Anda di halaman 1dari 35

Minggu 39

MINGGU 39 HARI SELASA TARIKH 16 Oktober 2018

MODUL 3.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

TAJUK Kerusi (Arca Stabail)

SUBJEK PEND SENI VISUAL MASA: 8.30-9:30 pagi BILANGAN MURID :


TAHUN 5 KREATIF

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 PERSEPSI ESTETIK 3.1.1.1 , 3.1.1.2 , 3.1.1.3


3.2 APLIKASI SENI 3.2.1 , 3.2.1.2
3.3 EKSPRESI KREATIF 3.3.1,3.3.2,3.3.3
3.4 APRESIASI SENI 3.4.1,3.4.2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF
menghasilkan arca kerusi menggunakan teknik stabail dengan menekankan bahasa seni visual
1. Guru menunjukkan contoh arca kerusi dan meminta murid menyatakan
bahasa seni visual yang ada pada contoh tersebut.
2 Murid dan murid bersoal jawab media yang akan digunakan untuk
menghasilkan arca stabail ( kerusi )
AKTIVITI 3. Guru menunjukcara menghasilkan arca kerusi daripada lidi satay /dawai
berbulu.
4.Murid menghasilkan arca stabail (kerusi) dengan bimbingan guru secara
kreatif.
5. Murid mempamerkan hasil karya maisng-masing dan membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan rakan
PAK 21 NILAI MURNI EMK

 Baik Hati  Tolong-menolong Kreatif dan Inovasi Komunikasi (TMK)


 Kerjasama  Bertanggungjawab
Bertolak Ansur
 Perwatakan
 Kolaborasi
  Hemah Tinggi
Kreativiti Bahasa Keusahawanan
Keadilan
 Komunikasi
   Hormat-menghormati Sains & Teknologi
 KeberanianKritis
 Pemikiran  Kasih Sayang Kelestarian Alam Sekitar
i-THINK BBB Kelestarian Global PBD


 Buku Teks Kerja
Lembaran   BukuLisan
Cerita


 Modul
Peta Kerja  
HasilBulatan  Lakonan
Gambar Peta Titi


 Power
Peta point  
Pemerhatian
Buih  Tugasan
Carta Peta Pokok


 Projektor
Peta  
Kuiz Buih Berganda  Projek
Graf Peta Dakap
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir
Nyatakan TAHAP 1
TAHAP PENGUASAAN TAHAP 3 TAHAP 5
bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
REFLEKSI
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………


MInggu 38
MINGGU 38 HARI SELASA TARIKH 9 Oktober 2018

MODUL 3.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

TAJUK Kerusi (Arca Stabail)


SUBJEK PEND SENI VISUAL MASA: 8.30-9:30 pagi BILANGAN MURID :
TAHUN 5 KREATIF

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 PERSEPSI ESTETIK 3.1.1.1 , 3.1.1.2 , 3.1.1.3


3.2 APLIKASI SENI 3.2.1 , 3.2.1.2
3.3 EKSPRESI KREATIF 3.3.1,3.3.2,3.3.3
3.4 APRESIASI SENI 3.4.1,3.4.2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF
menghasilkan arca kerusi menggunakan teknik stabail dengan menekankan bahasa seni visual
1. Guru menunjukkan contoh arca kerusi dan meminta murid menyatakan
bahasa seni visual yang ada pada contoh tersebut.
2 Murid dan murid bersoal jawab media yang akan digunakan untuk
menghasilkan arca stabail ( kerusi )
AKTIVITI 3. Guru menunjukcara menghasilkan arca kerusi daripada lidi satay /dawai
berbulu.
4.Murid menghasilkan arca stabail (kerusi) dengan bimbingan guru secara
kreatif.
5. Murid mempamerkan hasil karya maisng-masing dan membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan rakan
PAK 21 NILAI MURNI EMK

 Baik Hati  Tolong-menolong Kreatif dan Inovasi Komunikasi (TMK)


 Kerjasama  Bertanggungjawab
Bertolak Ansur
 Perwatakan
 Kolaborasi
  Hemah Tinggi Bahasa Keusahawanan
Keadilan
 Komunikasi
  Kreativiti
 Hormat-menghormati Sains & Teknologi
 KeberanianKritis
 Pemikiran  Kasih Sayang Kelestarian Alam Sekitar
i-THINK BBB Kelestarian Global PBD


 Buku Teks Kerja
Lembaran   BukuLisan
Cerita


 Modul
Peta Kerja  
HasilBulatan  Lakonan
Gambar Peta Titi


 Power
Peta point  
Pemerhatian
Buih  Tugasan
Carta Peta Pokok


 Projektor
Peta  
Kuiz Buih Berganda  Projek
Graf Peta Dakap
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir
Nyatakan TAHAP 1
TAHAP PENGUASAAN TAHAP 3 TAHAP 5
bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
REFLEKSI
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………


Minggu 37
MINGGU 37 HARI SELASA TARIKH 2 Oktober 2018

MODUL 1.MENGGAMBAR

TAJUK KapalLayar (Cetakan)

SUBJEK PEND SENI VISUAL MASA: 9.30-10:30 pagi BILANGAN MURID :


TAHUN 5 KREATIF

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


1.1 PERSEPSI ESTETIK 1.1.1.1 , 1.1.1.2 , 1.1.1.3
1.2 APLIKASI SENI 1.2.1 , 1.2.1.2
1.3 EKSPRESI KREATIF 1.3.1,1.3.2,1.3.3
1.4 APRESIASI SENI 1.4.1,1.4.2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF menghasilkan kapal layar dengan menggunakan teknik cetakan dengan menekankan bahasa seni
visual
1. Guru menunjukkan contoh cetakan dan meminta murid menyatakan bahasa
seni visual yang ada pada contoh tersebut.
2 Murid dan murid bersoal jawab media yang akan digunakan untuk
menghasilkan gambar kapal layar menggunakan teknik cetakan.
AKTIVITI 3. Guru menunjukcara menghasil blok cetakan dnegan menggunakan tali parcel
dan dan menunjukcara menghasilkan kapal layar dengan blok cetakan tersebut.
4.Murid menghasilkan blok cetakan kapal layar dengan bimbingan guru secara
kreatif.
5. Murid mempamerkan hasil karya maisng-masing dan membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan rakan
PAK 21 NILAI MURNI EMK

 Baik Hati  Tolong-menolong Kreatif dan Inovasi Komunikasi (TMK)


