Anda di halaman 1dari 3

Mata Pelajaran

: Reka Bentuk Dan Teknologi

Tahun

: 5 Al- Farabi

Bilangan

: 26 orang

Tarikh / Hari

: 05 September 2018 / Rabu

Masa / Minit

: 12.15 01.15 petang (60 minit)

Bidang Pembelajaran

: Teknologi Pertanian

Tajuk

: 5. Teknologi Pertanian

Pengetahuan Sedia Ada

: Murid pernah mempelajari kaedah penjagaan semaian dengan betul

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Pentaksiran

: 5.1

Menanam benih di dalam bekas.

: 5.1.11 Melakukan aktiviti penjagaan tanaman iaitu merumput, menggembur, membaja, menyiram dan mengawal perossak.

: Pada akhir pengajaran, murid berupaya untuk :

1. Melakukan penjagaan tanaman anak pokok

2. Menyatakan kepentingan penjagaan tanaman

: (a) Penilaian pelajar dilakukan secara lisan melalui aktiviti soal jawab

(b) Penilaian dilihat melalui aktiviti amali yang dijalankan dan lembaran kerja

Elemen Merentas Kurikulum

: 1. Keusahawanan :

EK 3 Berorientasikan pencapaian, tahu matlamat dan menyelesaikan tugasan dalam masa yang ditetapkan.

2. Nilai murni:

Bekerjasama, bersungguh-sungguh, cermat dan berhati-hati.

Nilai dan Sikap

: Kerjasama, Tekun, Bersungguh-sungguh

Kemahiran Berfikir

Elemen Abad ke 21

Sumber/Bahan Bantu Mengajar

: Membuat perkaitan, Analisis

: Kolaborasi , Komunikasi

: Kad Gambar, Lembaran Kerja, Pokok sebenar

LANGKAH / MASA

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

Set Induksi

Memberi gambaran awal berkaitan dengan pengajaran pada hari tersebut.

1. Guru menceritakan tentang aktiviti harian yang dibuat di tapak semaian

Nilai dan Sikap Berani dan Yakin Kemahiran Berfikir Membuat perkaitan

(5 minit)

 

2. Murid diminta memberi pendapat tentang proses yang dilakukan

Pengenalan :

Penerangan berkaitan dengan aktiviti penjagaan tanaman

1. Guru menunjukkan beberapa keping gambar aktiviti penjagaan semaian

Bahan Bantu Mengajar Kad Gambar Kemahiran Berfikir Membuat Analisis

Langkah 1

(20 minit)

 

2. Murid diminta memberikan pendapat tentang aktiviti yang dilakukan di dalam gambar dan guru menerangkan secara terperinci

Perkembangan :

Kesan aktiviti penjagaan tanaman dan demonstrasi

1. Guru bertanya kepada pelajar tentang kesan aktiviti penjagaan tanaman yang dilakukan

Nilai dan Sikap Patuh dan faham

Langkah 2

(20 minit)

 

2. Murid diminta memberikan pendapat tentang kesan negatif jika mengabaikan aktiviti penjagaan semaian

 

3. Guru menunjukkan demonstrasi penjagaan tanaman

Pengukuhan :

Aktiviti Pengukuhan: Lembaran Kerja

1. Murid diberikan dengan lembaran kerja untuk diselesaikan

Bahan Bantu Mengajar Lembaran Kerja

Langkah 3

(10 minit)

2. Guru membimbing murid jika terdapat sebarang masalah sepanjang menjawab lembaran kerja tersebut.

KBAT:

3. Guru menjawab soalan-soalan yang diajukan oleh murid

Kreativiti

Penutup

Membuat rumusan

1. Murid diminta memberi pendapat tentang pembelajaran pada hari tersebut

Kemahiran Berfikir

(5 minit)

Membuat perkaitan

2. Guru menunjukkan hasil kerja penjagaan semaian yang telah dilakukan

3. Guru membuat kesimpulan secara keseluruhan

Refleksi

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….