Anda di halaman 1dari 20

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN MING CHIANG

SUNGAI MERADONG,96500 BINTANGOR,


SARAWAK

KERTAS KERJA
SUKAN TARA 2018

1.0 PENDAHULUAN

Sukan Tara merupakan salah satu program di bawah unit Ko-kurikulum. Tujuan aktiviti ini
diadakan adalah untuk pemilihan wakil sukan sekolah dan mencungkil bakat murid dalam
bidang sukan.

Acara sukan tara yang dipertandingkan adalah seperti larian, lontar perluru dan sebagainya
yang biasa dijalani latihan bagi rumah sukan masing-masing. Bagi mengoptimumkan
penglibatan semua murid, penglibatan murid tahap satu digalakkan bagi pendedahan awal
kepada asas acara padang dan balapan. Penglibatan murid tahap satu adalah mengikuti tahap
kemampuan dalam acara-acara yang dipertandingkan serta menjadi penyokong bagi pasukan
masing-masing.

Di samping itu juga sukan ini diharapkan dapat mengeratkan silaturahim di kalangan warga
sekolah SJK Ming Chiang. Ini diperkuatkan lagi dengan penglibatan murid tahap satu dan dua,
semua Ahli kakitangan sokongan dan Guru-guru. Kumpulan sasar yang terlibat dalam aktiviti
sukan ini merupakan murid dari tahun 1 hingga murid tahun 6 yang melibatkan kira-kira
seramai 33 orang murid.

2.0 PROGRAM
Sukan Tara

3.0 RASIONAL

Sukan Tara ini diadakan merupakan salah satu aktiviti di bawah rancangan 1 Murid 1 sukan.
Dengan adanya aktiviti ini, ia memberi peluang kepada para guru dan murid mengeratkan
hubungan antara murid dan guru. Di samping itu,ia juga dapat mencetuskan semangat
kesukanan dan pertandingan yang sihat di kalangan murid. Selain daripada itu, ia dapat
dijadikan sebagai satu aktiviti kepada semua murid di samping memberikan kesedaran
pentingnya sukan kepada semua. Tambahan pula, Sukan Tara juga merupakan salah satu
aktiviti yang dapat membantu sekolah memilih dan mencungkil bakat yang terdapat pada
seseorang murid dalam bidang sukan. Justeru itu, Unit Ko-Kurikulum SJK Ming Chiang
mengambil inisiatif bagi menganjurkan Tara Sekolah pada 18 September 2018

4.0 MATLAMAT

Melatih, meransang, menggalakkan penyertaan semua murid di dalam acara-acara sukan Tara di
peringkat sekolah supaya lebih menarik. Melalui acara sukan Tara, semua murid dapat
mengambil bahagian dalam acara-acara yang dapat mencungkil bakat murid-murid serta
melahirkan atlet-atlet yang berdisiplin, berkemahiran, berketrampilan di samping
memastikan perkembangan yang seimbang dan menyeluruh melalui aspek-aspek intelek,
rohani, emosi, jasmani dan akhlak, nilai-nilai murni dan sosial ke arah Matlamat Pendidikan
Negara.

5.0 OBJEKTIF

5.1 Penglibatan semua murid dalam acara sukan olahraga di sekolah.


5.2 Sebagai salah satu cara untuk pemilihan atlet olahraga sukan.

6.0 MAKLUMAT PROGRAM


Kejohanan ini telah diadakan pada ketetapan berikut :-

Tarikh/ Hari : 17 -19 September 2018


Masa : 7:00 a.m. - 7:30 a.m.
Tempat : Gelanggang serba guna SJK Ming Chiang
Kerjasama : AJK Sukan Sekolah

7.0 SUMBER MANUSIA


7.1 Guru-guru SJK Ming Chiang
7.2 Murid Tahun 1,2,3,4, 5, dan 6
8.0 PERBELANJAAN

Bil. Sumber Pendapatan Perbelanjaan Nilai


1. Peruntukkan dari RM 30.00 hadiah RM30.00
Pentadbiran sekolah
(Bantuan
Kokurikulum & BTS
KK )
Sijil penyertaan RM 10 .00
Jumlah RM 40.00 Jumlah RM 40.00

