Anda di halaman 1dari 6

ANALISIS PERSEKITARAN ( SWOC)

PENGURUSAN KOKURIKULUM SMK DATUK ABDUL SAMAD 2018

UNIT/BIDANG : PERMAINAN BOLA BALING

KEKUATAN (Strengths) KELEMAHAN ( Weakness)


S1 Terdapat Guru yang mempunyai kemahiran dan
merupakan Jurulatih Daerah serta sentiasa sedia membantu. W1 Ada pelajar yang kurang minat dan kurang bersemangat
S2 Pelajar mempunyai bakat semulajadi serta ada yang W2 Kekangan masa menyebabkan aktiviti kurang sempurna
pernah mewakili Daerah. W3 Gelanggang yang kurang sempurna sebagai gelanggang
S3 Sekolah mempunyai gelanggang dan kelengkapan asas. Bola Baling

PELUANG ( Opportunity) CABARAN ( Challenge)

O1 sekongan padu daripada PIBG dan institusi pendidikan C1 Kebenaran penjaga


yang berhampiran C2 masalah disiplin pelajar
O2 prasarana dan kemudahan mencukupi C3 Latihan pemain yang bertembung dengan latihan sukan
O3 Peningkatan keilmuan tenaga pengajar sentiasa diberi lain kerana pemain yang sama bermain untuk sukan yang
dari masa ke semasa lain.
PELAN STRATEGIK 1

SEKOLAH : SMK DATUK ABDUL SAMAD JADUAL 1


UNIT/BIDANG : PERMAINAN BOLA BALING

MATLAMAT
ISU STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV2017 SASARAN 2018 INISIATIF/STRATEGIK
STRATEGIK
1.Prestasi pencapain Meningkatkan meningkatkan Bilangan Pasukan B18 Johan kumpulan 1.tunjuk cara
kemahiran masih lemah pencapain dalam pencapain pelajar yang mendapat tempat 2. latihan pakar
dan pelajar seperti kurang kemahiran dan pelajar dalam menyertai ke 2 dalam 3.tayangan video dan lcd
stamina ketika di padang teknik-teknik kemahiran pasukan bola kumpulan
permainan bola asas bola baling
baling baling bertambah

2. Kurang jurulatih Meningkatkan Memberikan Peningkatan Semua guru 1.latihan berterusan


berpengalam di peringkat lagi kemahiran guru penasihat minat pelajar penasihat menjadi
sekolah. jurulatih di pendedahan dalam jurulatih
kalangan guru tentang permainan bola profesional
penasihat kejurulatihan baling
PELAN TAKTIKAL 2018

ISU STRATEGIK 1 :Meningkatkan kemahiran asas dalam permainan bola baling sekolah

BIL ISU STRATEGIK /


T/JAWAB Tempoh/hari KOS/SUMBER OUTPUT KPI PELAN KONTIGENSI
PROGRAM
1. Guru penasihat 4 kali Pelajar dapat Boleh Perjumpaan permainan 2
pemain perjumpaan menguasai mempersembahkan kali seminggu
Latihan berkala bagi kemahiran asas corak permainan
pasukan L18 & P18 dan teknik yang mantap dalam
permainan pertandingan

2. Kursus kejurulatihan dan Guru penasihat Ikut keperluan Peruntukan ko- Guru Terhasilnya Perjumpaan permainan 2
pengadilan untuk guru GPK KO-KU ku pembimbing pasukan bola jaring kali seminggu
penasihat. lebih yang mantap dan
berkemahiran cekap
yang yakin

3. Pertandingan peringkat pemain Akhir feb Peruntukan Pelajar cukup Mendapat tempat Bimbingan sepanjang
kawasan KO-KU persediaan dari yang terbaik dalam massa oleh guru
segi kemahiran pertandingan
dan stamina

PELAN OPERASI 2018


PELAN OPERASI 1

NAMA PROJEK 1: Latihan berkalan permainan bola baling

RASIONAL : Meningkatkan kemahiran asas permainan dan pengusaan teknik oleh pelajar

OBJEKTIF :1. Memdedahkan kemahiran asas dan teknik permainan kepada pelajar sehingga mahir

TEMPOH : Februari -Oktober

KUMPULAN SASARAN : Semua pemain dan ahli kelab bola baling

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUGJAWAB TEMPOH STARUS/PELAN


KONTIGENSI
1 Menyuarat AJK Guru penasihat 1 hari
Menetapkan projek pemain
2 Surat menyuarat Setiausaha permainan Seminggu sebelum
-ibu bapa
3 Membina lakaran pola dan Guru penmasihat 1 hari
corak latihan yang akan pemain
dilaksanakan
4 Tunjuk cara teori Pelajar dan guru terlibat 1 hari
Bimbingan guru dan pakar
Tayangan LCD
5 Pelaksanaan Huru penasihat Jan-okt
1.kehadiran pemain
2.disiplin
6 Klinik bola jaring Guru penasihat oktober
pemain

PELAN OPERASI 2018


PELAN OPERASI 2

NAMA PROJEK 1: kursus kejurulatihan dan pengadilan bola baling kepada guru penasihat

RASIONAL : meningkatkan kemahiran jurulatih peringkat sekolah

OBJEKTIF :1. memberikan pendedahan dan kemahiran dalam kejurulatihan dan pengadilan bola baling
2.jurulatih lebih berkeyakinan

TEMPOH : Ogos 2018

KUMPULAN SASARAN : Semua guru pembinmbing bola baling

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUGJAWAB TEMPOH STARUS/PELAN


KONTIGENSI
1 Penyenaraian ahli dan Setiausaha 1 hari
penjadualan
2 Membuat surat Setiausaha 1hari
permohonan untuk
memanggil jurulatih
bertauliah sebagai
fasilatator
3 Pelaksanaan Semua guru penasihat 1 minggu
1.kretiviti
2.disiplin

PELAN OPERASI 2018


PELAN OPERASI 3

NAMA PROJEK 1: menyertai pertandingan bola baling Daerah Port Dickson

RASIONAL : mengembangkan potensi diri pelajar

OBJEKTIF :memberi peluang kepada pelajar untuk menunjukkan kemahiran dan membina keyakinan diri dari segi mental,fizikal dan emosi

TEMPOH : 8 Februari 2018

KUMPULAN SASARAN : pemain bola baling L18 & P18

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUGJAWAB TEMPOH STARUS/PELAN


KONTIGENSI
1 Pemilihan kumpulan Guru penasihat Minggu 1
pemain
2 Penerangan dari guru Guru penasihat 1 hari
penasihat
3 Penyediaan perancangan Guru penasihat 1 minggu
strategi pemain
4 Latihan intensif permainan Guru-guru dan pelajar 4 kali seminggu
5 Mesyuarat pertandingan di Guru pembimbing februari
sekolah penganjur
6 Penerangan tentang syarat- Guru -guru dan pelajar feb
syarat pertandingan
7 Memohon peruntukan Guru pembimbing feb
kewangan
8 Pertandingan kawasan Guru-guru dan pelajar

Anda mungkin juga menyukai