Anda di halaman 1dari 21

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (ERPP)

SRA INTEGRASI TENGKU AMPUAN FATIMAH BATU BELAH

KLANG
2019
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PELAJARAN BAHASA MELAYU HARI RABU
MINGGU 1 KELAS 1 MAHABBAH
TAJUK
TAJUK KECIL
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1)
Pdp : 2)
I &H :
Penerangan √ Tunjuk Cara √ Simulatisi √ Sumbangsaran

Latih Tubi √ Talaqi Musafahah X Penemuan X Aplikasi


KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan X Permainan X Bercerita

LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
HOLISTIK
P &P: 0% - √ X √
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% -
√ 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39% X √
CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (ERPP)

SRA INTEGRASI TENGKU AMPUAN FATIMAH BATU BELAH

KLANG
2019
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PELAJARAN SAINS HARI JUMAAT
MINGGU 5 KELAS 1 MAHABBAH
TAJUK
TAJUK KECIL
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1)
Pdp : 2)
I &H :
Penerangan √ Tunjuk Cara √ Simulatisi √ Sumbangsaran

Latih Tubi √ Talaqi Musafahah X Penemuan X Aplikasi


KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan X Permainan X Bercerita

LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
HOLISTIK
P &P: 0% - √ X √
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% -
√ 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39% X √
CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PELAJARAN SAINS HARI JUMAAT
MINGGU 5 KELAS 1 MAHABBAH
TAJUK
TAJUK KECIL
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1)
Pdp : 2)
I &H :
Penerangan √ Tunjuk Cara √ Simulatisi √ Sumbangsaran

Latih Tubi √ Talaqi Musafahah X Penemuan X Aplikasi


KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan X Permainan X Bercerita

LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
HOLISTIK
P &P: 0% - √ X √
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% -
√ 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39% X √
CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PELAJARAN SAINS HARI JUMAAT
MINGGU 5 KELAS 1 MAHABBAH
TAJUK
TAJUK KECIL
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1)
Pdp : 2)
I &H :
Penerangan √ Tunjuk Cara √ Simulatisi √ Sumbangsaran

Latih Tubi √ Talaqi Musafahah X Penemuan X Aplikasi


KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan X Permainan X Bercerita

LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
HOLISTIK
P &P: 0% - √ X √
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% -
√ 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39% X √
CATATAN
EMBELAJARAN (ERPP)

FATIMAH BATU BELAH

TARIKH 1/2/2019
MASA 11.00 - 11.30

EMBELAJARAN (ERPP)

FATIMAH BATU BELAH

TARIKH 5/12/2018
MASA 8.40 - 9.10

TARIKH 5/12/2018
MASA 8.40 - 9.10

TARIKH 5/12/2018
MASA 8.40 - 9.10


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (ERPP)

SRA INTEGRASI TENGKU AMPUAN FATIMAH BATU BELAH

KLANG
2019
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PELAJAR
BAHASA MELAYU HARI ISNIN
AN
MINGGU 5 KELAS 1 MAHABBAH
TAJUK
TAJUK
KECIL
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1)
Pdp : 2)
I &H :
Penerangan √ Tunjuk Cara √ Simulatisi √ Sumbangsaran

Latih Tubi √ Talaqi Musafahah X Penemuan X Aplikasi


KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan X Permainan X Bercerita
LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
HOLISTIK
P &P: 0% - √ X √
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
REFLEKSI 39%
I &H : 0% - 39% √ 40% - 59% X 60% - 79% √ 80% - 100%
CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PELAJAR
BAHASA MELAYU HARI ISNIN
AN
MINGGU 5 KELAS 1 MAHABBAH
TAJUK
TAJUK
KECIL
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1)
Pdp : 2)
I &H :
Penerangan √ Tunjuk Cara √ Simulatisi √ Sumbangsaran

Latih Tubi √ Talaqi Musafahah X Penemuan X Aplikasi


KAEDAH
KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan X Permainan X Bercerita
LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
HOLISTIK
P &P: 0% - √ X √
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
REFLEKSI 39%
I &H : 0% - 39% √ 40% - 59% X 60% - 79% √ 80% - 100%
CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PELAJAR
BAHASA MELAYU HARI ISNIN
AN
MINGGU 5 KELAS 1 MAHABBAH
TAJUK
TAJUK
KECIL
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1)
Pdp : 2)
I &H :
Penerangan √ Tunjuk Cara √ Simulatisi √ Sumbangsaran

Latih Tubi √ Talaqi Musafahah X Penemuan X Aplikasi


KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan X Permainan X Bercerita
LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
HOLISTIK
P &P: 0% - √ X √
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
REFLEKSI 39%
I &H : 0% - 39% √ 40% - 59% X 60% - 79% √ 80% - 100%
CATATAN
MBELAJARAN (ERPP)

FATIMAH BATU BELAH

TARIKH 5/12/2018
MASA 11.00 - 11.30

TARIKH 5/12/2018
MASA 11.00 - 11.30

X

TARIKH 5/12/2018
MASA 11.00 - 11.30


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (ERP

SRA INTEGRASI TENGKU AMPUAN FATIMAH BATU BE

KLANG
2019
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PELAJARAN BAHASA MELAYU HARI RABU

MINGGU 1 KELAS 3 SABAR


TAJUK Kekeluargaan
TAJUK KECIL Keluarga Cergas
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1) membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai ayat tunggal dan ayat majmu
Pdp : 2) membezakan ayat tunggal dan ayat majmuk.
I &H : menghargai kasih sayang sebuah keluarga.
Penerangan √ Tunjuk Cara Simulatisi Sumbangsaran
Talaqi
Latih Tubi √ Penemuan Aplikasi
Musafahah
KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan Permainan Bercerita

LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
Taat dan hormat kepada ibu bapa .
HOLISTIK
P &P: 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% - 39% 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PELAJARAN BAHASA MELAYU HARI RABU
MINGGU 1 KELAS 3 AMANAH
TAJUK Kekeluargaan
TAJUK KECIL Keluarga Cergas
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1) membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai ayat tunggal dan ayat majmu
Pdp : 2) membezakan ayat tunggal dan ayat majmuk.
I &H : menghargai kasih sayang sebuah keluarga.
Penerangan √ Tunjuk Cara Simulatisi Sumbangsaran
Talaqi
Latih Tubi √ Penemuan Aplikasi
Musafahah
KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan Permainan Bercerita

LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
Taat dan hormat kepada ibu bapa .
HOLISTIK
NILAI
Taat dan hormat kepada ibu bapa .
HOLISTIK
P &P: 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% - 39% 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PELAJARAN BAHASA MELAYU HARI RABU
MINGGU 1 KELAS 3 REDHA
TAJUK Kekeluargaan
TAJUK KECIL Keluarga Cergas
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1) membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai ayat tunggal dan ayat majmu
Pdp : 2) dapat membezakan ayat tunggal dan ayat majmuk.
I &H : menghargai kasih sayang sebuah keluarga.
Penerangan √ Tunjuk Cara Simulatisi Sumbangsaran
Talaqi
Latih Tubi √ Penemuan Aplikasi
Musafahah
KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan Permainan Bercerita

LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
Taat dan hormat kepada ibu bapa .
HOLISTIK
P &P: 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% - 39% 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%

CATATAN
MBELAJARAN (ERPP)

FATIMAH BATU BELAH

TARIKH 2.1.2019
MASA 10.30 - 11.30

unggal dan ayat majmuk.

TARIKH 2.1.2019
MASA 1.00- 2.00

unggal dan ayat majmuk.


TARIKH 2.1.2019
MASA 2.30 - 3.30

unggal dan ayat majmuk.


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (ERPP)

SRA INTEGRASI TENGKU AMPUAN FATIMAH BATU BELAH

KLANG
2019
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PELAJARAN Bahasa Melayu HARI KHAMIS

MINGGU 1 KELAS 3 REDHA


TAJUK Kekeluargaan
TAJUK KECIL Unit 1 : Keluarga Cergas
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1) membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai ayat tunggal dan ayat majmuk.
Pdp : 2) membezakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.
I &H : menghargai kasih sayang sebuah keluarga.
Penerangan √ Tunjuk Cara Simulatisi Sumbangsaran
Talaqi
Latih Tubi √ Penemuan Aplikasi
Musafahah
KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan Permainan Bercerita

LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
Taat dan hormat kepada ibu bapa .
HOLISTIK
P &P: 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% - 39% 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PELAJARAN Bahasa Melayu HARI KHAMIS
MINGGU 1 KELAS 3 SABAR
TAJUK Kekeluargaan
TAJUK KECIL Unit 1 : Keluarga Cergas
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1) membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai ayat tunggal dan ayat majmuk.
Pdp : 2) membezakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.
I &H : menghargai kasih sayang sebuah keluarga.
Penerangan √ Tunjuk Cara Simulatisi Sumbangsaran
Talaqi
Latih Tubi √ Penemuan Aplikasi
Musafahah
KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan Permainan Bercerita
KAEDAH

LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
Taat dan hormat kepada ibu bapa .
HOLISTIK
P &P: 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% - 39% 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%

CATATAN
EMBELAJARAN (ERPP)

FATIMAH BATU BELAH

TARIKH 3.1.2019
MASA 1.00- 2.00

tunggal dan ayat majmuk.

TARIKH 3.1.2019
MASA 2.30 - 3.30

tunggal dan ayat majmuk.RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (ERPP

SRA INTEGRASI TENGKU AMPUAN FATIMAH BATU BEL

KLANG
2019
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PELAJARAN BAHASA MELAYU HARI ISNIN
MINGGU 1 KELAS 3 AMANAH
TAJUK Kekeluargaan

TAJUK KECIL Unit 1 : Keluarga Cergas

OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :


Pdp : 1) menulis secara mekanis menggunakan tulisan berangkai dalam bentuk huruf.
Pdp : 2) membezakan tulisan berangkai dengan tulisan biasa.
I &H : menghargai kasih sayang sebuah keluarga.
Penerangan √ Tunjuk Cara Simulatisi Sumbangsaran

Talaqi
Latih Tubi √ Penemuan Aplikasi
Musafahah
KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan Permainan Bercerita

LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
Taat dan hormat kepada ibu bapa .
HOLISTIK
P &P: 0% - 39% 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
REFLEKSI
I &H : 0% - 39% 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
CATATAN
PEMBELAJARAN (ERPP)

N FATIMAH BATU BELAH

TARIKH 4.1.2019
MASA 8.10- 9.40

entuk huruf.


ISNIN BAHASA MELAYU 3 SABAR 8.10- 9.40 1√
SELASA MATEMATIK 3 REDHA 10.30 - 11.30 2X
RABU SAINS 3 AMANAH 1.00- 2.00 3
KHAMIS PEND. JASMANI 2.30 - 3.30 4
JUMAAT PEND. KESIHATAN 5
RBT 6
TMK 7
MUZIK 8
SEJARAH 9
PEND. SENI VISUAL 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42