Anda di halaman 1dari 2

w

JADUAL HUBUNGAN

 
 

Pecahan

Perpuluhan

(÷)

Peratusan

(%)

Panjang/Berat/Isipadu Cecair (m, g, m )

Panjang/Berat/Isipadu Cecair (m, g, m )

Nombor Bulat

x

1 000 000

Masa (minit)

x

60

Masa (bulan)

x

12

x

100

x

1000

 

0.10

 

10%

 

100

 

100

000

 

6

 
 

0.125

12.5%

 

125

 

125

000

   
 

0.20

 

20%

 

200

 

200

000

12

 
 

0.25

 

25%

 

250

 

250

000

15

 

3

 

0.33

33.3%

 

333.3

 

330

000

20

 

4

 

0.50

 

50%

 

500

 

500

000

30

 

6

 

0.75

 

75%

 

750

 

750

000

45

 

9

 

JADUAL HUBUNGAN

 
 

Pecahan

Perpuluhan

(÷)

Peratusan

(%)

Panjang/Berat/Isipadu Cecair (m, g, m )

Panjang/Berat/Isipadu Cecair (m, g, m )

Nombor Bulat

x

1 000 000

Masa (minit)

x

60

Masa (bulan)

x

12

x

100

x

1000

 

0.10

 

10%

 

100

 

100

000

 

6

 
 

0.125

12.5%

 

125

 

125

000

   
 

0.20

 

20%

 

200

 

200

000

12

 
 

0.25

 

25%

 

250

 

250

000

15

 

3

 

0.33

33.3%

 

333.3

 

330

000

20

 

4

 

0.50

 

50%

 

500

 

500

000

30

 

6

 

0.75

 

75%

 

750

 

750

000

45

 

9

 

JADUAL HUBUNGAN

 
 

Pecahan

Perpuluhan

(÷)

Peratusan

(%)

Panjang/Berat/Isipadu Cecair (m, g, m )

Panjang/Berat/Isipadu Cecair (m, g, m )

Nombor Bulat

x

1 000 000

Masa (minit)

x

60

Masa (bulan)

x

12

x

100

x

1000

 

0.10

 

10%

 

100

 

100

000

 

6

 
 

0.125

12.5%

 

125

 

125

000

   
 

0.20

 

20%

 

200

 

200

000

12

 
 

0.25

 

25%

 

250

 

250

000

15

 

3

 

0.33

33.3%

 

333.3

 

330

000

20

 

4

 

0.50

 

50%

 

500

 

500

000

30

 

6

 

0.75

 

75%

 

750

 

750

000

45

 

9

30   6   0.75   75%   750   750 000 45   9 SK

SK Balong, Sarikei

 

SUKATAN DAN GEOMETRI

1

cm

=

10

mm

 

1

m

=

100

cm

1

km

=

1000

m

1

kg

=

1000

g

1

1 = 1000

=

1000

1 = 1000

1

minggu

=

7

hari

 

1

hari

=

24

jam

1

jam

=

60

minit

1

minit

=

60

saat

 

1

tahun

=

12

bulan

1

dekad

=

10

tahun

1

abad

=

100

tahun

1

alaf

=

1000

tahun

 

PASANGAN 100%

 

2

x 50

 

4

x 25

 

5

x 20

 

10

x 10

 

SUKATAN DAN GEOMETRI

1

cm

=

10

mm

 

1

m

=

100

cm

1

km

=

1000

m

1

kg

=

1000

g

1

1 = 1000

=

1000

1 = 1000

1

minggu

=

7

hari

 

1

hari

=

24

jam

1

jam

=

60

minit

1

minit

=

60

saat

 

1

tahun

=

12

bulan

1

dekad

=

10

tahun

1

abad

=

100

tahun

1

alaf

=

1000

tahun

 

PASANGAN 100%

 

2

x 50

 

4

x 25

 

5

x 20

 

10

x 10

 

SUKATAN DAN GEOMETRI

1

cm

=

10

mm

 

1

m

=

100

cm

1

km

=

1000

m

1

kg

=

1000

g

1

1 = 1000

=

1000

1 = 1000

1

minggu

=

7

hari

 

1

hari

=

24

jam

1

jam

=

60

minit

1

minit

=

60

saat

 

1

tahun

=

12

bulan

1

dekad

=

10

tahun

1

abad

=

100

tahun

1

alaf

=

1000

tahun

 

PASANGAN 100%

 

2

x 50

 

4

x 25

 

5

x 20

 

10

x 10

RUANG

Luas segitiga =

x tapak x tinggi

Luas segiempat = panjang x lebar

Perimeter = tambah ukur keliling

Isipadu kubus/kuboid = panjang x lebar x tinggi

PENGURUSAN DATA

Min = jumlah ÷ kekerapan

Mod = kekerapan paling tinggi

Median = Nilai yang berada di tengah-tengah

Julat = nilai maksimum nilai minimum

KADARAN

(TIMBANG/SILINDER)

Senggat

(TIMBANG/SILINDER) Senggat Nilai (g/ m )

Nilai (g/ m )

 
   

2

500

 

4 250

5 200

 
   

10

100

 

PERATUSAN

Peratus

Pecahan

Perpuluhan

     
   

30%

0.3

Semoga Berjaya

  PERATUSAN Peratus Pecahan Perpuluhan           30% 0.3 Semoga Berjaya
  PERATUSAN Peratus Pecahan Perpuluhan           30% 0.3 Semoga Berjaya

RUANG

Luas segitiga =

x tapak x tinggi

Luas segiempat = panjang x lebar

Perimeter = tambah ukur keliling

Isipadu kubus/kuboid = panjang x lebar x tinggi

PENGURUSAN DATA

Min = jumlah ÷ kekerapan

Mod = kekerapan paling tinggi

Median = Nilai yang berada di tengah-tengah

Julat = nilai maksimum nilai minimum

KADARAN

(TIMBANG/SILINDER)

Senggat

(TIMBANG/SILINDER) Senggat Nilai (g/ m )

Nilai (g/ m )

 
   

2

500

 

4 250

5 200

   
   

10

100

 

PERATUSAN

 
     

Peratus

Pecahan

Perpuluhan

   

30%

0.3

Semoga Berjaya

PERATUSAN         Peratus Pecahan Perpuluhan     30% 0.3 Semoga Berjaya
PERATUSAN         Peratus Pecahan Perpuluhan     30% 0.3 Semoga Berjaya

RUANG

Luas segitiga =

x tapak x tinggi

Luas segiempat = panjang x lebar

Perimeter = tambah ukur keliling

Isipadu kubus/kuboid = panjang x lebar x tinggi

PENGURUSAN DATA

Min = jumlah ÷ kekerapan

Mod = kekerapan paling tinggi

Median = Nilai yang berada di tengah-tengah

Julat = nilai maksimum nilai minimum

KADARAN

(TIMBANG/SILINDER)

Senggat

(TIMBANG/SILINDER) Senggat Nilai (g/ m )

Nilai (g/ m )

 
   

2

500

 

4 250

5 200

 
   

10

100

 

PERATUSAN

Peratus

Pecahan

Perpuluhan

     
   

30%

0.3

Semoga Berjaya

  PERATUSAN Peratus Pecahan Perpuluhan           30% 0.3 Semoga Berjaya
  PERATUSAN Peratus Pecahan Perpuluhan           30% 0.3 Semoga Berjaya
Pecahan Perpuluhan           30% 0.3 Semoga Berjaya SK Balong, Sarikei

SK Balong, Sarikei