 Kerjasama  Bertanggungjawab
Bertolak Ansur
 Perwatakan
 Kolaborasi
  Hemah Tinggi Bahasa Keusahawanan
Keadilan
 Komunikasi
  Kreativiti
 Hormat-menghormati Sains & Teknologi
 KeberanianKritis
 Pemikiran  Kasih Sayang Kelestarian Alam Sekitar
i-THINK BBB Kelestarian Global PBD


 Buku Teks Kerja
Lembaran   BukuLisan
Cerita


 Modul
Hasil Kerja   Lakonan
Peta Bulatan  Gambar Peta Titi


 Power
Peta point  
Pemerhatian
Buih  Tugasan
Carta Peta Pokok


 Projektor
Peta  
Kuiz Buih Berganda  Projek
Graf Peta Dakap
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir
Nyatakan TAHAP 1
TAHAP PENGUASAAN TAHAP 3 TAHAP 5
bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
REFLEKSI
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………

Minggu 32

MINGGU 32 HARI SELASA TARIKH 4 September 2018

MODUL 1.MENGGAMBAR

TAJUK KapalLayar (Cetakan)

SUBJEK PEND SENI VISUAL MASA: 8.30-9:30 pagi BILANGAN MURID :


TAHUN 5 KREATIF
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 PERSEPSI ESTETIK 1.1.1.1 , 1.1.1.2 , 1.1.1.3


1.2 APLIKASI SENI 1.2.1 , 1.2.1.2
1.3 EKSPRESI KREATIF 1.3.1,1.3.2,1.3.3
1.4 APRESIASI SENI 1.4.1,1.4.2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF menghasilkan kapal layar dengan menggunakan teknik cetakan dengan menekankan bahasa seni
visual
1. Guru menunjukkan contoh cetakan dan meminta murid menyatakan bahasa
seni visual yang ada pada contoh tersebut.
2 Murid dan murid bersoal jawab media yang akan digunakan untuk
menghasilkan gambar kapal layar menggunakan teknik cetakan.
AKTIVITI 3. Guru menunjukcara menghasil blok cetakan dnegan menggunakan tali parcel
dan dan menunjukcara menghasilkan kapal layar dengan blok cetakan tersebut.
4.Murid menghasilkan blok cetakan kapal layar dengan bimbingan guru secara
kreatif.
5. Murid mempamerkan hasil karya maisng-masing dan membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan rakan
PAK 21 NILAI MURNI EMK

 Baik Hati  Tolong-menolong Kreatif dan Inovasi Komunikasi (TMK)


 Kerjasama  Bertanggungjawab
Bertolak Ansur
 Perwatakan
 Kolaborasi
  Hemah Tinggi Bahasa Keusahawanan
Keadilan
 Komunikasi
  Kreativiti
 Hormat-menghormati Sains & Teknologi
 KeberanianKritis
 Pemikiran  Kasih Sayang Kelestarian Alam Sekitar
i-THINK BBB Kelestarian Global PBD


 Buku Teks Kerja
Lembaran   BukuLisan
Cerita


 Modul
Peta Kerja  
HasilBulatan  Lakonan
Gambar Peta Titi


 Power
Peta point  
Pemerhatian
Buih  Tugasan
Carta Peta Pokok


 Projektor
Peta  
Kuiz Buih Berganda  Projek
Graf Peta Dakap
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir
Nyatakan TAHAP 1
TAHAP PENGUASAAN TAHAP 3 TAHAP 5
bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
REFLEKSI
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………


Minggu 31

MINGGU 31 HARI Selasa TARIKH 29 Ogos 2018

MODUL 3. MEMBUAT CORAK DAN REKAAN ( PERTANDINGAN MINGGU PEND. SENI VISUAL)

TAJUK TANGLUNG

SUBJEK PEND SENI VISUAL MASA: 9.30-10:30 pagi BILANGAN MURID :


TAHUN 5 KREATIF

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


2.1 PERSEPSI ESTETIK 2.1.1.1 ,2.1.1.1.2 ,2.1.1.3
2.2 APLIKASI SENI 2.2.1 , 2.2.1.2
2.3 EKSPRESI KREATIF 2.3.1,2.3.2,2.3.3
2.4 APRESIASI SENI 2.4.1,2.4.2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF
Menghasilkan tanglung menggunakan teknik tiupan dengan menekankan bahasa seni visual.
1. Murid diberi penerangan tentang media dan alatan yang akan digunakan
2 Murid dan guru bersoaljawab tentang teknik tiupan (objek buatan
manusia/alam semulajadi).
AKTIVITI 3. Murid dibimbing untuk meniup menggunakan straw untuk menghasilkan
corak.
4. Guru bimbing murid membina tanglung secara kreatif menggunakan kertas
bercorak yang telah dihasilkan.
5. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.
PAK 21 NILAI MURNI EMK

 Baik Hati  Tolong-menolong Kreatif dan Inovasi Komunikasi (TMK)


 Kerjasama  Bertanggungjawab
Bertolak Ansur
 Perwatakan
 Kolaborasi
  Hemah Tinggi
Kreativiti Bahasa Keusahawanan
Keadilan
 Komunikasi
   Hormat-menghormati Sains & Teknologi
 KeberanianKritis
 Pemikiran  Kasih Sayang Kelestarian Alam Sekitar
i-THINK BBB Kelestarian Global PBD


 Buku Teks Kerja
Lembaran   BukuLisan
Cerita


 Modul
Peta Kerja  
HasilBulatan  Lakonan
Gambar Peta Titi


 Power
Peta point  
Pemerhatian
Buih  Tugasan
Carta Peta Pokok


 Projektor
Peta  
Kuiz Buih Berganda  Projek
Graf Peta Dakap
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir
Nyatakan TAHAP 1
TAHAP PENGUASAAN TAHAP 3 TAHAP 5
bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
REFLEKSI
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………


Minggu 30
MINGGU 28 HARI Selasa TARIKH 14 Ogos 2018

MODUL 3. MEMBUAT CORAK DAN REKAAN ( PERTANDINGAN MINGGU PEND. SENI VISUAL)

TAJUK TANGLUNG

SUBJEK PEND SENI VISUAL MASA: 9.30-10:30 pagi BILANGAN MURID :


TAHUN 5 KREATIF

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 PERSEPSI ESTETIK 2.1.1.1 ,2.1.1.1.2 ,2.1.1.3


2.2 APLIKASI SENI 2.2.1 , 2.2.1.2
2.3 EKSPRESI KREATIF 2.3.1,2.3.2,2.3.3
2.4 APRESIASI SENI 2.4.1,2.4.2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF
Menghasilkan alas meja menggunakan teknik tiupan dengan menekankan bahasa seni visual.
AKTIVITI 1. Murid diberi penerangan tentang media dan alatan yang akan digunakan
2 Murid dan guru bersoaljawab tentang teknik tiupan (objek buatan
manusia/alam semulajadi).
3. Murid dibimbing untuk meniup menggunakan straw untuk menghasilkan
corak.
4. Guru bimbing murid membina taglung secara kreatif menggunakan kertas
bercorak yang telah dihasilkan.
5. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.