9.0 JAWATANKUASA PENGELOLA


Penasihat : Pn. Ong Yi Ting ( Guru Besar)
Pengerusi : Cik Tiong Hei Yii (PK KoKurikulum)
Setiausaha : Cik Chan Mei Khiong
Bendahari : Pn. Sim Sii Ling
AJK Rumah Sukan : Guru dan Ahli Rumah Sukan

10.0 Atur cara Sukan Tara


Bil. Perkara
1. Acara larian 60m kategori Tahun 1
2. Acara larian 60m kategori Tahun 2
3. Acara larian 60m kategori Tahun 3
4. Acara larian 100m kategori Tahun 4
5. Acara larian 100m kategori Tahun 5
6. Acara larian 100 m kategori Tahun 6
7. Lontar Peluru kategori Tahun 3
8. Lontar Peluru kategori Tahun 4
9. Lontar Peluru kategori Tahun 5
10. Lontar Peluru kategori Tahun 6

11.0 PAKAIAN

11.1 Semua peserta dikehendaki memakai pakaian sukan sekolah dan boleh memakai jersi
sekiranya ada dan berkasut
11.2 Mana- mana peserta yang tidak memakai pakaian sukan tidak dibenarkan mewakili rumah
dalam acara yang dipertandingkan.

12.0 PENUTUP

Adalah diharapkan agar program ini akan mencapai objektif seperti yang telah direncanakan dan
mendatangkan faedah kepada semua murid. Sehubungan dengan itu, murid murid dapat mengenali
sesuatu jenis permainan dengan lebih dekat.

Disediakan oleh :

.............................................
CHAN MEI KHIONG
Setiausaha Sukan Tara
SJK Ming Chiang

Disemak oleh :

............................................
TIONG HEI YII
PK Ko-Kurikulum
SJK MING CHIANG

Disahkan oleh :

.............................................
PUAN ONG YI TING
Guru Besar
SJK MING CHIANG
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN MING CHIANG
SUNGAI MERADONG,96500 BINTANGOR,
SARAWAK

LAPORAN DAN POST MORTEM SUKAN TARA 2018

SEKOLAH : SJK MING CHIANG

1. TARIKH : 17-19 September 2018


2. MASA : 0700-0730
3. TEMPAT : Gelanggang serba guna SJK Ming Chiang
4. PERASMIAN : Puan Ong Yi Ting
5. JUMLAH PESERTA (L/P) : 33 orang
6. JUMLAH PERYERTAAN WARGA PENDIDIKAN : 11 orang guru
7. AKTIVITI SEMASA SUKAN TARA :
(i) Larian 60m
(ii) Larian 100m
(iii) Lontar peluru
8. CADANGAN/ULASAN :
Acara Sukan tara merupakan program di bawah Unit Kokurikulum yang
diadakan sebelum menjelangnya Kejohanan Sukan Tahunan Sekolah.
Acara Sukan tara ini merupakan kesinambungan daripada Acara Merentas
Desa yang telah diadakan pada 07 September 2018 yang lalu. Pada tahun
ini, Acara Sukantara ini melibatkan semua murid Tahun 1 hingga Tahun 6.
Acara disertai oleh 33 orang murid yang mewakili rumah sukan iaitu
Merah, Rumah Biru dan Rumah Hijau. Acara Sukan tara bermula pada jam
7.00 pagi hingga 7:30 pagi setiap pagi dari 17-19 September 2018 dimana
semua guru dan murid berkumpul di depan bilik tahun lima untuk
menjalankan sesi pendaftaran mengikut acara yang dipertandingkan.
Selepas itu ,murid-murid melakukan aktiviti memanaskan badan yang
diketuai oleh Cikgu Tiong Hei Yii. Sebelum permulaan sesuatu acara yang
dipertandingkan, Cikgu Tiong (GPK Kokurikulum) memberi penerangan
tentang perjalanan Acara Sukan tara kepada semua murid serta
keselamatan yang harus diutamakan. Setiap rumah sukan sekolah perlu
menghantar peserta untuk menyertai aktiviti yang dilaksanakan seperti
Acara Lari 60 atau 100 Meter dan Acara lontar peluru. Setiap murid
dikehendaki melepasi tahap yang telah ditetapkan untuk memperolehi
mata bagi setiap acara. Cikgu Tiong juga memberi galakkan kepada semua
murid untuk menyertai setiap acara kerana setiap penyertaan walaupun
tidak melepasi tahap yang ditetapkan akan diberikan 1 mata.

