Anda di halaman 1dari 3

FORMAT PANDUAN PENGGUNA

1.0 Tajuk projek, nama pereka bentuk

Tajuk projek Kisah cinta klorofil dan sinar matahari


Nama pereka bentuk Connie Ling Shu Jun
(PISMP SAINS AMB JUN 2016)

2.0 Jenis projek:

Bahan digital “Kisah cinta klorofil dan sinar matahari” merupakan perisian kursus
untuk membantu murid-murid Tahun 4 dengan menggunakan aplikasi Powerpoint.

3.0 Fungsi projek:

Bahan digital “ Kisah cinta klorofil dan sinar matahari” untuk subjek sains Tahun 4
adalah digunakan menangani masalah penguasaan murid terhadap konsep fotosintesis agak
terhad dan juga kekurangan minat murid.

4.0 Objektif kurikulum

Bahan digital “Kisah cinta klorofil dan sinar matahari” sesuai dengan standard
pembelajaran yang terdapat dalam DSKP Tahun 4 iaitu:

5.2.2 Menyatakan proses fotosintesis memerlukan karbon dioksida, air, cahaya matahari dan
klorofil melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.

5.2.3 Menyatakan proses fotosintesis menghasilkan kanji dan oksigen

5.0 Keperluan sistem


5.1 Perkakasan
Laptop Asus
CPU: Intel Core i5-5200U. up to 2.7GHz
ODD: DVD Sup. MTI.
OS: WIN 8
Memory: 4G
5.2 Perisian
Powerpoint viewer
5.3 Kemudahan sokongan
Tetikus
6.0 Arahan
6.1 Fungsi kekunci
6.2 Langkah-langkah pergunaan

1. Pengguna harus mempunyai perisian PowerPoint dalam desktop mereka.


2. Pengguna harus membuka PowerPoint 2016 yang bernama “Kisah Cinta Klorofil dan
Sinar Matahari” dalam disk yang disediakan.
3. Selepas pengguna menekan “Start” button pada slide yang pertama, powerpoint 2016
akan mengeluarkan menu utama yang mengandungi tiga bahagian pilihan iaitu story,
games dan Quiz.
4. Pengguna perlu memilih “Story” terlebih dahulu supaya dapat mengenai proses
fotosintesis melalui cerita yang bertajuk “Kisah Cinta klorofil dan Sinar Matahari”.
5. Apabila pengguna membaca cerita “Kisah Cinta Klorofil dan Sinar Matahari”, pengguna
perlu menekan next button iaitu , barulah dapat memasuki ke slide yang seterusnya.
6. Setelah bahagian cerita tamat, slide show di bawah ada simbol “Home” dan pengguna
boleh mengembalikan menu utama.
7. Seterusnya, pengguna perlu menekan “Games” untuk mengukuhkan pengetahuan
pengguna terhadap konsep fotosintesis.
8. Selepas menekan “Game”, pengguna akan memasuki slide show tentang cerita games.
Pengguna perlu menggunakan tetikus tekan slide show dan mengikut arahan dalamnya.
9. Dalam bahagian permainan, terdapat 2 jenis permainan iaitu mencari matahari daripada
baldi yang menukarkan lokasi dan mencari bahan yang diperluka oleh tumbuhan untuk
menjalankan fotosintesis dalam satu bilik.
10. Pengguna perlu berjaya dalam permainan yang pertama barulah dapat meneruskan
permainan yang kedua.
11. Sekiranya pengguna berjaya dalam permainan yang pertama, pengguna perlu
menekan button merah untuk meneruskan permainan yang kedua.
12. Dalam permainan yang kedua, murid-murid perlu menekan button “Home” apabila
berjaya mencari 4 bahan yang diperlukan oleh tumbuhan untuk menjalankan fotosintesis.
13. Seterusnya, pengguna perlu menekan simbol “Home” supaya dapat mengembalikan
menu utama yang mengandungi 3 bahagian pilihan iaitu story, games dan Quiz.
14. Apabila pengguna menekan Quiz, slide show akan mewujudkan 4 dragon ball yang
berbeza.
15. Setiap dragon ball mempunyai soalan mengenai konsep fotosintesis yang berlainan.
16. Pengguna harus memilih dan menekan salah satu POKEMON BALL.
17. Selepas memilih satu POKEMON BALL, pengguna akan ditanya satu soalan tentang
konsep fotosintesis.
18. Setiap soalan diberi empat pilihan dan hanya satu soalan yang betul. Pengguna
harus membaca soalan dengan teliti dan menekan jawapan yang betul.
19. Sekiranya jawapan yang ditekan itu betul, pengguna akan diberi dua pilihan iaitu memilih
satu “dragon ball” yang lain atau tamat menjawab soalan.
20. Sekiranya jawapan yang ditekan itu salah, pengguna dikehendaki mengulang lagi soalan
yang sama atau pilih dragon ball yang lain.
21. Sekiranya pengguna ingin menamatkan menjawab soalan, pengguna perlu tekan “pilih
dragon ball lain” terlebih dahulu supaya dapat mengembalikan slide “pilih dragon ball”
yang mengandungi simbol “Home”.