Anda di halaman 1dari 21

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (ERPP)

SRA INTEGRASI TENGKU AMPUAN FATIMAH BATU BELAH

KLANG
2019
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PELAJARAN BAHASA MELAYU HARI ISNIN
MINGGU 2 KELAS 3 SABAR
TAJUK Kekeluargaan
TAJUK KECIL Unit 1 :Keluarga Cergas
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1) membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai ayat tunggal dan ayat majmuk.
Pdp : 2) dapat membezakan ayat tunggal dan ayat majmuk.
I &H : menghargai kasih sayang sebuah keluarga.
Penerangan √ Tunjuk Cara Simulatisi Sumbangsaran

Latih Tubi √ Talaqi Musafahah Penemuan Aplikasi


KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan Permainan Bercerita

LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
Taat dan hormat kepada ibu bapa .
HOLISTIK
P &P: 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PELAJARAN BAHASA MELAYU HARI ISNIN
MINGGU 2 KELAS 3 REDHA
TAJUK Kekeluargaan
TAJUK KECIL Unit 1 :Keluarga Cergas
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1) membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai ayat tunggal dan ayat majmuk.
Pdp : 2) dapat membezakan ayat tunggal dan ayat majmuk.
I &H : menghargai kasih sayang sebuah keluarga.
Penerangan √ Tunjuk Cara Simulatisi Sumbangsaran

Latih Tubi √ Talaqi Musafahah Penemuan Aplikasi


KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan Permainan Bercerita
KAEDAH

LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
Taat dan hormat kepada ibu bapa .
HOLISTIK
P &P: 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PELAJARAN BAHASA MELAYU HARI ISNIN
MINGGU 2 KELAS 3 AMANAH
TAJUK Kekeluargaan
TAJUK KECIL Unit 1 :Keluarga Cergas
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1) membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai ayat tunggal dan ayat majmuk.
Pdp : 2) dapat membezakan ayat tunggal dan ayat majmuk.
I &H : menghargai kasih sayang sebuah keluarga.
Penerangan √ Tunjuk Cara Simulatisi Sumbangsaran

Latih Tubi √ Talaqi Musafahah Penemuan Aplikasi


KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan Permainan Bercerita

LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
Taat dan hormat kepada ibu bapa .
HOLISTIK
P &P: 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
CATATAN
EMBELAJARAN (ERPP)

FATIMAH BATU BELAH

TARIKH 7.1.2019
MASA 11.00 - 12.00

at tunggal dan ayat majmuk.

TARIKH 7.1.2019
MASA 1.00- 2.00

at tunggal dan ayat majmuk.


TARIKH 7.1.2019
MASA 2.30 - 3.30

at tunggal dan ayat majmuk.


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (ERPP)

SRA INTEGRASI TENGKU AMPUAN FATIMAH BATU BELAH

KLANG
2019
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PELAJARAN BAHASA MELAYU HARI SELASA

MINGGU 2 KELAS 3 REDHA


TAJUK Kekeluargaan
TAJUK
Unit 1 : Keluarga Cergas
KECIL
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1) membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai ayat tunggal dan ayat majmuk.
Pdp : 2) membezakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.
I &H : menghargai kasih sayang sebuah keluarga.
Penerangan √ Tunjuk Cara Simulatisi Sumbangsaran

Latih Tubi √ Talaqi Musafahah Penemuan Aplikasi


KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan Permainan Bercerita
LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
Taat dan hormat kepada ibu bapa .
HOLISTIK
P &P: 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% - 39% 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PELAJARAN BAHASA MELAYU HARI SELASA

MINGGU 2 KELAS 3 AMANAH


TAJUK Kekeluargaan
TAJUK
Unit 1 : Keluarga Cergas
KECIL
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1) membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai ayat tunggal dan ayat majmuk.
Pdp : 2) membezakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.
I &H : menghargai kasih sayang sebuah keluarga.
Penerangan √ Tunjuk Cara Simulatisi Sumbangsaran