Kekuatan :
Kekuatan sukan tara kali ini ialah mendapat kerjasama daripada semua
guru dan staf sokongan semasa melancarkan proses penghakiman bagi
acara sukan tara yang dipertandingkan. Secara keseluruhannya
perjalanan Acara Sukan tara Peringkat Sekolah berjalan lancar tanpa
berlakunya sebarang kemalangan yang tidak diingini. Di samping itu,
beberapa murid yang berbakat dalam larian dan acara lontar peluru telah
dicungkil selepas sukan ini diadakan.

Kelemahan :
Kelemahan bagi sukan tara tahun ini, pencapaian murid dalam acara
lontar peluru kurang memuaskan. Murid-murid harus diberi latihan yan
mencukupi agar mereka dapat menunjukkan kebakatan mereka dengan
lebih baik. Selain itu, pihak penganjur perlu mengambil kira keadaan
cuaca agar semua acara yang dipertandingkan supaya acara yang hendak
diadakan tidak akan ditundakan.

Penambahbaikan
Penamahbaikan untuk Sukan Tara ini adalah latihan perlu sentiasa
diadakan supaya atlet-atlet dari setiap rumah sukan sekolah dapat
menunjukkan kemajuan. Selain itu, acara-acara yang disediakan harus
bersesuaian dengan kebolehan dan kecergasan murid-murid.
Unit Kokurikulum mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah
kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Acara Sukan tara .
Diharapkan agar semangat kerjasama ini dapat diteruskan bagi
menjayakan pelbagai lagi program yang akan dianjurkan pada masa
mendatang.

9. BAHAN DOKUMENTASI SEMASA SUKAN TARA

9.1 Gambar pegun

Acara lontar peluru


Acara larian

Disediakan oleh

_________________________
( TIONG HEI YII )
PK Kokurikulum SJK (C) Ming Chiang

Disahkan oleh :

_________________________
( ONG YI TING )
Guru Besar SJK (C) Ming Chiang
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) MING CHIANG
SUNGAI MERADONG
96500 BINTANGOR.
No. Tel : 084-695024

SATU MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN,PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

Ruj. Tuan :
Ruj. Kami : SJKMC/ST/01
Tarikh : 27 .08. 2018
Kepada,
Pn. Ong Yi Ting
Pn. Yow Hui Ching,
Pn. Lau Wei Ling(Cuti Bersalin)
Cik Chan Mei Khiong,
Cik Tiong Hei Yii,
Cik Wong Hie Ling,
Pn. Ting Chin Tie,
Pn. Ngu Liu Eng
Pn. Tan Ling San
Cik Kong Hung Yieng
Pn. Sim Sii Ling
Pn. Yii Siew Ying

Tuan/Puan,

NOTIS MESYUARAT JAWATANKUASA KEJOHANAN SUKAN TARA PERTAMA (2017)

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat jawatankuasa Kejohanan Sukan Tara akan diadakan
pada :
Tarikh : 30.08.2018
Masa : 1:30 petang
Tempat : Bilik Pusat Sumber

3. Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut:


1. Perutusan Pengerusi
2. Ucapan Pengerusi JK Kejohanan Sukan Tara
3. Taklimat penyelarasan pertandingan/kejohanan
4. Ahli Jawatankuasa Sukan Tara dan Atur Cara
5. Hal-hal-lain
6. Penangguhan

