Anda di halaman 1dari 3

PELAN INTERVENSI TRANSFORMASI SEKOLAH (PInTaS) 2019

PANITIA: PERNIAGAAN
1 2 3 4 5
Bidang
Kriteria Kejayaan
Keberhasilan/ Data Dikumpul Bidang Fokus TOV/ Baseline
(ETR/ Indikator)
Aspirasi

100 % LULUS Subjek BIDANG FOKUS 1:


Perniagaan dalam Pemantapan penyampaian 1. Kerja Kursus 50%
1. Learning Walk- amalan Pdpc
percubaan SPM guru perniagaan ke arah PAK21 bertaraf baik-25%
KUALITI GURU o Perubahan kertas pdpc abad ke 21
perdagangan kepada (berteraskan komunikasi yang Kualiti Guru Tahap 3 2. Kualiti Guru Tahap 3
berkesan-menghubungkan (SKPM Standard 4)- memuaskan (SKPM Standard 4)- Baik
kertas perniagaan
o Format kertas yang jalinan dengan murid)
TAHAP 3: 2. Penarafan SKPMg2 Standard 4- 3. Kerja Kursus 90%
berbeza (ada kerja TOV -87.62%
kursus)
Melaksanakan tugas
3. GPS matapelajaran Perniagaan 4. GPS matapelajaran
yang belum mencapai
 SKPM Standard 4 (Tahap dalam percubaan SPM 2018 Perniagaan dalam
tahap keperluan sebanyak 3.70
3) belum mencapai tahap percubaan SPM 2019
yang ditetapkan khususnya sebanyak 3.40
dalam penggunaan BBM,
Hasrat pembelajaran Pedagogy Content
PdPc yang bertaraf baik Knowledge (PCK)
o Penyampaian dan
penyoalan bersesuaian
dengan kepelbagaian
murid
6 7 8 9 10 11 12 13
Pihak bertanggung Keperluaan Tempoh Kaedah Dapatan Kos
Inisiatif Eviden
jawab sumber masa pemantauan penilaian sebenar

LaDap Berfokus  Penolong Kanan  LCD, Setiap 3 bulan  Kehadiran


(kemahiran PdPc abad Pentadbiran  Bahan PdPc bermula April guru
ke-21)  Khidmat  Borang
 Encik Ahmad Penceramah Maklumbalas
Shukry Guru Kanan Peserta/ guru
Teknik dan Vokasional perniagaan
 Laporan
LaDap
 Encik Ahmad  Borang Coaching  Setiap 2 bulan  Borang
Coaching And Mentoring Shukry Guru Kanan  Alat Tulis sekali Coaching
Teknik dan Vokasional  Kertas A4  Laporan
 teacher sharing  Puan Norzee Azura Teacher
session (Ketua Panitia Mata sharing
pelajaran Perniagaan Session
 Guru-guru perniagaan

 Encik Ahmad  Borang Semakan Dua kali dalam  Borang


Peningkatan GMP Shukry Guru Kanan Buku Latihan / setahun Semakan
subjek perniagaan Teknik dan Vokasional Nota Buku Latihan /
dalam SPM 2019  Puan Norzee Azura Nota
(Ketua Panitia Mata
 Borang Semakan Bulan April - Julai
pelajaran Perniagaan Kerja Kursus  Borang
1. Semakan Buku
 Guru-guru perniagaan Perniagaan K3 Semakan
Latihan pelajar /
kerja kursus SPM Kerja Kursus
pelajar Perniagaan K3
SPM
 Peratusan
pelajar
menyiapkan
kerja kursus
 Puan Norzee Azura  Borang Sekali seminggu  Borang
(Ketua Panitia Mata penghantaran penghantaran
pelajaran Perniagaan latih tubi setiap Setiap hari latih tubi
2. Latih Tubi Bersiri
minggu khamis
 Guru-guru perniagaan
 Soalan riso/
edaran Bulan April - Julai

3. Seminar dan  Encik Ahmad  LCD, Bulan Julai / Ogos  Borang


Bengkel Teknik Shukry Guru Kanan Kehadiran
menjawab SPM Teknik dan Vokasional  Bahan PdPc pelajar
 Puan Norzee Azura  Borang
(Ketua Panitia Mata  Khidmat Maklumbalas
Penceramah Peserta/
pelajaran Perniagaan pelajar
6 7 8 9 10 11 12 13
Pihak bertanggung Keperluaan Tempoh Kaedah Dapatan Kos
Inisiatif Eviden
jawab sumber masa pemantauan penilaian sebenar
 Guru-guru perniagaan perniagaan
 Laporan
program/
bengkel

4. Guru Muda  Puan Norzee Azura  Bahan edaran/ Sepanjang tahun  Borang
(Ketua Panitia Mata bahan pdpc perjumpaan
pelajaran Perniagaan  Borang guru muda
 Guru-guru perniagaan perjumpaan guru dengan
muda pelajar lemah

5. Latih tubi soalan  Guru-guru perniagaan  


latihan SPM
lepas-lepas