Anda di halaman 1dari 1

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

MUZEUL JUDEŢEAN TELEORMAN

PAVEL MIREA ION PĂTRAŞCU

ALEXANDRIA

REPERE ARHEOLOGICE
ŞI NUMISMATICE

2006