4. Saudara/saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini. Kehadiran amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menjalankan amanah,

………………………………..
( CHAN MEI KHIONG)
Setiausaha Sukan Tara
PK 07/2
SENARAI KEHADIRAN
MESYUARAT JAWATANKUASA KEJOHANAN SUKAN TARA BIL.1 /(2018)
Tarikh : 30.08.2018 Masa : 1:30 petang
Tempat : Bilik Pusat Sumber

Pengerusi : Guru Penolong Kanan Kokurikulum

Bil Nama Guru / Staf No. Kad Pengenalan T/tangan


1 ONG YI TING S29820 730226-13-5528
2 NGU LIU ENG S29070 720306-13-5764
3 WONG HIE LING S36667 781004-13-5346
4 TIONG HEI YII S32244 770412-13-5800
5 CHAN MEI KHIONG S33373 760510-13-5784
6 LAU WEI LING S52346 880127-52-5364
7 YOW HUI CHING S33797 740523-13-5582
8 KONG HUNG YIENG S41316 830901-13-5328
9 SIM SII LING S39517 760627-13-5382
10 TAN LING SAN S42044 811105-01-5970
11 TING CHIN TIE S49140 850814-13-5280
12 YII SIEW YING S49573 880126-13-5014

TIDAK HADIR
Bil Nama Catatan Bil Nama Catatan
Cuti
1 Lau Wei Ling 3
bersalin
2 4

Disediakan oleh :

……………………...........................................
( CHAN MEI KHIONG )
Setiausaha Jawatankuasa Kejohanan Sukan Tara
SJK Ming Chiang
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN
MING CHIANG
SUNGAI MERADONG,
96500 BINTANGOR , SARAWAK
YCC 6308
_________________________________________________________________________________
“1 MALAYSI: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”

MINIT MESYUARAT PENYELARASAN KEJOHANAN SUKAN TARA

TAHUN 2018 Bil.1/2018


Tarikh : 30.08.2018
Masa : 1:30 petang
Tempat : Bilik Pusat Sumber
Kehadiran : Rujuk Lampiran

Agenda :

1. Perutusan Pengerusi

1.1 Guru Besar SJK Ming Chiang memberi kata-kata aluan dan ucapan selamat datang
kepada semua guru.
1.2 Beliau mengucapkan terima kasih kerana sudi hadir dan mengharapkan agar
mesyuarat berjalan lancar.
Maklum kepada semua guru

2. Ucapan Pengerusi JK Kejohanan Sukan Tara

2.1 Cik Tiong Hei Yii mengucapkan selamat datang kepada semua yang hadir.
2.2 Beliau memaklumkan tarikh bagi Kejohanan Sukan Tara 2018 akan diadakan pada
Tarikh : 17-19.09.2018
Masa : setiap 7:00 - 7:30 pagi
Tempat : Gelanggang Serba Guna SJK Ming Chiang

2.3 Beliau berharap semua guru dan murid memberi kerjasama kerana penyertaan adalah
wajib.
Makluman kepada AJK Sukan Tara
3. Taklimat penyelarasan pertandingan/kejohanan

3.1 Cik Tiong Hei Yii menerangkan undang-undang/peraturan-peraturan Kejohanan


Sukan Tara adalah sama seperti tahun-tahun sebelum ini.
3.2 Memaklumkan perbenlanjaan bagi kejohanan ini akan diperuntukkan oleh
perlembagaan sekolah.
3.3 Beliau menyatakan pendaftaran mestilah dibuat seberapa segera untuk kelancaran
kejohanan Sukan Tara.
3.4 Penerangan tentang undang-undang pertandingan.
3.5 Tujuan Sukan Tara diadakan adalah untuk Melatih, meransang, menggalakkan
penyertaan semua murid di dalam acara-acara sukan Tara di peringkat sekolah supaya
lebih menarik. Melalui acara sukan Tara, semua murid dapat mengambil bahagian
dalam acara-acara yang dapat mencungkil bakat murid-murid serta melahirkan
atlet-atlet yang berdisiplin, berkemahiran, berketrampilan di samping memastikan
perkembangan yang seimbang dan menyeluruh melalui aspek-aspek intelek, rohani,
emosi, jasmani dan akhlak, nilai-nilai murni dan sosial ke arah Matlamat Pendidikan
Negara.