PAK 21 NILAI MURNI EMK

 Baik Hati  Tolong-menolong Kreatif dan Inovasi Komunikasi (TMK)


 Kerjasama  Bertanggungjawab
Bertolak Ansur
 Perwatakan
 Kolaborasi
  Hemah Tinggi Bahasa Keusahawanan
Keadilan
 Komunikasi
  Kreativiti
 Hormat-menghormati Sains & Teknologi
 KeberanianKritis
 Pemikiran  Kasih Sayang Kelestarian Alam Sekitar
i-THINK BBB Kelestarian Global PBD


 Buku Teks Kerja
Lembaran   BukuLisan
Cerita


 Modul
Peta Kerja  
HasilBulatan  Lakonan
Gambar Peta Titi


 Power
Peta point  
Pemerhatian
Buih  Tugasan
Carta Peta Pokok


 Projektor
Peta  
Kuiz Buih Berganda  Projek
Graf Peta Dakap
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir
Nyatakan TAHAP 1
TAHAP PENGUASAAN TAHAP 3 TAHAP 5
bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
REFLEKSI
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………


Minggu 28
MINGGU 28 HARI Selasa TARIKH 31 Julai 2018

MODUL 3. MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

TAJUK KERUSI

SUBJEK PEND SENI VISUAL MASA: 9.30-10:30 pagi BILANGAN MURID :


TAHUN 5 KREATIF

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 PERSEPSI ESTETIK 3.1.1.1 ,3.1.1.1.2 ,3.1.1.3


3.2 APLIKASI SENI 3.2.1 , 3.2.1.2
3.3 EKSPRESI KREATIF 3.3.1,3.3.2,3.3.3
3.4 APRESIASI SENI 3.4.1,3.4.2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Menghasilkan objek buatan manusia (kerusi ) menggunakan teknik stabail dengan menekankan
bahasa seni visual.
1. Murid diberi penerangan tentang media dan alatan yang akan digunakan
2 Murid dan guru bersoaljawab tentang teknik stabail (objek buatan
manusia/alam semulajadi).
AKTIVITI 3. Murid dibimbing untuk melakar idea arca stabail berdasarkan tema lukisan.
4. Guru bimbing murid membina stabail kerusi secara kreatif menggunakan
dawai berbulu.
5. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.
PAK 21 NILAI MURNI EMK
 Baik Hati  Tolong-menolong Kreatif dan Inovasi Komunikasi (TMK)
 Kerjasama  Bertanggungjawab
Bertolak Ansur
 Perwatakan
 Kolaborasi
  Hemah Tinggi Bahasa Keusahawanan
Keadilan
 Komunikasi
 Kreativiti
  Hormat-menghormati Sains & Teknologi
 KeberanianKritis
 Pemikiran  Kasih Sayang Kelestarian Alam Sekitar
i-THINK BBB Kelestarian Global PBD


 Buku Teks Kerja
Lembaran   BukuLisan
Cerita


 Modul
Peta Kerja  
HasilBulatan  Lakonan
Gambar Peta Titi


 Power
Peta point  
Pemerhatian
Buih  Tugasan
Carta Peta Pokok


 Projektor
Peta  
Kuiz Buih Berganda  Projek
Graf Peta Dakap
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir
Nyatakan TAHAP 1
TAHAP PENGUASAAN TAHAP 3 TAHAP 5
bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
REFLEKSI
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………


Minggu 27
MINGGU 27 HARI Selasa TARIKH 24 Julai 2018

MODUL 2. MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

TAJUK BEG HADIAH

SUBJEK PEND SENI VISUAL MASA: 8.30-9:30 pagi BILANGAN MURID :


TAHUN 5 KREATIF

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 PERSEPSI ESTETIK 2.1.1.1 ,2.1.1.1.2 ,2.1.1.3


2.2 APLIKASI SENI 2.2.1 , 2.2.1.2
2.3 EKSPRESI KREATIF 2.3.1,2.3.2,2.3.3
2.4 APRESIASI SENI 2.4.1,2.4.2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF
Menghasilkan beg hadiah menggunakan teknik stensilan dengan menekankan bahasa seni visual.
1. Murid diberi penerangan tentang media dan alatan yang akan digunakan
2 Murid dan guru bersoaljawab tentang teknik stensilan (geometri/organik).
3. Murid dibimbing untuk melakar acuan geometri dan melakarkan grid batu
AKTIVITI bata pada kertas lukisan .
4. Guru bimbing murid meletakkan acuan pada grid dan warnakan mengikut
bentuk corak yang telah dilakarkan.
5. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.
PAK 21 NILAI MURNI EMK

 Baik Hati  Tolong-menolong Kreatif dan Inovasi Komunikasi (TMK)


 Kerjasama  Bertanggungjawab
Bertolak Ansur
 Perwatakan
 Kolaborasi
  Hemah Tinggi
 Kreativiti Bahasa Keusahawanan
 Keadilan
 Komunikasi  Hormat-menghormati Sains & Teknologi
 KeberanianKritis
 Pemikiran  Kasih Sayang Kelestarian Alam Sekitar
i-THINK BBB Kelestarian Global PBD


 Buku Teks Kerja
Lembaran   BukuLisan
Cerita


 Modul
Peta Kerja  
HasilBulatan  Lakonan
Gambar Peta Titi


 Power
Peta point  
Pemerhatian
Buih  Tugasan
Carta Peta Pokok


 Projektor
Peta  
Kuiz Buih Berganda  Projek
Graf Peta Dakap
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir
Nyatakan TAHAP 1
TAHAP PENGUASAAN TAHAP 3 TAHAP 5
bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
REFLEKSI
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………


