Anda di halaman 1dari 2

‫‪BILAL UNTUK SHALAT IDUL ADHA‬‬

‫‪1. Ketika shalat akan dimulai Bilal mengucapkan :‬‬

‫باللره أ بك كببرر باللره أ بك كببرر باللره أ بك كببرر‪ ,‬باللره أ بك كببرر باللره أ بك كببرر باللره أ بك كببرر ‪ ,‬بلا إل لبه إ ل بلا اللره بو اللره أ بك كببرر‬
‫ل‬
‫حا د ِهّٰلِأحمكحبدر ِهّٰلِحو ل ل ل‬
‫ل ِهّٰلِاملححممدد‬
‫ضلحىٰ ِهّٰلِحرمكحعحتميلن ِهّٰلِحجاَلمحعةة ِهّٰلِحرلححمدكدم ِهّٰلِاد ِهّٰلِ× ِهّٰلِ‪٢‬‬
‫صلل موا ِهّٰلِدسننةة ِهّٰلِلللعميلد ِهّٰلِمالح م‬
‫ح‬

‫ ِهّٰلِ‪ِ berdiri‬هّٰلِ‪ِ Bilal‬هّٰلِ‪ِ selesai‬هّٰلِ‪ِ shalat‬هّٰلِ‪ِ Setelah‬هّٰلِ‪ِ berjama’ah.‬هّٰلِ‪ِ secara‬هّٰلِ‪ِ dilaksanakan‬هّٰلِ‪ِ Fitri‬هّٰلِ‪ِ Idul‬هّٰلِ‪ِ Shalat‬هّٰلِ‪2.‬‬
‫‪ِ :‬هّٰلِ‪ِ mengucapkan‬هّٰلِ‪ِ lalu‬هّٰلِ‪ِ jama’ah‬هّٰلِ‪menghadap‬‬