3.6 Beliau juga berharap semua peserta berpakaian yang sesuai dan melapor diri pada
setengah jam awal dari masa yang telah di tetapkan untuk tujuan pemanasan badan.
Makluman kepada AJK Sukan Tara

4. Ahli Jawatankuasa Sukan Tara Dan Atur Cara


Penasihat : Pn. Ong Yi Ting ( Guru Besar)
Pengerusi : Cik Tiong Hei Yii (PK KoKurikulum)
Setiausaha : Cik Chan Mei Khiong
Bendahari : Pn. Sim Sii Ling
AJK Rumah Sukan : Guru dan Ahli Rumah Sukan

Makluman kepada AJK Sukan Tara

Aturcara Sukan Tara

Bil. Perkara
1. Acara larian 60m kategori Tahun 1
2. Acara larian 60m kategori Tahun 2
3. Acara larian 60m kategori Tahun 3
4. Acara larian 100m kategori Tahun 4
5. Acara larian 100m kategori Tahun 5
6. Acara larian 100 m kategori Tahun 6
7. Lontar Peluru kategori Tahun 3
8. Lontar Peluru kategori Tahun 4
9. Lontar Peluru kategori Tahun 5
10. Lontar Peluru kategori Tahun 6

Makluman kepada AJK Sukan Tara

5. Hal-hal lain
5.1 Pengerusi memberitahu sekiranya berlaku kecemasan pada hari kejohanan bolehlah
segera memaklumkan kepada pihak JK untuk tindakan lanjut.
5.2 Beliau juga menginngatkan agar guru memberi peringatan kepada murid dari segi
keselamatan diri.
5.3 Taklimat keselamatan akan diberi sebelum hari kejohanan tetapi sesi pemanasa badan
adalah oleh rumah masing-masing.
5.4 Pengerusi juga menyatakan sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini contohnya
hujan lebat pada hari kejohanan, ianya akan di putuskan pada hari kejohanan
berdasarkan perbincangan daripada urusetia pertandingan.
Makluman kepada AJK Sukan Tara

6 Penangguhan

6.1 Guru Besar mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Tiong Hei Yii di atas
penerangan dan taklimat yang disampaikan.
6.2 Beliau juga mengharapkan kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam
kejohanan ini khususnya dari aspek pendaftaran dapat membuat persiapan awal
agar melancarkan urusan.
6.3 Beliau sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir mesyuarat
pada hari ini dan mesyuarat di tangguhkan pada pukul 3:00 petang.
Disediakan oleh :

CHAN MEI KHIONG


Setiausaha JK Kejohanan Sukan Tara

Disemak Oleh

TIONG HEI YII


Pengerusi JK Kejohanan Sukan Tara

Diluluskan oleh

ONG YI TING
Guru besar SJK Ming Chiang
PK 07/2
SENARAI KEHADIRAN
MESYUARAT JAWATANKUASA KEJOHANAN SUKAN TARA BIL.2 /(2018)

Tarikh : 25.09.2018 Masa : 12.10 petang


Tempat : Bilik Pusat Sumber

Pengerusi : Guru Penolong Kanan Kokurikulum

B
Nama Guru / Staf No. Kad Pengenalan T/tangan
il
1 ONG YI TING S29820 730226-13-5528
2 NGU LIU ENG S29070 720306-13-5764
3 WONG HIE LING S36667 781004-13-5346
4 TIONG HEI YII S32244 770412-13-5800
5 CHAN MEI KHIONG S33373 760510-13-5784
6 LAU WEI LING S52346 880127-52-5364
7 YOW HUI CHING S33797 740523-13-5582
8 KONG HUNG YIENG S41316 830901-13-5328
9 SIM SII LING S39517 760627-13-5382
1 TAN LING SAN S42044
811105-01-5970
0
1 TING CHIN TIE S49140
850814-13-5280
1
1 YII SIEW YING S49573
880126-13-5014
2