Minggu 25
MINGGU 25 HARI Sabtu (Selasa) TARIKH 14 Julai 2018

MODUL 2. MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

TAJUK BEG HADIAH

SUBJEK PEND SENI VISUAL MASA: 8.30-9:30 pagi BILANGAN MURID :


TAHUN 5 KREATIF

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 PERSEPSI ESTETIK 2.1.1.1 ,2.1.1.1.2 ,2.1.1.3


2.2 APLIKASI SENI 2.2.1 , 2.2.1.2
2.3 EKSPRESI KREATIF 2.3.1,2.3.2,2.3.3
2.4 APRESIASI SENI 2.4.1,2.4.2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF
Menghasilkan beg hadiah menggunakan teknik stensilan dengan menekankan bahasa seni visual.
1. Murid diberi penerangan tentang media dan alatan yang akan digunakan
2 Murid dan guru bersoaljawab tentang teknik stensilan (geometri/organik).
3. Murid dibimbing untuk melakar acuan geometri dan melakarkan grid batu
AKTIVITI bata pada kertas lukisan .
4. Guru bimbing murid meletakkan acuan pada grid dan warnakan mengikut
bentuk corak yang telah dilakarkan.
5. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.
PAK 21 NILAI MURNI EMK

 Baik Hati  Tolong-menolong Kreatif dan Inovasi Komunikasi (TMK)


 Kerjasama  Bertanggungjawab
Bertolak Ansur
 Perwatakan
 Kolaborasi
  Hemah Tinggi
Kreativiti Bahasa Keusahawanan
Keadilan
 Komunikasi
   Hormat-menghormati Sains & Teknologi
 KeberanianKritis
 Pemikiran  Kasih Sayang Kelestarian Alam Sekitar
i-THINK BBB Kelestarian Global PBD


 Buku Teks Kerja
Lembaran   BukuLisan
Cerita


 Modul
Peta Kerja  
HasilBulatan  Lakonan
Gambar Peta Titi


 Power
Peta point  
Pemerhatian
Buih  Tugasan
Carta Peta Pokok


 Projektor
Peta  
Kuiz Buih Berganda  Projek
Graf Peta Dakap
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir
Nyatakan TAHAP 1
TAHAP PENGUASAAN TAHAP 3 TAHAP 5
bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
REFLEKSI
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………


Minggu 25
MINGGU 25 HARI Selasa TARIKH 10 Julai 2018
MODUL 2. MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

TAJUK BEG HADIAH

SUBJEK PEND SENI VISUAL MASA: 8.30-9:30 pagi BILANGAN MURID :


TAHUN 5 KREATIF

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 PERSEPSI ESTETIK 2.1.1.1 ,2.1.1.1.2 ,2.1.1.3


2.2 APLIKASI SENI 2.2.1 , 2.2.1.2
2.3 EKSPRESI KREATIF 2.3.1,2.3.2,2.3.3
2.4 APRESIASI SENI 2.4.1,2.4.2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF
Menghasilkan beg hadiah menggunakan teknik stensilan dengan menekankan bahasa seni visual.
1. Murid diberi penerangan tentang media dan alatan yang akan digunakan
2 Murid dan guru bersoaljawab tentang teknik stensilan (geometri/organik).
3. Murid dibimbing untuk melakar acuan geometri dan melakarkan grid batu
AKTIVITI bata pada kertas lukisan .
4. Guru bimbing murid meletakkan acuan pada grid dan warnakan mengikut
bentuk corak yang telah dilakarkan.
5. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.
PAK 21 NILAI MURNI EMK

 Baik Hati  Tolong-menolong Kreatif dan Inovasi Komunikasi (TMK)


 Kerjasama  Bertanggungjawab
Bertolak Ansur
 Perwatakan
 Kolaborasi
  Hemah Tinggi
 Kreativiti Bahasa Keusahawanan
 Keadilan
 Komunikasi  Hormat-menghormati Sains & Teknologi
 KeberanianKritis
 Pemikiran  Kasih Sayang Kelestarian Alam Sekitar
i-THINK BBB Kelestarian Global PBD


 Buku Teks Kerja
Lembaran   BukuLisan
Cerita


 Modul
Hasil Kerja   Lakonan
Peta Bulatan  Gambar Peta Titi


 Power
Peta point  
Pemerhatian
Buih  Tugasan
Carta Peta Pokok


 Projektor
Peta  
Kuiz Buih Berganda  Projek
Graf Peta Dakap
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir
Nyatakan TAHAP 1
TAHAP PENGUASAAN TAHAP 3 TAHAP 5
bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
REFLEKSI
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………


Minggu 24
MINGGU 24 HARI Selasa TARIKH 3 Julai 2018

MODUL 1.MENGGAMBAR

TAJUK PEMANDANGAN DASAR LAUT

SUBJEK PEND SENI VISUAL MASA: 8.30-9:30 pagi BILANGAN MURID :


TAHUN 5 KREATIF

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


1.1 PERSEPSI ESTETIK 1.1.1.1 , 1.1.1.2 ,1.1.1.3
1.2 APLIKASI SENI 1.2.1 , 1.2.1.2
1.3 EKSPRESI KREATIF 1.3.1,1.3.2,1.3.3
1.4 APRESIASI SENI 1.4.1,1.4.2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Menghasilkan montaj pemandangan dasar laut secara kreatif dengan menekankan bahasa seni
visual.
1. Murid diberi penerangan tentang media dan alatan yang akan digunakan
2 Murid dan guru bersoaljawab tentang hidupan yang ada di dasar laut.
AKTIVITI 3. Murid dibimbing untuk menggunting gambar hidupan di dasar laut dan
menyusun dengan kreatif.
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.

