Anda di halaman 1dari 3

SPSK PK 05/2

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR


e-mel : sps.jpns@ btpnsel.edu.my
________________________________________________________
JADUAL SPESIFIKASI ITEM / UJIAN
(Digunakan oleh penggubal soalan)

PEPERIKSAAN : PERTENGAHAN TAHUN TAHUN : 2018 MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU K2

KEMAHIRAN BERFIKIR

JUM MRKH
NO
BAHAGIAN SOALAN TAJUK ARAS PEMIKIRAN RENDAH ARAS PEMIKIRAN TINGGI
Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta JUMLAH
SOALAN
ARAS KESUKARAN ITEM
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T
PENULISAN RUMUSAN
1  Senario Masyarakat Kita
 Warisan Bangsa
Pengenalan 3 1 1
RUMUSAN Isi tersurat 18 1 1
Isi Tersirat 6 1 1
Kesimpulan 3 1 1

2(a) PEMAHAMAN TEKS RUMUSAN


i Maksud Rangkai Kata Rumusan 2 1 1
ii Pemahaman Teks Rumusan 3 1 1
iii Pendapat Calon 4 1 1
PEMAHAMAN
CERPEN / DRAMA
 Kaduk Ayam Raja
2(b)
 Munsyi

i Pemahaman Teks 2 1 1
ii Pendapat Calon 3 1 1
iii Pemahaman Komsas 4 1 1
SPSK PK 05/2

KEMAHIRAN BERFIKIR

JUM MRKH
NO
BAHAGIAN SOALAN TAJUK ARAS PEMIKIRAN RENDAH ARAS PEMIKIRAN TINGGI
Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta JUMLAH
SOALAN
ARAS KESUKARAN ITEM
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T
PROSA TRADISIONAL
2 (c )
 Kepimpinan Melalui Teladan
i Pemahaman Teks 2 1 1
ii Pendapat Calon 3 1 1
iii Pemahaman Komsas 3 1 1

PUISI MODEN / PUISI TRADISIONAL


 www.sibermerdeka.com.my
2(d)  Gelanggang
 Sang Gembala Kuda

i Pemahaman Teks 2 1 1
ii Pendapat Calon 3 1 1
iii Pemahaman Komsas 4 1 1

MEMBINA AYAT
 Kata adjektif
3(a) 6 2 2 2 2 2 2
 Kata Kerja

SINTAKSIS AYAT
TATABAHASA
 Subjek predikat
3(b) 6 1 1 1 1 1 1
 Ayat aktif & ayat pasif

3(c) KESALAHAN EJAAN / IMBUHAN 6 1 1 1 1 1 1


KESALAHAN ISTILAH/ KATA /
TATABAHASA
3(d) 6 1 1 1 1 1 1
SPSK PK 05/2

KEMAHIRAN BERFIKIR

JUM MRKH
NO
BAHAGIAN SOALAN TAJUK ARAS PEMIKIRAN RENDAH ARAS PEMIKIRAN TINGGI
Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta JUMLAH
SOALAN
ARAS KESUKARAN ITEM
R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T
PERIBAHASA
3(e)  Membina ayat berdasarkan 6 2 1
2 1
peribahasa.

ASPEK KOMSAS
 Pengajaran
4(a)  Latar masyarakat 7 1 1
 Latar tempat.

ASPEK KOMSAS
NOVEL
 Plot
 Teknik plot
4(b) 8 1
14 10 12

JUMLAH 2 2 2 9 6 4 3 1 0 0 1 2 0 0 4 0 0 0 36

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan


02 00

Anda mungkin juga menyukai