Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 4

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

Tahun : 4 Ibnu Khaldun

Bidang : Bidang 2 (Membentuk dan membuat binaan)

Aktiviti : Arca Asemblaj

Tema : Objek buatan manusia

Tajuk : Pasu Bunga

Masa : 12.00 tengahari – 1.00 tengahari (1 jam)

Tarikh : 1 Oktober 2018

Bilangan Murid :

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat rupa sebenar pasu bunga.

Jenis-Jenis Media : Alat : Gunting

Bahan : Gam, botol, lidi, plastesin, kertas a4 dan bahan


terpakai.

Bahan Bantu Mengajar : contoh asemblaj, pembesar suara,

EMK : Keusahawanan, kreativiti dan inovasi.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk,ruang, jalinan, kepelbagaian
dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam
penghasilan arca teknik asemblaj.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan
media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan arca teknik asemblaj.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan
arca teknik asemblaj.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni dan budaya.

3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan


bahasa seni visual yang ada pada arca teknik asemblaj.

3.1.1 Unsur seni

3.1.1.1 Bentuk - konkrit

3.1.1.2 Ruang - nyata

3.1.1.3 Jalinan - sentuh dan tampak

3.1.2 Prinsip Rekaan

3.1.2.1 Kepelbagaian - bahan dan warna dan saiz

3.1.2.2 Imbangan - simetri atau tidak simetri

3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni


visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
arca teknik asemblaj.

3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media

3.2.1.1 Alat – gunting atau alatan lain yang sesuai.

3.2.1.2 Bahan -gam, bahan kutipan atau bahan lain yang sesuai.

3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam


penghasilan karya

3.2.2.1 Teknik - asemblaj

3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses dan
teknik dalam penghasilan karya
yang kreatif.

3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.

3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.

3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan arca
teknik asemblaj.

3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual serta
menghubung kait seni dengan disiplin ilmu yang lain,
kehidupan, sejarah seni dan budaya.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.

3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.

Objektif pembelajaran ini, murid dapat :

1. Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual


menerusi penentuan media dan teknik dengan kreatif.
2. Menghasilkan arca asemblaj dengan menekankan bahasa seni visual seperti jalinan,
bentuk, ruang, imbangan dan kepelbagaian.
3. Menghasilkan arca asemblaj dengan kemas dengan mengolah idea melalui pelbagai
sumber.
4. Membuat apresiasi mudah terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni dan budaya.
LANGKAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
LANGKAH/ ISI PELAJARAN AKTIVITI PDPC STRATEGI /
MASA BBM / NILAI /
CATATAN
SET
INDUKSI

PERSEPSI
1. Guru
ESTETIK
menunjukkan
(10 minit )
contoh gambar
arca asemblaj.
2. Guru meminta
murid untuk
menyatakan
bahasa seni
visual yang ada
pada arca
asemblaj
tersebut.
3. Guru
menerangkan
terdapat pelbagai
jenis arca.
Contohnya :

APLIKASI
SENI
EKSPRESI
KREATIF

APRESIASI
SENI

PENUTUP