PAK 21 NILAI MURNI EMK

 Baik Hati  Tolong-menolong Kreatif dan Inovasi Komunikasi (TMK)


 Kerjasama  Bertanggungjawab
Bertolak Ansur
 Perwatakan
 Kolaborasi
  Hemah Tinggi Bahasa Keusahawanan
Keadilan
 Komunikasi
  Kreativiti
 Hormat-menghormati Sains & Teknologi
 KeberanianKritis
 Pemikiran  Kasih Sayang Kelestarian Alam Sekitar
i-THINK BBB Kelestarian Global PBD


 Buku Teks Kerja
Lembaran   BukuLisan
Cerita


 Modul
Peta Kerja  
HasilBulatan  Lakonan
Gambar Peta Titi


 Power
Peta point  
Pemerhatian
Buih  Tugasan
Carta Peta Pokok


 Projektor
Peta  
Kuiz Buih Berganda  Projek
Graf Peta Dakap
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir
Nyatakan TAHAP 1
TAHAP PENGUASAAN TAHAP 3 TAHAP 5
bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
REFLEKSI
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………


Minggu 24
MINGGU 24 HARI Selasa TARIKH 3 Julai 2018

MODUL 3.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

TAJUK KAPAL ( ASSEMBLAJ)

SUBJEK PEND SENI VISUAL MASA: 8.30-9:30 pagi BILANGAN MURID :


TAHUN 5 KREATIF

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 PERSEPSI ESTETIK 3.1.1.1 , 3.1.1.2 ,3.1.1.3


3.2 APLIKASI SENI 3.2.1 , 3.2.1.2
3.3 EKSPRESI KREATIF 3.3.1,3.3.2,3.3.3
3.4 APRESIASI SENI 3.4.1,3.4.2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF
Menghasilkan assemblaj (kapal ) dengan menekankan bahasa seni visual.
1. Murid diberi penerangan tentang media dan alatan yang akan digunakan
2 Murid dibimbing menggunting kertas dan lidi untuk menghasilkan layar.
AKTIVITI 3. Murid dibimbing secara mencantumkan botol dan layar serta batang aiskrim
sebagai tapak kapal
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.
PAK 21 NILAI MURNI EMK

 Baik Hati  Tolong-menolong Kreatif dan Inovasi Komunikasi (TMK)


 Kerjasama  Bertanggungjawab
Bertolak Ansur
 Perwatakan
 Kolaborasi
  Hemah Tinggi
Kreativiti Bahasa Keusahawanan
Keadilan
 Komunikasi
   Hormat-menghormati Sains & Teknologi
 KeberanianKritis
 Pemikiran  Kasih Sayang Kelestarian Alam Sekitar
i-THINK BBB Kelestarian Global PBD


 Buku Teks Kerja
Lembaran   BukuLisan
Cerita


 Modul
Peta Kerja  
HasilBulatan  Lakonan
Gambar Peta Titi


 Power
Peta point  
Pemerhatian
Buih  Tugasan
Carta Peta Pokok


 Projektor
Peta  
Kuiz Buih Berganda  Projek
Graf Peta Dakap
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir
Nyatakan TAHAP 1
TAHAP PENGUASAAN TAHAP 3 TAHAP 5
bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
REFLEKSI
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………

Minggu 23
MINGGU 23 HARI Selasa TARIKH 26 Jun 2018

MODUL 3.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

TAJUK KAPAL ( ASSEMBLAJ)

SUBJEK PEND SENI VISUAL MASA: 8.30-9:30 pagi BILANGAN MURID :


TAHUN 5 KREATIF

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 PERSEPSI ESTETIK 3.1.1.1 , 3.1.1.2 ,3.1.1.3


3.2 APLIKASI SENI 3.2.1 , 3.2.1.2
3.3 EKSPRESI KREATIF 3.3.1,3.3.2,3.3.3
3.4 APRESIASI SENI 3.4.1,3.4.2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF
Menghasilkan assemblaj (kapal ) dengan menekankan bahasa seni visual.
1. Murid diberi penerangan tentang media dan alatan yang akan digunakan
2 Murid dibimbing menggunting kertas dan lidi untuk menghasilkan layar.
AKTIVITI 3. Murid dibimbing secara mencantumkan botol dan layar serta batang aiskrim
sebagai tapak kapal
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.

PAK 21 NILAI MURNI EMK


 Baik Hati  Tolong-menolong Kreatif dan Inovasi Komunikasi (TMK)
 Kerjasama  Bertanggungjawab
Bertolak Ansur
 Perwatakan
 Kolaborasi
  Hemah Tinggi Bahasa Keusahawanan
Keadilan
 Komunikasi
 Kreativiti
  Hormat-menghormati Sains & Teknologi
 KeberanianKritis
 Pemikiran  Kasih Sayang Kelestarian Alam Sekitar
i-THINK BBB Kelestarian Global PBD


 Buku Teks Kerja
Lembaran   BukuLisan
Cerita


 Modul
Peta Kerja  
HasilBulatan  Lakonan
Gambar Peta Titi


 Power
Peta point  
Pemerhatian
Buih  Tugasan
Carta Peta Pokok


 Projektor
Peta  
Kuiz Buih Berganda  Projek
Graf Peta Dakap
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir
Nyatakan TAHAP 1
TAHAP PENGUASAAN TAHAP 3 TAHAP 5
bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
REFLEKSI
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………


Minggu 15 ( latihn sukan)
MINGGU 22 HARI Selasa TARIKH 5 Jun 2018

MODUL 3.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

TAJUK KAPAL ( ASSEMBLAJ)

SUBJEK PEND SENI VISUAL MASA: 8.30-9:30 pagi BILANGAN MURID :


TAHUN 5 KREATIF

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 PERSEPSI ESTETIK 3.1.1.1 , 3.1.1.2 ,3.1.1.3


3.2 APLIKASI SENI 3.2.1 , 3.2.1.2
3.3 EKSPRESI KREATIF 3.3.1,3.3.2,3.3.3
3.4 APRESIASI SENI 3.4.1,3.4.2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF
Menghasilkan assemblaj (kapal ) dengan menekankan bahasa seni visual.
1. Murid diberi penerangan tentang media dan alatan yang akan digunakan
2 Murid dibimbing menggunting kertas dan lidi untuk menghasilkan layar.
AKTIVITI 3. Murid dibimbing secara mencantumkan botol dan layar serta batang aiskrim
sebagai tapak kapal
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.