TIDAK HADIR
Bil Nama Catatan Bil Nama Catatan
Cuti
1 Lau Wei Ling 3
bersalin
2 4

Disediakan oleh :

……………………...........................................
( CHAN MEI KHIONG)
Setiausaha Jawatankuasa Kejohanan Sukan Tara
SJK Ming Chiang
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) MING CHIANG
SUNGAI MERADONG
96500 BINTANGOR.
No. Tel : 084-695024

SATU MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN,PENCAPAIAN DIUTAMAKAN


Ruj. Tuan :
Ruj. Kami : SJKMC/ST/02
Tarikh : 20.09.2018
Kepada,
Pn. Ong Yi Ting
Pn. Yow Hui Ching,
Pn. Lau Wei Ling (cuti Bersalin)
Cik Chan Mei Khiong,
Cik Tiong Hei Yii,
Cik Wong Hie Ling,
Pn. Ting Chin Tie,
Pn. Ngu Liu Eng
Pn. Tan Ling San
Cik Kong Hung Yieng
Pn. Sim Sii Ling
Pn. Yii Siew Ying

Tuan/Puan,

NOTIS MESYUARAT JAWATANKUASA KEJOHANAN SUKAN TARA KALI KEDUA (2018)

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat jawatankuasa Kejohanan Sukan Tara akan diadakan pada :
Tarikh : 25.09.2018
Masa : 1.30 petang
Tempat :Bilik Pusat Sumber

3. Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut:


1. Ucapan Pengerusi
2. Ucapan Pengerusi JK Kejohanan Sukan Tara
3. Perkara Berbangkit
4. Laporan Kejohanan Sukan Tara
5. Perbincangan Post- Mortem Kejohanan Sukan Tara
6. Hal-hal-lain
7. Penangguhan
4. Saudara/saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini. Kehadiran amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menjalankan amanah,

………………………………..
( CHAN MEI KHIONG)
Setiausaha Sukan Tara
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA MING CHIANG

MINIT MESYUARAT SUKAN Bil.2/2018

Tarikh : 25.09.2018
Masa : 1:30 petang
Tempat : Bilik Pusat Sumber Sekolah

Kehadiran :

1. Pn. Ong Yi Ting Guru Besar


2. Cik Tiong Hei Yii PK Kokurikulum
3. Pn. Sim Sii Ling PK HEM
4. PN. Ngu Liu Eng PK Pentadbiram
5. Cik Wong Hie Ling
6. Cik Chan Mei Khiong
7. Pn. Tan Ling San
8. Pn. Ting Chin Tie
9. Cik Kong Hung Yieng
10. Pn. Yow Hui Ching
11. Pn. Yii Siew Ying

Agenda:

1. Ucapan Pengerusi

1.1 Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru yang terlibat sebagai
Ahli Jawatankuasa kejohanan Sukan Tara kerana dapat hadir ke mesyuarat kali ini dan
telah mengikut masa serta memberi komitmen seperti yang dirancangkan dengan
jayanya.

Makluman Semua AJK Sukan Tara

2. Membaca Dan Mengesahkan Minit Lepas

2.1 Pn. Yii Siew Ying mencadangkan minit mesyuarat lalu disahkan dan disokong oleh
Cik Wong Hie Ling

Makluman Semua AJK Sukan Tara


3. PERKARA BERBANGKIT

3.1 PK Kokurikulum mengucap terima kasih kepada semua guru atas kerjasama mereka
untuk menjayakan Kejohanan Sukan Tara.

3.2 Perbelanjaan untuk Kejohanan Sukan Tara mendapat peruntukan daripada BKK dan
BTS.

Makluman AJK Sukan Tara

4. Laporan Kejohanan Sukan Tara


4.1 Cik Chan mengucapkan terima kasih kepada warga sekolah yang terlibat kerana
menjayakan Kejohanan Sukan Tara.

4.2 Penglibatan warga sekolah memuaskan.


.
4.3 PERBELANJAAN

Bil. Sumber Pendapatan Perbelanjaan Nilai


1. Peruntukkan dari RM 30.00 hadiah RM30.00
Pentadbiran sekolah
(Bantuan
Kokurikulum & BTS
KK )
Sijil penyertaan RM 10 .00
Jumlah RM 40.00 Jumlah RM 40.00

