Anda di halaman 1dari 5
Az élet szép Nr.3 (vatkay, Misi, diakot Medium Rock d=72 His for- ls — hawas cscs. oly ragyo- 61 Csak Kép-zeld el és 1d tod! Tird Kia fény-nek lel - ked, ogy Je is fel- fe-dez-hesd Min-den ti) Tit =kot eit OF hol mar emBer. mind © ¢s0-di-la-tosvi-lé- got! Aztok-vert €5 &l-dott sor- sok: ég-volt bol-dog 8 - sok & nem csak fE-nyes hd~Sok, 2 2 Ae Get sap, az &- let min-den! Ha nv = te-len, bé-kés, dol gos mil - lie Dik ek mfsoisz0) Dg ret Az & + let sp, = fan-god, pén-2ed, sem mid nin-csen, a leg - na-gyobbkines még - is sik w - 6d! Ose, : ——— er SSS aa es ew é let min - : + den és csk ti - 6d! vigy é& kép - ze - let ld, hogy lisd, hogy meg-is-merd ——azt, mi ér-te-lem-mel tol ti meg Hi A Fold ek ngs = + hed Or zo = tudd és ackard fét = ni bO-vét, va roast Vira mese = sai ig me-ret - en; a Pel le te- 26st ‘A Fold sak ne-ked or zi tit - Kit sez veg ~ te-len nagy gaz-dag-sés, esa | e it! az, mi fel -e-mel. aj & tj esol! me ~ ret lent Hi a sit! Les it oka! Jeg =na~ gyobb kines a sivalagi rosé ‘ember nagysigat ~ let seep, az ei emi esaz ember Mert a vilig gytnyéra— Mély bar lng oe ct Eelet szgp, az é-let min-den! Smig I&-tex-het a Fol-don em-ber, a lnc, mi egy-be - k8t nem hull -hat ames den, nem hull = hat Ie = lek-t0l Ie le-kig, lesz ki-nck megs ta-nitsd We lek-t8l Te let soép, az Jet min-den! Mond hat - jék, hogy sem-mid sin - csen, a az é let sp, a & = == let min dent pee ere Vatay (pan) Az 6eednok, az Osiények.. e mammut ikon pena pamisobat? Tso disk mee montis ‘Mapas Negy-brezer Eve |ANilus mellett, Egyiptom foldjén. fo-lyé zig, ord. ten- ger. SM desun-gel—