PAK 21 NILAI MURNI EMK

 Baik Hati  Tolong-menolong Kreatif dan Inovasi Komunikasi (TMK)


 Kerjasama  Bertanggungjawab
Bertolak Ansur
 Perwatakan
 Kolaborasi
  Hemah Tinggi
Kreativiti Bahasa Keusahawanan
Keadilan
 Komunikasi
   Hormat-menghormati Sains & Teknologi
 KeberanianKritis
 Pemikiran  Kasih Sayang Kelestarian Alam Sekitar
i-THINK BBB Kelestarian Global PBD

 Buku
 Teks Kerja
Lembaran   BukuLisan
Cerita
 Modul
 Peta
 Kerja  
HasilBulatan  Lakonan
Gambar Peta Titi
 Power
 Peta
 point  
Pemerhatian
Buih  Tugasan
Carta Peta Pokok
 Projektor
 Peta
  
Kuiz Buih Berganda  Projek
Graf Peta Dakap
 Peta
TAHAP Pelbagai Alir  Peta Alir
PENGUASAAN
Nyatakan TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5
bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
REFLEKSI
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………

Minggu 13
MINGGU 13 HARI SELASA TARIKH 3 April 2018

MODUL 2.MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

TAJUK HIASAN BALANG KUIH ( KOLAJ)

SUBJEK PEND SENI VISUAL MASA: 8.30-9:30 pagi BILANGAN MURID :


TAHUN 5 KREATIF

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 PERSEPSI ESTETIK 2.1.1.1 , 2.1.1.2 , 2.1.1.3


2.2 APLIKASI SENI 2.2.1 , 2.2.1.2
2.3 EKSPRESI KREATIF 2.3.1,2.3.2,2.3.3
2.4 APRESIASI SENI 2.4.1,2.4.2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Menghasilkanhiasan balang kuih dengan menggunakan media kering dengan menekankan bahasa
seni visual
1. Murid diberi penerangan tentang media dan alatan yang akan digunakan
AKTIVITI 2 Murid dibimbing menampal balang kuih dengan corak yang telah dihasilkan
3. Murid menghias balang kuih secara kreatif.dan menarik.
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
PAK 21 NILAI MURNI EMK

 Baik Hati  Tolong-menolong Kreatif dan Inovasi Komunikasi (TMK)


 Kerjasama  Bertanggungjawab
Bertolak Ansur
 Perwatakan
 Kolaborasi
  Hemah Tinggi
 Kreativiti Bahasa Keusahawanan
 Keadilan
 Komunikasi  Hormat-menghormati Sains & Teknologi
 KeberanianKritis
 Pemikiran  Kasih Sayang Kelestarian Alam Sekitar
i-THINK BBB Kelestarian Global PBD


 Buku Teks Kerja
Lembaran   BukuLisan
Cerita


 Modul
Peta Kerja  
HasilBulatan  Lakonan
Gambar Peta Titi


 Power
Peta point  
Pemerhatian
Buih  Tugasan
Carta Peta Pokok


 Projektor
Peta  
Kuiz Buih Berganda  Projek
Graf Peta Dakap
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir
Nyatakan TAHAP 1
TAHAP PENGUASAAN TAHAP 3 TAHAP 5
bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
REFLEKSI
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………

Minggu 11 sambung mnggu lepas cuti / minggu 12 catur


MINGGU 11 HARI SELASA TARIKH 13 Mac 2018

MODUL 2.MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

TAJUK HIASAN BALANG KUIH ( KOLAJ)

SUBJEK PEND SENI VISUAL MASA: 8.30-9:30 pagi BILANGAN MURID :


TAHUN 5 KREATIF

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 PERSEPSI ESTETIK 2.1.1.1 , 2.1.1.2 , 2.1.1.3


2.2 APLIKASI SENI 2.2.1 , 2.2.1.2
2.3 EKSPRESI KREATIF 2.3.1,2.3.2,2.3.3
2.4 APRESIASI SENI 2.4.1,2.4.2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Menghasilkanhiasan balang kuih dengan menggunakan media kering dengan menekankan bahasa
seni visual
1. Murid diberi penerangan tentang media dan alatan yang akan digunakan
2 Murid dibimbing melipat dan menggunting bentuk geometri pada kertas
AKTIVITI warna.
3. Murid menyusun dan menampal corak terancang secara kreatif
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
PAK 21 NILAI MURNI EMK

 Baik Hati  Tolong-menolong Kreatif dan Inovasi Komunikasi (TMK)


 Kerjasama  Bertanggungjawab
Bertolak Ansur
 Perwatakan
 Kolaborasi
  Hemah Tinggi
Kreativiti Bahasa Keusahawanan
Keadilan
 Komunikasi
   Hormat-menghormati Sains & Teknologi
 KeberanianKritis
 Pemikiran  Kasih Sayang Kelestarian Alam Sekitar
i-THINK BBB Kelestarian Global PBD


 Buku Teks Kerja
Lembaran   BukuLisan
Cerita


 Modul
Peta Kerja  
HasilBulatan  Lakonan
Gambar Peta Titi


 Power
Peta point  
Pemerhatian
Buih  Tugasan
Carta Peta Pokok


 Projektor
Peta  
Kuiz Buih Berganda  Projek
Graf Peta Dakap
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir
Nyatakan TAHAP 1
TAHAP PENGUASAAN TAHAP 3 TAHAP 5
bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
REFLEKSI Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………

Minggu 9
MINGGU 9 HARI SELASA TARIKH 27 Februari 2018

MODUL 4.MENGGAMBAR

TAJUK Sejambak Bunga

SUBJEK PEND SENI VISUAL MASA: 8.30-9:30 pagi BILANGAN MURID :


TAHUN 5 KREATIF

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 PERSEPSI ESTETIK 1.1.1.1 , 1.1.1.2 , 1.1.1.3


1.2 APLIKASI SENI 1.2.1 , 1.2.1.2
1.3 EKSPRESI KREATIF 1.3.1,1.3.2,1.3.3
1.4 APRESIASI SENI 1.4.1,1.4.2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF menghasilkan sejambak bunga dengan menggunakan media kering dengan menekankan bahasa
seni visual
1. Murid diberi penerangan tentang media dan alatan yang akan digunakan
2 Murid dibimbing melukis bunga dan menghasilkan sejambak bunga secara
AKTIVITI kreatif.
3. Murid mewarna sejambak bunga mengikut ton warna yang menarik
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
PAK 21 NILAI MURNI EMK

 Baik Hati  Tolong-menolong Kreatif dan Inovasi Komunikasi (TMK)


 Kerjasama  Bertanggungjawab
Bertolak Ansur
 Perwatakan
 Kolaborasi
  Hemah Tinggi Bahasa Keusahawanan
Keadilan
 Komunikasi
 Kreativiti
  Hormat-menghormati Sains & Teknologi
 KeberanianKritis
 Pemikiran  Kasih Sayang Kelestarian Alam Sekitar
i-THINK BBB Kelestarian Global PBD


