Anda di halaman 1dari 3

SOALAN KOORDINAT

1. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan emat orang rakan ada satu satah Cartes.

Rajah 1

(a) Siapakah yang berada pada titik (2,5)? [1 markah]

(b) Bentuk apakah yang terhasil sekiranya keempat – empat koordinat tersebut
disambungkan? [1 markah]

2. Rajah 2 menunjukkan satu satah Cartes.

Rajah 2

(a) Apakah koordinat bagi titik Q? [1 markah]

(b) Titik-titik apakah yang berada pada lajur yang sama? [1 markah]
3. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan beberapa perhentian bas berdekatan sebuah
pusat membeli-belah.

(a) Nyatakan koordinat perhentian yang paling dekat dengan pusat beli-belah itu.

[1 markah]

(b) Puan Suria telah pergi ke Pejabat Pos dan menaiki bas pulang ke rumahnya. Dia
turun di perhentian bas di koordinat (5,7). Kemudian Puan Suria berjalan sejauh 4
unit ke kanan ke rumahnya. Tandakan dengan X kedudukan rumah Puan Suria pada
satah Cartes di atas.

[1 markah]
4. Rajah 4 menunjukkan empat titik pada satu satah Cartes.

Rajah 4

(a) Antara titik-titik berikut, titik apakah yang terletak 2 unit dari paksi-y? [1 markah]

(b) Padankan titik-titik pada rajah di atas dengan koordinatnya. [2 markah]

Titik A (5,2)

Titik B (2,0)

Titik C (3,4)

Titik D (1,3)