‫ضلحىٰ‬ ‫حياَحمحعاَلشحر ِهّٰلِاملدممسلللمميحن ِهّٰلِحودزممحرحة ِهّٰلِاملدممؤلملنميحن ِهّٰلِحرلححمدكدم ِهّٰلِا د‪ِ .‬هّٰلِلامعحلدم موا ِهّٰلِأحنن ِهّٰلِحيموحمدكمم ِهّٰلِلهحذا ِهّٰلِحيمودم ِهّٰلِلعميلد ِهّٰلِمالح م‬
‫حوحيمودم ِهّٰلِاللسدرمولر‪ِ َ،‬هّٰلِحوحيمودم ِهّٰلِاملحممغفدمولر‪ِ .‬هّٰلِأحححنل ِهّٰلِا د ِهّٰلِلحدكمم ِهّٰلِلفميله ِهّٰلِالنطحعاَحم‪ِ َ،‬هّٰلِحوححنرحم ِهّٰلِحعلحميدكمم ِهّٰلِلفميله ِهّٰلِال ص‬
‫صحياَحم‪ِ .‬هّٰلِإلحذا ِهّٰلِ‬
‫صدتموا ِهّٰلِحوامسحمدع موا ِهّٰلِ‬ ‫صدتموا ِهّٰلِحوامسحمدعموا ِهّٰلِحواحلطميدع موا ِهّٰلِحرلححمدكدم ِهّٰلِا د‪ُ,‬هلل ِهّٰلِاحمن ل‬ ‫ب ِهّٰلِحعحلىٰ ِهّٰلِامللممنحبلر‪ُ,‬هلل ِهّٰلِاحمن ل‬
‫صلعحد ِهّٰلِاملحخلطمي د‬
‫ح‬
‫صدت موا ِهّٰلِحلحعلندكمم ِهّٰلِدتمرححدمموحن‬ ‫‪.‬حواحلطميدع موا ِهّٰلِحرلححمدكم ِهّٰلِا د‪ُ,‬هلل ِهّٰلِاحمن ل‬
‫ ِهّٰلِ‪ِ kalian.‬هّٰلِ‪ِ kepada‬هّٰلِ‪ِ rahmat‬هّٰلِ‪ِ memberi‬هّٰلِ‪ِ Allah‬هّٰلِ‪ِ semoga‬هّٰلِ‪ُ,‬هلل‪ِ Mukminin‬هّٰلِ‪ِ kaum‬هّٰلِ‪ِ golongan‬هّٰلِ‪ِ dan‬هّٰلِ‪ِ Muslimin‬هّٰلِ‪ِ kaum‬هّٰلِ‪ِ sekalian‬هّٰلِ‪ِ Wahai‬هّٰلِ‪ِ :‬هّٰلِ‪Artinya‬‬
‫ ِهّٰلِ‪ِ bahagia‬هّٰلِ‪ِ hari‬هّٰلِ‪ُ,‬هلل)‪ِ kurban‬هّٰلِ‪ِ hewan‬هّٰلِ‪ِ menyembelih‬هّٰلِ‪ِ kembali‬هّٰلِ‪ِ (hari‬هّٰلِ‪ِ Adha‬هّٰلِ‪ِ ‘Idul‬هّٰلِ‪ِ Hari‬هّٰلِ‪ِ adalah‬هّٰلِ‪ِ ini‬هّٰلِ‪ِ kalian‬هّٰلِ‪ِ hari‬هّٰلِ‪ِ sesungguhnya‬هّٰلِ‪Ketahuilah‬‬
‫ ِهّٰلِ‪ِ puasa‬هّٰلِ‪ِ kalian‬هّٰلِ‪ِ bagi‬هّٰلِ‪ِ mengharamkan‬هّٰلِ‪ِ Allah‬هّٰلِ‪ِ dan‬هّٰلِ‪ِ itu‬هّٰلِ‪ِ hari‬هّٰلِ‪ِ pada‬هّٰلِ‪ِ makan‬هّٰلِ‪ِ kalian‬هّٰلِ‪ِ bagi‬هّٰلِ‪ِ menghalalkan‬هّٰلِ‪ِ Allah‬هّٰلِ‪ِ pengampunan.‬هّٰلِ‪ِ hari‬هّٰلِ‪dan‬‬
‫ ِهّٰلِ‪ِ memberi‬هّٰلِ‪ِ Allah‬هّٰلِ‪ِ semoga‬هّٰلِ‪ُ,‬هلل‪ِ taatilah‬هّٰلِ‪ِ dan‬هّٰلِ‪ِ dengarkanlah‬هّٰلِ‪ُ,‬هلل‪ِ perhatikanlah‬هّٰلِ‪ُ,‬هلل‪ِ Mimbar‬هّٰلِ‪ِ atas‬هّٰلِ‪ِ ke‬هّٰلِ‪ِ naik‬هّٰلِ‪ِ khatib‬هّٰلِ‪ِ Apabila‬هّٰلِ‪ِ itu.‬هّٰلِ‪ِ hari‬هّٰلِ‪pada‬‬
‫‪ِ Allah.‬هّٰلِ‪ِ oleh‬هّٰلِ‪ِ dirahmati‬هّٰلِ‪ِ kalian‬هّٰلِ‪ِ semoga‬هّٰلِ‪ُ,‬هلل‪ِ Perhatikanlah‬هّٰلِ‪ِ x).‬هّٰلِ‪ِ (2‬هّٰلِ‪ِ kalian‬هّٰلِ‪ِ kepada‬هّٰلِ‪rahmat‬‬