 Buku Teks Kerja
Lembaran   BukuLisan
Cerita


 Modul
Peta Kerja  
HasilBulatan  Lakonan
Gambar Peta Titi


 Power
Peta point  
Pemerhatian
Buih  Tugasan
Carta Peta Pokok


 Projektor
Peta  
Kuiz Buih Berganda  Projek
Graf Peta Dakap
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir
Nyatakan TAHAP 1
TAHAP PENGUASAAN TAHAP 3 TAHAP 5
bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
REFLEKSI
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………

Minggu 7 -- CUTI Minggu 8


MINGGU 8 HARI KHAMIS TARIKH 22 Februari 2018

MODUL 4.MEMBUAT KRAF TRADISIONAL

TAJUK Kipas Hiasan

SUBJEK PEND SENI VISUAL MASA: 8.30-9:30 pagi BILANGAN MURID :


TAHUN 5 KREATIF

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

4.1 PERSEPSI ESTETIK 4.1.1.1 , 4.1.1.2 , 4.1.1.3


4.2 APLIKASI SENI 4.2.1 , 4.2.1.2
4.3 EKSPRESI KREATIF 4.3.1,4.3.2,4.3.3
4.4 APRESIASI SENI 4.4.1,4.4.2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF menghasilkan kipas hiasan dengan menggunakan media kering dengan menekankan bahasa seni
visual
1. Murid diberi penerangan tentang media dan alatan yang akan digunakan
AKTIVITI 2 Murid membentuk dan melipat kad manila untuk menghasilkan bentuk kipas.
3. Murid mewarna dan menghias corak pada kipas yang dihasilkan
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
PAK 21 NILAI MURNI EMK

 Baik Hati  Tolong-menolong Kreatif dan Inovasi Komunikasi (TMK)


 Kerjasama  Bertanggungjawab
Bertolak Ansur
 Perwatakan
 Kolaborasi
  Hemah Tinggi
Kreativiti Bahasa Keusahawanan
Keadilan
 Komunikasi
   Hormat-menghormati Sains & Teknologi
 KeberanianKritis
 Pemikiran  Kasih Sayang Kelestarian Alam Sekitar
Kelestarian Global
i-THINK BBB PBD


 Buku Teks Kerja
Lembaran   BukuLisan
Cerita


 Modul
Peta Kerja  
HasilBulatan  Lakonan
Gambar Peta Titi


 Power
Peta point  
Pemerhatian
Buih  Tugasan
Carta Peta Pokok


 Projektor
Peta  
Kuiz Buih Berganda  Projek
Graf Peta Dakap
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir
Nyatakan TAHAP 1
TAHAP PENGUASAAN TAHAP 3 TAHAP 5
bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
REFLEKSI
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………

Minggu 6
MINGGU 6 HARI KHAMIS TARIKH 8 Februari 2018

MODUL 3.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

TAJUK HIASAN MAGNET

SUBJEK PEND SENI VISUAL MASA: 8.30-9:30 pagi BILANGAN MURID :


TAHUN 5 KREATIF

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 PERSEPSI ESTETIK 3.1.1.1 , 3.1.1.2 , 3.1.1.3


3.2 APLIKASI SENI 3.2.1 , 3.2.1.2
3.3 EKSPRESI KREATIF 3.3.1,3.3.2,3.3.3
3.4 APRESIASI SENI 3.4.1,3.4.2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF menghasilkan hiasan magnet dengan menggunakan media kering dengan menekankan bahasa
seni visual
1. Murid diberi penerangan tentang media dan alatan yang akan digunakan
2 Murid membentuk dan membuat binaan ( bulat/segiempat/segitiga) dengan
AKTIVITI plastisin pelbagai warna.
3. Murid menghias corak pada hiasan magnet yang dihasilkan
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
PAK 21 NILAI MURNI EMK
 Baik Hati  Tolong-menolong Kreatif dan Inovasi Komunikasi (TMK)
 Kerjasama  Bertanggungjawab
Bertolak Ansur
 Perwatakan
 Kolaborasi
  Hemah Tinggi Bahasa Keusahawanan
Keadilan
 Komunikasi
 Kreativiti
  Hormat-menghormati Sains & Teknologi
 KeberanianKritis
 Pemikiran  Kasih Sayang Kelestarian Alam Sekitar
i-THINK BBB Kelestarian Global PBD


 Buku Teks Kerja
Lembaran   BukuLisan
Cerita


 Modul
Peta Kerja  
HasilBulatan  Lakonan
Gambar Peta Titi


 Power
Peta point  
Pemerhatian
Buih  Tugasan
Carta Peta Pokok


 Projektor
Peta  
Kuiz Buih Berganda  Projek
Graf Peta Dakap
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir
Nyatakan TAHAP 1
TAHAP PENGUASAAN TAHAP 3 TAHAP 5
bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
REFLEKSI
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………

Minggu 4
MINGGU 4 HARI KHAMIS TARIKH 25 Januari 2018

MODUL 2.MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

TAJUK HIASAN KOTAK TISU

SUBJEK PEND SENI VISUAL MASA: 8.30-9:30 pagi BILANGAN MURID :


TAHUN 5 KREATIF

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 PERSEPSI ESTETIK 2.1.1.1 , 2.1.1.2 , 2.1.1.3


2.2 APLIKASI SENI 2.2.1 , 2.2.1.2
2.3 EKSPRESI KREATIF 2.3.1,2.3.2,2.3.3
2.4 APRESIASI SENI 2.4.1,2.4.2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF
menghasilkan corak menggunakan media basah dengan menekankan bahasa seni visual
1. Murid diberi penerangan tentang media dan alatan yang akan digunakan
AKTIVITI 2 Murid melukis gambar corak geometri secara terancang.
3. Murid mewarna menggunakan media basah dengan kreatif
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
PAK 21 NILAI MURNI EMK
 Baik Hati  Tolong-menolong Kreatif dan Inovasi Komunikasi (TMK)
 Kerjasama  Bertanggungjawab
Bertolak Ansur
 Perwatakan
 Kolaborasi
  Hemah Tinggi Bahasa Keusahawanan
Keadilan
 Komunikasi
 Kreativiti
  Hormat-menghormati Sains & Teknologi
 KeberanianKritis
 Pemikiran  Kasih Sayang Kelestarian Alam Sekitar
i-THINK BBB Kelestarian Global PBD


