Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 4

MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

Tahun : 4 Ibnu Khaldun

Bidang : Membuat corak dan rekaan

Aktiviti : Ikat dan celupan

Tema : Objek buatan manusia

Tajuk : Sapu tangan

Masa : 12.00 tengahari – 1.00 tengahari

Tarikh : 3 September 2018

Bilangan Murid : 34 orang

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat batik ikatan dan celupan.

Murid tahu cara membuat ikatan pada tisu.

Jenis-Jenis Media : Alat : Gelang getah, batu atau guli atau penutup botol,

baldi dan alatan lain yang sesuai

Bahan : Kain kapas putih, pewarna fabrikdan bahan


lain yang sesuai

Bahan Bantu Mengajar :

EMK : Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual warna, jalinan, kepelbagaian serta ritma
dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia
dalam penghasilan corak menggunakan teknik ikatan dan celupan.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media
dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan
corak teknik ikatan dan celupan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni,dan budaya.
STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan


bahasa seni visual yang ada pada corak teknik ikatan
dan celupan.

2.1.1 Unsur seni

2.1.1.1 Warna - primer atau sekunder atau tertier

2.1.1.2 Jalinan - tampak

2.1.2 Prinsip Rekaan

2.1.2.1 Kepelbagaian - warna

2.1.2.2 Ritma dan pergerakan - jalinan pada corak

2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni


visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan corak teknik ikatan
dan celupan.

2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.

2.2.1.1 Alat - gelang getah, batu atau guli atau penutup botol, baldi atau
alatan lain yang sesuai

2.2.1.2 Bahan - kain kapas putih, pewarna fabrik atau bahan lain yang
sesuai.

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam


penghasilan karya.

2.2.2.1 Teknik - ikatan dan celupan


2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses dan
teknik dalam penghasilan karya
yang kreatif.

2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif

2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.

2.3.3 Mengaplikasikanproses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak


teknik ikatan dan celupan

2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual serta
menghubung kait seni dengan disiplin ilmu yang lain,
kehidupan, sejarah seni dan budaya.

2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.

2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.

2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.

Objektif pembelajaran ini, murid dapat :

1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak
teknik ikatan dan celupan.
2. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik
dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.
3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman, bahasa seni visual, media, serta
proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.
4. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada
aspek bahasa seni visual.
LANGKAH/ ISI PELAJARAN AKTIVITI PDPC STRATEGI
MASA / BBM /
NILAI /
CATATAN
SET 1. Guru pasang lagu dan main 1. Murid bermain kotak
INDUKSI permainan kotak beracun. beracun dan BBM : Kotak
2. Guru meminta murid yang mencabut satu kertas Misteri
mencabut kertas tersebut yang ada dalam kotak
untuk ke hadapan dan baca tersebut.
secara kuat.
PERSEPSI 1. Guru menunjukkan contoh 1. Murid mendengar BBM : Hasil
ESTETIK corak teknik ikatan dan penjelasan guru sapu tangan
celupan. dengan teliti.
2. Guru menyatakan definisi 2. Murid mengulangi Strategi :
teknik ikatan dan celupan. definisi ikatan dan Kemahiran
3. Guru membincangkan bahasa celupan berdasarkan berfikir.
seni visual yang ada pada kertas yang telah
contoh karya yang dicabut dalam kotak
menggunakan teknik ikatan misteri.
dan celupan. 3. Murid menyatakan
4. Guru bersoal jawab tentang asas seni reka yang
asas seni reka yang ada pada terdapat dalam ikatan
contoh ikat dan celup. dan celupan.
Warna

Unsur Seni

Jalinan
ASAS
SENI
REKA
Kepelbagai
an
Prinsip
Rekaan
Ritma dan
Pergerakka
n

APLIKASI 1. Guru memperkenalkan media 1. Murid dibahagikan Nilai :


SENI yang digunakan untuk kepada enam kerjasama
menghasilkan corak teknik kumpulan.
ikatan dan celupan. 2. Guru meminta murid BBM : Alat
2. Guru menunjukkan proses untuk keluarkan alat dan Bahan
membuat corak dan bahan yang telah
menggunakan teknik ikatan diminta untuk bawa.
dan celupan. 3. Murid diberi peluang
3. Guru meminta murid untuk meneroka alat
meneroka media untuk dan bahan yang
menghasilkan ikatan dan digunakan.
celupan.

EKSPRESI 1. Langkah penghasilan oleh 1. Murid memulakan


KREATIF murid. aktiviti dengan
2. Guru meminta murid untuk menyediakan alat dan
menyatakan bahan-bahan lain bahan.
yang boleh digunakan untuk 2. Murid digalakkan
membuat batik ikat dan celup. untuk menggunakan
warna-warna kontra
3. Guru memantau dan supaya corak yang
membantu sekiranya murid dihasilkan menarik.
memerlukan bantuan.

APRESIASI 1. Secara rawak, guru memilih 1. Murid-murid diminta


SENI beberapa orang murid secara untuk mengangkat
rawak untuk bercerita dan menunjukkan
pengalaman sepanjang hasil kreativiti corak
penghasilan karya. yang terhasil.
2. Guru memberikan peneguhan 2. Murid dikehendaki
dan pujian terhadap karya untuk membuat
yang dihasilkan. apresiasi seni supaya
menghargai dan
menceritakan karya
sendiri dan rakan
secara lisan dengan
menggunakan laras
bahasa seni.

PENUTUP 1. Guru membuat kesimpulan 1. Murid dapat membuat


berdasarkan topik yang apresiasi serta
dipelajari. menggunakan laras
2. Guru meminta murid untuk bahasa seni visual.
bersihkan bilik seni. 2. Murid membersihkan
bilik seni.