‫صصل ِهّٰلِحعللىٰ ِهّٰلِحسصيلدحناَ ِهّٰلِحوحمموحلحناَ ِهّٰلِ‬ ‫صصل ِهّٰلِحعللىٰ ِهّٰلِحسصيلدحناَ ِهّٰلِدمححنمدَّد‪ِ َ،‬هّٰلِحال لللدهنم ِهّٰلِ ح‬
‫صصل ِهّٰلِحعللىٰ ِهّٰلِدمححنمدَّد‪ِ َ،‬هّٰلِحال لللدهنم ِهّٰلِ ح‬ ‫حال لللدهنم ِهّٰلِ ح‬
‫ل‬
‫ت ِهّٰلِحواملدممؤلملنميحن ِهّٰلِ‬ ‫ب ِهّٰلِمالحعاَحللمميحن‪ِ .‬هّٰلِحال لللدهنم ِهّٰلِحقصوماللمسلححم ِهّٰلِلمحن ِهّٰلِاملدممسلللمميحن ِهّٰلِحواملدممسللحماَ ل‬ ‫دمححنمدَّد‪َ،‬حومالححممدد ِهّٰلِ ل ل ل‬
‫ل ِهّٰلِحر ص‬
‫ك ِهّٰلِلباَملحخميلر ِهّٰلِ‬
‫ب ِهّٰلِامخلتمم ِهّٰلِلححناَلممن ح‬
‫ت‪ِ َ،‬هّٰلِحوحيصسمردهمم ِهّٰلِحعللىٰ ِهّٰلِلاحقاَحملة ِهّٰلِالصدميلن‪ِ .‬هّٰلِحر ص‬ ‫ت ِهّٰلِاحملحمححيآَلء ِهّٰلِلممندهمم ِهّٰلِحومالحممحوا ل‬ ‫حواملدممؤلمحناَ ل‬
‫صلرميحن ِهّٰلِلبحرمححملتحك ِهّٰلِحياَاحمرحححم ِهّٰلِالنرالحلمميحن‬ ‫حوحياَحخميحرالنناَ ل‬
‫ ِهّٰلِ‪ِ Nabi‬هّٰلِ‪ِ kita‬هّٰلِ‪ِ junjungan‬هّٰلِ‪ِ kepada‬هّٰلِ‪ِ rahmat‬هّٰلِ‪ِ berilah‬هّٰلِ‪ِ Allah‬هّٰلِ‪ِ Ya‬هّٰلِ‪ُ,‬هلل‪ِ Muhammad‬هّٰلِ‪ِ Nabi‬هّٰلِ‪ِ kepada‬هّٰلِ‪ِ rahmat‬هّٰلِ‪ِ berilah‬هّٰلِ‪ُ,‬هلل‪ِ Allah‬هّٰلِ‪ِ Ya‬هّٰلِ‪ِ :‬هّٰلِ‪Artinya‬‬
‫ ِهّٰلِ‪ِ semesta‬هّٰلِ‪ِ Tuhan‬هّٰلِ‪ِ Allah‬هّٰلِ‪ِ bagi‬هّٰلِ‪ِ puji‬هّٰلِ‪ِ segala‬هّٰلِ‪ِ dan‬هّٰلِ‪ُ,‬هلل‪ِ Muhammad‬هّٰلِ‪ِ Nabi‬هّٰلِ‪ِ kita‬هّٰلِ‪ِ junjungan‬هّٰلِ‪ِ kepada‬هّٰلِ‪ِ rahmat‬هّٰلِ‪ِ berilah‬هّٰلِ‪ِ Allah‬هّٰلِ‪ِ Ya‬هّٰلِ‪ُ,‬هلل‪Muhammad‬‬
‫ ِهّٰلِ‪ِ yang‬هّٰلِ‪ِ baik‬هّٰلِ‪ُ,‬هلل‪ِ mukminat‬هّٰلِ‪ِ dan‬هّٰلِ‪ِ mukmin‬هّٰلِ‪ِ orang-orang‬هّٰلِ‪ُ,‬هلل‪ِ muslimat‬هّٰلِ‪ِ dan‬هّٰلِ‪ِ muslim‬هّٰلِ‪ِ orang-orang‬هّٰلِ‪ِ dari‬هّٰلِ‪ِ Islam‬هّٰلِ‪ِ kuatkanlah‬هّٰلِ‪ُ,‬هلل‪ِ Allah‬هّٰلِ‪ِ Ya‬هّٰلِ‪alam.‬‬
‫ ِهّٰلِ‪ُ,‬هلل‪ِ Tuhan‬هّٰلِ‪ِ Wahai‬هّٰلِ‪ِ Agama.‬هّٰلِ‪ِ mendirikan‬هّٰلِ‪ِ dalam‬هّٰلِ‪ِ mereka‬هّٰلِ‪ِ mudahkanlah‬هّٰلِ‪ِ Dan‬هّٰلِ‪ِ dunia.‬هّٰلِ‪ِ meninggal‬هّٰلِ‪ِ sudah‬هّٰلِ‪ِ yang‬هّٰلِ‪ِ dan‬هّٰلِ‪ِ hidup‬هّٰلِ‪masih‬‬
‫ ِهّٰلِ‪ِ yang‬هّٰلِ‪ِ Tuhan‬هّٰلِ‪ِ wahai‬هّٰلِ‪ُ,‬هلل‪ِ rahmatMu‬هّٰلِ‪ِ dengan‬هّٰلِ‪ُ,‬هلل‪ِ penolong‬هّٰلِ‪ِ sebaik-baik‬هّٰلِ‪ِ Tuhan‬هّٰلِ‪ِ wahai‬هّٰلِ‪ُ,‬هلل‪ِ kebaikan‬هّٰلِ‪ِ dengan‬هّٰلِ‪ِ Engkau‬هّٰلِ‪ِ dari‬هّٰلِ‪ِ kami‬هّٰلِ‪akhirilah‬‬
‫‪ِ pengasih.‬هّٰلِ‪ِ yang‬هّٰلِ‪ِ dari‬هّٰلِ‪ِ Pengasih‬هّٰلِ‪Maha‬‬

