Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani

Kelas : 4 Bestari

Tarikh : 10 Oktober 2018

Hari : Rabu

Masa : 9.10 – 9.40 pagi

Bilangan Murid : 34 orang

Tajuk : Senaman Regangan.

Standard Kandungan :

3.3 Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan kelenturan

Standard Pembelajaran :
3.3.1 Melakukan pelbagai senaman regangan pada otot paha, bahu tangan dan bahagian atas
badan dengan lakuan yang betul.

4.3.1 Menamakan otot-otot yang terlibat semasa melakukan regangan.

5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

i. Psikomotor : melakukan pelbagai senaman regangan pada bahu tangan dan bahagian
atas badan dengan lakuan yang betul.

ii. Kognitif : menamakan otot-otot yang terlibat semasa melakukan regangan.

iii. Efektif : Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasa melakukan
aktiviti fizikal.

Pengetahuan sedia ada : Murid pernah melakukan senaman.

EMK : Kreativiti, Berani tanggung risiko.

Sumber / BBM/ Alatan : Bola (6), Wisel (1), Pundi Kacang (17)
Bahagian / Aktiviti Fokus pembelajaran Pengelolaan / Strategi PdP Catatan
Masa
Permulaan Aktiviti 1. Murid berdiri di hadapan guru. Alatan : Wisel
(5 minit) memanaskan
2. Murid berlari mengelilingi
badan
padang sebanyak dua kali.
Nilai:
3. Murid berlari setempat.
4. Murid melakukan lompat Mendengar
bintang sebanyak lapan sekali arahan.
secara serentak. KP
5. Meregangkan otot badan Kinestetik

Perkembangan Aktiviti 1: 1. Guru menunjukkan cara Alatan : Pundi


(10minit) Kilas sisi
melakukan aktiviti kilas sisi kacang, wisel.
dengan pasangan dan
memberikan pundi kacang. Nilai:
2. Murid memilih pasangan Kerjasama,
masing-masing. Hormat-
3. Murid berdiri secara menghormati
membelakangkan pasangan
mereka.
Kecerdasan
4. Setiap pasangan diberikan satu
pelbgai:
pundi kacang.
5. Murid dan pasangan melakukan Kinestetik
aktiviti kilas sisi dengan
memberikan pundi kacang
kepada pasangan masing-
masing.
Aktiviti 2: 6. Guru menunjukkan cara
Lentik
melakukan aktiviti lentik
Belakang
belakang dengan pasangan
menggunakan satu pundi
kacang.
7. Murid dan pasangan melakukan
aktiviti lentik belakang dengan
menggunakan satu pundi
kacang.

Kemuncak Permainan 1. Murid dikelompokkan kepada Alatan :


(10 minit) Kecil:
enam kumpulan. Bola, wisel.
Pertandingan
Kilas Sisi Bola 2. Murid berada dalam bulatan.
Nilai:
3. Murid melakukan aktiviti kilas Kerjasama,
sisi dengan memberikan bola
Kecerdasan
kepada rakan yang berada di pelbgai:
Kinestetik
sebelah.
Logikal
4. Jika bola terjatuh, permainan Matematik
perlu dimulakan semula.
5. Kumpulan yang paling cepat
selesai dikira pemenang.
Penutup Penyejukkan 1. Murid berkumpul dalam bentuk Nilai:
(5 minit) badan
ladam kuda.
Kerjasama,
a) 2. Murid melakukan lompat
Menyejukkan Hormat-
bintang sebanyak 2 kali.
Badan menghormati
3. Murid menepuk otot-otot badan
b) Rumusan
4. Tarik nafas tiga kali perlahan
Pelajaran
dan hembus panjang yang Kecerdasan
c) Pujian /
terakhir. pelbgai:
Teguran
5. Guru merumuskan
Kinestetik
pembelajaran pada hari ini dan
memberikan pujian.
Pentaksiran : Petunjuk:
Lembaran
Kerja Murid

Guru
PENTAKSIRAN

NAMA:
TARIKH:

Namakan otot yang terlibat dengan aktiviti yang telah dilakukan.

Triceps Deltoid Biseps