Anda di halaman 1dari 1

BORANG KEHADIRAN

SK PUSAT LAWAS
KEHADIRAN PERJUMPAAN/AKTIVITI/PROGRAM SisKA

Tarikh Perjumpaan : ____________ Masa : _________________


Lokasi Perjumpaan : _________________________________________
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tandakan √ pada ruang yang berkenaan.

Perjumpaan Rasmi
Perjumpaan Tidak rasmi

Nama Pembimbing SisKA : ____________________________________

Bil Nama Ahli SisKA yang Hadir


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bil Nama Ahli SisKA yang Hadir


1
2
3
4
5

Tandatangan Pembimbing SisKA

…………………………………………………
( )