Makluman dan tindakan Bendahari

5. Perbincangan Post- Mortem Sukan Tara

5.1 Kekuatan :
Kekuatan sukan tara kali ini ialah mendapat kerjasama daripada semua guru dan staf
sokongan semasa melancarkan proses penghakiman bagi acara sukan tara yang
dipertandingkan. Secara keseluruhannya perjalanan Acara Sukan tara Peringkat
Sekolah berjalan lancar tanpa berlakunya sebarang kemalangan yang tidak diingini. Di
samping itu, beberapa murid yang berbakat dalam larian dan acara lontar peluru telah
dicungkil selepas sukan ini diadakan.
5.2 Kelemahan :
Kelemahan bagi sukan tara tahun ini, pencapaian murid dalam acara lontar peluru
kurang memuaskan. Murid-murid harus diberi latihan yan mencukupi agar mereka
dapat menunjukkan kebakatan mereka dengan lebih baik. Selain itu, pihak penganjur
perlu mengambil kira keadaan cuaca agar semua acara yang dipertandingkan supaya
acara yang hendak diadakan tidak akan ditundakan.

5.3 Penambahbaikan
Penamahbaikan untuk Sukan Tara ini adalah latihan perlu sentiasa diadakan supaya
atlet-atlet dari setiap rumah sukan sekolah dapat menunjukkan kemajuan. Selain itu,
acara-acara yang disediakan harus bersesuaian dengan kebolehan dan kecergasan
murid-murid.

5.4 Unit Kokurikulum mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada


semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Acara Sukan tara . Diharapkan agar
semangat kerjasama ini dapat diteruskan bagi menjayakan pelbagai lagi program yang
akan dianjurkan pada masa mendatang.

6.0 HAL-HAL LAIN

6.1 Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih di atas kerjasama daripada semua guru
yang hadir dan berharap semua pihak akan memberikan kerjasama bagi menjayakan
Kejohanan Sukan Tara kali ini.

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 1.45 petang.

Disediakan oleh : Disemak oleh : Diluluskan oleh

Cik Chan Mei Khiong Cik Tiong Hei Yii ONG YI TING
Setiausaha Sukan Tara Penolong PKKK Guru Besar
SJK(C) Ming Chiang SJK(C) Ming Chiang SJK Ming Chiang
Borang Pendaftaran Kejohanan Sukan Tara

Bil Nama Murid Tahun / Kelas Tandatangan


1 Jesly Tiong Feng
2 Lau Li Yun
3 Lau Lik Wu
4 Lydia Ak Tambi
5 Anthony Kiu Dao Yong
6 Chieng Lung Cheng
7 Emily Sing Ming Li
8 Ivy Wong Ming Fong
9 Ling Onn Hui
10 Ling Sie Huat
11 Chieng Lung Bo
12 Huan Kai Jun
13 Jennifer Kiu Yi Ling
14 Robin Tang Liang Jing
15 Tang Yuk Chai
16 Vinson Tiong Ho Shun
17 Angel Tong Ann Zhi
18 Cindy Wong Sii Lin
19 John Ting Heng Ong
20 Jolin Ling Yew Fang
21 Ling Ting Ting
22 Nick Tiong Foo Teck
23 Brayden Ling Guo Zhong
24 Justin Kiing Teck Qiang
25 Ling Sie Huat
26 Tang Kuok Fong
27 Benson Lu
28 Caroline Kiu Yi Ting
29 Felisha Ling
30

Anda mungkin juga menyukai