kemerdekaan:


a. .................................................................... c. ....................................................................
b. .................................................................... d. ....................................................................

3.4 Pemimpin-pemimpin lain yang berjas ke arah kemerdekaan:


a. .................................................................... c. ....................................................................
b. .................................................................... d. ....................................................................

4. Pemasyhuran Kemerdekaan.

4.1 Peristiwa Pengisytiharan Kemerdekaan.

Tempat Peristiwa
Padang Kelab Selangor,
Kuala Lumpur
(30 Ogos 1957)

Stadium Merdeka
(31 Ogos 1957)

3
Latihan Topikal Bab 4 ~ Kerjasama Kaum Ke Arah Kemerdekaan : ~ email: idris@smkkbesout.edu.my
4.2 Proses Peristiwa Pengisytiharan Kemerdekaan.

Proses Peristiwa Pengisytiharan Kemerdekaan

 30 Ogos 1957 : 12.00 tengah malam; Padang Kelab Selangor; bendera


Union Jack diturunkan

 Bendera Persekutuan dinaikkan

 31 Ogos 1957 ~ Stadium Merdeka, wakil Ratu England, Duke of


Wellington menyerahkan Dokumen penyerahan kuasa kepada Yang di-
Pertuan Agong
 Pembacaan pengisytiharan kemerdekaan oleh Tunku Abdul Rahman
Putra.

 Laungan ‘merdeka’ (7 kali) di Stadium Merdeka

4.3 Kandungan Perisytiharan Kemerdekaan

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4
Latihan Topikal Bab 4 ~ Kerjasama Kaum Ke Arah Kemerdekaan : ~ email: idris@smkkbesout.edu.my
5. Pengukuhan Minda
5.1 Cadangan Suruhanjaya Reid

a) Sistem Kerajaan Persekutuan

c) Ketua Negeri
 Sistem kerajaan sedia ada
b) Ketua Persekutuan T. Melayu
diteruskan
 Melaka dan Pulau Pinang
bergabung dengan Persekutuan
 Diketuai oleh seorang Raja  Diketuai oleh Gabenor (Yang
Dipertua

CADANGAN
d) Peranan Raja-Raja Melayu
SURUHANJAYA
REID e) Sistem Demokrasi
 Raja-Raja Melayu terus
berperanan sebagai ketua negeri
masing-masing  Mengamalkan corak
f) Ahli Parlimen pemerintahan demokrasi.
Pemerintah dipilih oleh rakyat
melalui pilihan raya
 Akan dipilih melalui Pilihanraya Umum untuk mewakili
rakyat.
 Berperanan mengawal pentadbiran kerajaan.

5.2 Proses Kemerdekaan Negara.

MERDEKA ~ 31 OGOS 1957

Pembentukan Perlembagaan Merdeka 1957

Rundingan Kemerdekaan kee London 1956

Pilihanraya Majlis Bandaran 1952

Malayan Union 1946

Proses Ke Arah Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu

5
Latihan Topikal Bab 4 ~ Kerjasama Kaum Ke Arah Kemerdekaan : ~ email: idris@smkkbesout.edu.my