Latih Tubi √ Talaqi Musafahah Penemuan Aplikasi


KAEDAH
KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan Permainan Bercerita
LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
Taat dan hormat kepada ibu bapa .
HOLISTIK
P &P: 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% - 39% 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PELAJARAN BAHASA MELAYU HARI SELASA
MINGGU 2 KELAS 3 SABAR
TAJUK Kekeluargaan
TAJUK
Unit 1 : Keluarga Cergas
KECIL
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1) membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai ayat tunggal dan ayat majmuk.
Pdp : 2) membezakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.
I &H : menghargai kasih sayang sebuah keluarga.
Penerangan √ Tunjuk Cara Simulatisi Sumbangsaran

Latih Tubi √ Talaqi Musafahah Penemuan Aplikasi


KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan Permainan Bercerita
LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
Taat dan hormat kepada ibu bapa .
HOLISTIK
P &P: 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% - 39% 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%

CATATAN
MBELAJARAN (ERPP)

FATIMAH BATU BELAH

TARIKH 8.1.2019
MASA 10.30 - 11.30

unggal dan ayat majmuk.

TARIKH 8.1.2019
MASA 1.00- 2.00

unggal dan ayat majmuk.


TARIKH 8.1.2019
MASA 2.30 - 3.30

unggal dan ayat majmuk.


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (ERP

SRA INTEGRASI TENGKU AMPUAN FATIMAH BATU BE

KLANG
2019
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PELAJARAN BAHASA MELAYU HARI RABU

MINGGU 2 KELAS 3 SABAR


TAJUK Kekeluargaan
TAJUK KECIL Unit 1 :Keluarga Cergas
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1) bercerita dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan santun : Simpulan bahasa
Pdp : 2) menyebut simpulan bahasa dengan maksud yang betul.
I &H : menghargai kasih sayang sebuah keluarga.
Penerangan √ Tunjuk Cara Simulatisi Sumbangsaran
Talaqi
Latih Tubi √ Penemuan Aplikasi
Musafahah
KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan Permainan Bercerita

LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
Taat dan hormat kepada ibu bapa .
HOLISTIK
P &P: 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% - 39% 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PELAJARAN BAHASA MELAYU HARI RABU
MINGGU 2 KELAS 3 AMANAH
TAJUK Kekeluargaan
TAJUK KECIL Unit 1 :Keluarga Cergas
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1) bercerita dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan santun : Simpulan bahasa
Pdp : 2) menyebut simpulan bahasa dengan maksud yang betul.
I &H : menghargai kasih sayang sebuah keluarga.
Penerangan √ Tunjuk Cara Simulatisi Sumbangsaran
Talaqi
Latih Tubi √ Penemuan Aplikasi
Musafahah
KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan Permainan Bercerita

LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
Taat dan hormat kepada ibu bapa .
HOLISTIK
NILAI
Taat dan hormat kepada ibu bapa .
HOLISTIK
P &P: 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% - 39% 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PELAJARAN BAHASA MELAYU HARI RABU
MINGGU 2 KELAS 3 REDHA
TAJUK Kekeluargaan
TAJUK KECIL Unit 1 :Keluarga Cergas
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1) bercerita dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan santun : Simpulan bahasa
Pdp : 2) menyebut simpulan bahasa dengan maksud yang betul.
I &H : menghargai kasih sayang sebuah keluarga.
Penerangan √ Tunjuk Cara Simulatisi Sumbangsaran
Talaqi
Latih Tubi √ Penemuan Aplikasi
Musafahah
KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan Permainan Bercerita

LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
Taat dan hormat kepada ibu bapa .
HOLISTIK
P &P: 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% - 39% 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%

CATATAN
MBELAJARAN (ERPP)

FATIMAH BATU BELAH

TARIKH 9.1.2019
MASA 10.30 - 11.30

Simpulan bahasa

TARIKH 9.1.2019
MASA 1.00- 2.00

Simpulan bahasa

TARIKH 9.1.2019
MASA 2.30 - 3.30

Simpulan bahasa


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (ERPP)

SRA INTEGRASI TENGKU AMPUAN FATIMAH BATU BELAH

KLANG
2019
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PELAJARAN Bahasa Melayu HARI KHAMIS