‫‪ِ mimbar.‬هّٰلِ‪ِ kursi‬هّٰلِ‪ِ di‬هّٰلِ‪ِ lagi‬هّٰلِ‪ِ duduk‬هّٰلِ‪ِ lalu‬هّٰلِ‪ُ,‬هلل‪ِ salam‬هّٰلِ‪ِ mengucapkan‬هّٰلِ‪ِ mimbar‬هّٰلِ‪ِ naik‬هّٰلِ‪ِ Khatib‬هّٰلِ‪3.‬‬

‫‪ِ :‬هّٰلِ‪ِ mengucapkan‬هّٰلِ‪ِ selanjutnya‬هّٰلِ‪Bilal‬‬


‫حا د ِهّٰلِأحمكحبمر‪ِ َ،‬هّٰلِحا د ِهّٰلِأحمكحبمر‪ِ َ،‬هّٰلِحا د ِهّٰلِأحمكحبمر‪ِ َ،‬هّٰلِلح ِهّٰلِإلللحه ِهّٰلِإللن ِهّٰلِا د ِهّٰلِحوا د ِهّٰلِأحمكحبمر‪ِ َ،‬هّٰلِحا د ِهّٰلِأحمكحبمر ِهّٰلِحول ِهّٰلِ ل‬
‫ل ِهّٰلِاملححممدد‬

‫ ِهّٰلِ‪ِ duduk‬هّٰلِ‪ِ khotib‬هّٰلِ‪ُ,‬هلل‪ِ khutbah‬هّٰلِ‪ِ Selesai‬هّٰلِ‪ِ pertama.‬هّٰلِ‪ِ khutbah‬هّٰلِ‪ِ melaksanakan‬هّٰلِ‪ِ khotib‬هّٰلِ‪ُ,‬هلل‪ِ Kemudian‬هّٰلِ‪4.‬‬
‫‪ِ shalawat:‬هّٰلِ‪ِ membaca‬هّٰلِ‪ِ Bilal‬هّٰلِ‪ِ lalu‬هّٰلِ‪ُ,‬هلل‪sejenak‬‬

‫‪.‬حال لللـّٰدهنم ِهّٰلِ ح‬


‫صصل ِهّٰلِحعللىٰ ِهّٰلِحسصيلدحناَ ِهّٰلِدمححنمدَّد ِهّٰلِحوحعللىٰ ِهّٰلِلالل ِهّٰلِحسصيلدحناَ ِهّٰلِدمححنمدَّد‬
‫‪ِ selesai.‬هّٰلِ‪ِ sampai‬هّٰلِ‪ِ kedua‬هّٰلِ‪ِ khutbah‬هّٰلِ‪ِ melanjutkan‬هّٰلِ‪ِ khatib‬هّٰلِ‪ُ,‬هلل‪ِ duduk‬هّٰلِ‪ِ Selesai‬هّٰلِ‪5.‬‬