Anda di halaman 1dari 9

SEMOD

PASYER OVER
GEDIK PERGH
SE-SEWA BELI
Aktiviti menyewa aset
dengan bertujuan untuk
membeli aset tersebut.
MOD-MODAL PERMULAAN
Pinjaman yang diberikan
oleh bank/inst kew kpd
usahawan sbgai modal
permulaan.
PA-PAJAKAN
 Bank/Inst Kew menyediakan skim
pajakan terhadap mesin/jentera kepada
usahawan.
 Hak milik mesin/jentera-bank/inst kew
 Manakala, usahawan sebagai penyewa
SYER-Syer
Tindakan BANK SAUDAGAR
sebagai penanggung jaminan
terhadap syer yang tidak dapat
dilanggan oleh pelabur

“MERCHANT”
OVER-OVERDRAF
Kemudahan kredit yang disediakan
oleh BANK PERDAGANGAN untuk
pemegang akaun semasa.
GEDIK- GADAIAN @
AR-RAHNU
Aktiviti mendapatkan pinjaman
dengan cara membuat cagaran
barangan bernilai/berharga.
PERGH-PEMFAKTORAN
Bank/Inst Kew/Syarikat
pemfaktoran memberi
kemudahan pembelian AKAUN
BELUM TERIMA/INVOIS pada
harga diskaun.