MINGGU 2 KELAS 3 REDHA


TAJUK Kekeluargaan
TAJUK KECIL Unit 1 : Keluarga Cergas
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1) 5.1.1 memahami dan menggunakan golongan kata nama mengikut konteks Kata nama am dan K
khas.
Pdp : 2) 5.1.1 membezakan kata nama am dengan kata nama khas.
I &H : menghargai kasih sayang sebuah keluarga.
Penerangan √ Tunjuk Cara Simulatisi Sumbangsaran
Talaqi
Latih Tubi √ Penemuan Aplikasi
Musafahah
KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan Permainan Bercerita

LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
Taat dan hormat kepada ibu bapa .
HOLISTIK
P &P: 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% - 39% 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PELAJARAN Bahasa Melayu HARI KHAMIS
MINGGU 2 KELAS 3 SABAR
TAJUK Kekeluargaan
TAJUK KECIL Unit 1 : Keluarga Cergas
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1) 5.1.1 memahami dan menggunakan golongan kata nama mengikut konteks Kata nama am dan K
khas.
Pdp : 2) 5.1.1 membezakan kata nama am dengan kata nama khas.
I &H : menghargai kasih sayang sebuah keluarga.
Penerangan √ Tunjuk Cara Simulatisi Sumbangsaran
Talaqi
Latih Tubi √ Penemuan Aplikasi
Musafahah
KAEDAH Perbincangan √ Pembentangan Permainan Bercerita
KAEDAH
LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
Taat dan hormat kepada ibu bapa .
HOLISTIK
P &P: 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% - 39% 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%

CATATAN
EMBELAJARAN (ERPP)

FATIMAH BATU BELAH

TARIKH 1/10/2019
MASA 1.00- 2.00

onteks Kata nama am dan Kata nama

TARIKH 1/10/2019
MASA 2.30 - 3.30

onteks Kata nama am dan Kata namaRANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (ERPP)

SRA INTEGRASI TENGKU AMPUAN FATIMAH BATU BELA

KLANG
2019
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PELAJARAN BAHASA MELAYU HARI JUMAAT
MINGGU 2 KELAS 3 AMANAH
TAJUK Kekeluargaan

TAJUK KECIL Unit 1 : Keluarga Cergas

OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :


Pdp : 1) 5.1.1 memahami dan menggunakan golongan kata nama mengikut konteks Kata nama am dan
nama khas.
Pdp : 2) 5.1.1 membezakan kata nama am dengan kata nama khas.
I &H : menghargai kasih sayang sebuah keluarga.
Penerangan √ Tunjuk Cara Simulatisi Sumbangsaran

Talaqi
Latih Tubi √ Penemuan Aplikasi
Musafahah
KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan Permainan Bercerita

LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
Taat dan hormat kepada ibu bapa .
HOLISTIK
P &P: 0% - 39% 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
REFLEKSI
I &H : 0% - 39% 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
CATATAN

BOR-

MEMO MAKLUMAN GURU GANTI

Guru Gant : Md Zainol Faizullah Bin Ayob


Guru Digant : Aziyan Bint Md Tomezi
Tarikh : 11 Januari 2019
Matapelajaran Bahasa Arab
Masa : 9.40 - 10.10
Kelas : 5 Redha
Aktvit/ Perkara : √ Membaca
Menghafal/Menghafaz
Soal Jawab/Kuiz
Solat Dhuha/Zohor
Lain-Lain :
*Sila Lampirkan memo ini di dalam RPP
PEMBELAJARAN (ERPP)

N FATIMAH BATU BELAH

TARIKH 1/11/2019
MASA 8.10- 9.40

t konteks Kata nama am dan Kata


BOR-SRAI-02-07

Bercerita
Lembaran Kerja
Perbincangan
Ujian/Peperiksaan
ARAHAN GURU BESAR
ISNIN BAHASA MELAYU 3 SABAR 8.10- 9.40 1√
SELASA MATEMATIK 3 REDHA 10.30 - 11.30 2X
RABU SAINS 3 AMANAH 1.00- 2.00 3
KHAMIS PEND. JASMANI 2.30 - 3.30 4
JUMAAT PEND. KESIHATAN 11.00 - 12.00 5
RBT 6
TMK 7
MUZIK 8
SEJARAH 9
PEND. SENI VISUAL 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42