 Buku Teks Kerja
Lembaran   BukuLisan
Cerita


 Modul
Peta Kerja  
HasilBulatan  Lakonan
Gambar Peta Titi


 Power
Peta point  
Pemerhatian
Buih  Tugasan
Carta Peta Pokok


 Projektor
Peta  
Kuiz Buih Berganda  Projek
Graf Peta Dakap
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir
Nyatakan TAHAP 1
TAHAP PENGUASAAN TAHAP 3 TAHAP 5
bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
REFLEKSI
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………


Minggu 3
MINGGU 3 HARI KHAMIS TARIKH 18 Januari 2018

MODUL 2.MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

TAJUK HIASAN KOTAK TISU

SUBJEK PEND SENI VISUAL MASA: 8.30-9:30 pagi BILANGAN MURID :


TAHUN 5 KREATIF

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 PERSEPSI ESTETIK 2.1.1.1 , 2.1.1.2 , 2.1.1.3


1.2 APLIKASI SENI 2.2.1 , 2.2.1.2
1.3 EKSPRESI KREATIF 2.3.1,2.3.2,2.3.3
1.4 APRESIASI SENI 2.4.1,2.4.2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF
menghasilkan corak menggunakan media basah dengan menekankan bahasa seni visual
1. Murid diberi penerangan tentang media dan alatan yang akan digunakan
AKTIVITI 2 Murid melukis gambar corak geometri secara terancang.
3. Murid mewarna menggunakan media basah dengan kreatif
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
PAK 21 NILAI MURNI EMK

 Baik Hati  Tolong-menolong Kreatif dan Inovasi Komunikasi (TMK)


 Kerjasama  Bertanggungjawab
Bertolak Ansur
 Perwatakan
 Kolaborasi
  Hemah Tinggi
Kreativiti Bahasa Keusahawanan
Keadilan
 Komunikasi
   Hormat-menghormati Sains & Teknologi
 KeberanianKritis
 Pemikiran  Kasih Sayang Kelestarian Alam Sekitar
i-THINK BBB Kelestarian Global PBD


 Buku Teks Kerja
Lembaran   BukuLisan
Cerita


 Modul
Peta Kerja  
HasilBulatan  Lakonan
Gambar Peta Titi


 Power
Peta point  
Pemerhatian
Buih  Tugasan
Carta Peta Pokok


 Projektor
Peta  
Kuiz Buih Berganda  Projek
Graf Peta Dakap
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir
Nyatakan TAHAP 1
TAHAP PENGUASAAN TAHAP 3 TAHAP 5
bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
REFLEKSI
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………


Minggu 2 11 Januari
MODUL MENGGAMBAR

TAJUK Pemandangan di Tepi Pantai

SUBJEK PEND SENI VISUAL MASA: 8.30-9:30 pagi BILANGAN MURID :


TAHUN 5 KREATIF

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 PERSEPSI ESTETIK 1.1.1.1 , 1.1.1.2 , 1.1.1.3


1.2 APLIKASI SENI 1.2.1 , 1.2.1.2
1.3 EKSPRESI KREATIF 1.3.1,1.3.2,1.3.3
1.4 APRESIASI SENI 1.4.1,1.4.2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF
menghasilkan lukisan menggunakan media kering dengan menekankan bahasa seni visual
1. Murid dieri penerangan tentang media dan alatan yang akan digunakan
AKTIVITI 2 Murid melukis gambar pemandangan tepi pantai
3. Murid mewarna menggunakan media kering dengan kreatif
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
PAK 21 NILAI MURNI EMK

 Baik Hati  Tolong-menolong Kreatif dan Inovasi Komunikasi (TMK)


 Kerjasama  Bertanggungjawab
Bertolak Ansur
 Perwatakan
 Kolaborasi
  Hemah Tinggi
 Kreativiti Bahasa Keusahawanan
 Keadilan
 Komunikasi  Hormat-menghormati Sains & Teknologi
 KeberanianKritis
 Pemikiran  Kasih Sayang Kelestarian Alam Sekitar
i-THINK BBB Kelestarian Global PBD


 Buku Teks Kerja
Lembaran   BukuLisan
Cerita


 Modul
Peta Kerja  
HasilBulatan  Lakonan
Gambar Peta Titi


 Power
Peta point  
Pemerhatian
Buih  Tugasan
Carta Peta Pokok


 Projektor
Peta  
Kuiz Buih Berganda  Projek
Graf Peta Dakap
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir
Nyatakan TAHAP 1
TAHAP PENGUASAAN TAHAP 3 TAHAP 5
bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
REFLEKSI
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………


Minggu 1 (Khamis 4Jan)
MODUL MENGGAMBAR

TAJUK Pemandangan di Tepi Pantai

SUBJEK PEND SENI VISUAL MASA: 8.30-9:30 pagi BILANGAN MURID :


TAHUN 5 KREATIF

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 PERSEPSI ESTETIK 1.1.1.1 , 1.1.1.2 , 1.1.1.3


1.2 APLIKASI SENI 1.2.1 , 1.2.1.2
1.3 EKSPRESI KREATIF 1.3.1,1.3.2,1.3.3
1.4 APRESIASI SENI 1.4.1,1.4..2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF
menghasilkan lukisan menggunakan media kering dengan menekankan bahasa seni visual
1. Murid diberi penerangan tentang media dan alatan yang akan digunakan
AKTIVITI 2 Murid melukis gambar pemandangan tepi pantai
3. Murid mewarna menggunakan media kering dengan kreatif
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
PAK 21 NILAI MURNI EMK

 Baik Hati  Tolong-menolong Kreatif dan Inovasi Komunikasi (TMK)


 Kerjasama  Bertanggungjawab
Bertolak Ansur
 Perwatakan
 Kolaborasi
  Hemah Tinggi
 Kreativiti Bahasa Keusahawanan
 Keadilan
 Komunikasi  Hormat-menghormati Sains & Teknologi
 KeberanianKritis
 Pemikiran  Kasih Sayang Kelestarian Alam Sekitar
i-THINK BBB Kelestarian Global PBD


 Buku Teks Kerja
Lembaran   BukuLisan
Cerita


 Modul
Peta Kerja  
HasilBulatan  Lakonan
Gambar Peta Titi


 Power
Peta point  
Pemerhatian
Buih  Tugasan
Carta Peta Pokok


 Projektor
Peta  
Kuiz Buih Berganda  Projek
Graf Peta Dakap
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir
Nyatakan TAHAP 1
TAHAP PENGUASAAN TAHAP 3 TAHAP 5
bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
REFLEKSI
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………