Anda di halaman 1dari 5

1.

0 Tajuk : Kertas Kerja Klinik UPSR Bahasa Inggeris (2019) SK Batu


Kitang di bawah Program High Immersive Program.

2.0 Pendahuluan : Klinik UPSR Bahasa Inggeris (2019) dirancang sebagai salah satu
strategi sekolah untuk meningkatkan pencapaian murid dalam UPSR 2019 di bawah
program High Immersive Program. Program ini dicadangkan untuk melengkapkan proses
pembelajaran dan membantu murid-murid menggunakan strategi dan teknik menjawab
soalan dengan betul.

3.0 Matlamat
Meningkatkan peratus kelulusan murid dalam Bahasa Inggeris UPSR dan meningkatkan
Gred Purata Sekolah (GPS).

4.0 Objektif
Pada akhir program ini, murid dapat
4.1. Mengamalkan sikap berfikiran positif terhadap kepentingan proses pembelajaran dan
pemudahcaraan (PdPc)
4.2. Didedahkan dengan kefahaman tentang kaedah disiplin belajar
4.3. Mengetahui cara atau teknik yang betul untuk menjawab soalan UPSR
4.4. Meningkatkan kemahiran berfikir dalam membuat keputusan dan menyelesaikan
masalah secara analisis, kreatif dan kritis.
4.5. Meningkatkan keyakinan diri dalam menjawab soalan berdasarkan input yang
diperolehi dalam aktiviti yang dijalankan

5.0 Cadangan Tarikh dan Tempat


Tarikh : 16 Mac 2019 (Sabtu)
Masa : 8.00 pagi hingga 12.30 petang
Tempat : Dewan Sri Kitang, SK Batu Kitang

6.0 Kumpulan Sasaran


6.1. Semua murid Tahun 6 sesi 2019, SK Batu Kitang, Padawan.

7.0 Kaedah Pelaksanaan


7.1. Bengkel/Latihan
8.0 Jawatankuasa Pengelola
Pengerusi : Pn. Rassidah binti Haji Ahmat Sahari(Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : En. Jamal bin Aman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn. Dyg. Norazalina binti Awg Kamarudin (PKHEM)
Naib Pengerusi 2 : En. Kushaidi bin Jamhari(PKKK)
Setiausaha : Pn. Jamby anak Rinchog
Bendahari : Cik Amy anak William Dee
Ahli Jawatankuasa Kecil :
a. Cik Philomena Francis Lekos - Ketua Disiplin
b. Pn Monica Misol Jikat - Ketua Jamuan
c. En. Syed Akil bin Wan Noh - Pengacara Majlis
d. En. Rashid bin Hasan - Dokumentasi
e. Semua guru dan staf sokongan

9.0 Petunjuk Prestasi Utama (KPI)


9.1. Output
30 orang murid Tahun 6 menghadiri Klinik UPSR Bahasa Inggeris di Dewan Sri
Kitang, SK Batu Kitang, Padawan.

9.2. Outcome
30 orang murid Tahun 6 dapat menjawab soalan UPSR 2019 dengan menggunakan
teknik yang dibengkelkan.

10.0 Kewangan
Anggaran Perbelanjaan
Bil Perkara Kuantiti Kos (RM)
Makan/ Minum Murid
1 i) Minum pagi RM 3.00 X 30 RM 90.00
ii) Makan Tengahari RM 5.00 X 30 RM 150.00

Saguhati Penceramah RM200.00 X 1 orang RM 200.00


2
Makan/ Minum Penceramah dan RM5.00 X 9 orang RM 45.00
3 Guru (Sarapan dan makan tengah
hari )
Kertas fotostat (A4) RM15.00 x 1 rim RM 15.00
4
Jumlah RM 500.00
11.0 Peralatan
11.1. Projektor (LCD) - 1 unit
11.2. Pemadam Papan Putih- 1 buah
11.3. Kertas A4 - 4 rim

12.0 Jadual Program


Tarikh Perkara Penceramah/Fasilitator Masa Catatan
Kertas 1 Pn Azmiera binti 0800-1000
16.3.2019 Abdullah
MINUM PAGI 1000-1030
Kertas 2 Pn Azmiera binti 1030-1230
Abdullah
MAKAN TENGAHARI 1200-1230

13.0 Penutup
Kesimpulannya, pihak sekolah berharap agar program ini dapat membantu
meningkatkan motivasi, strategi dan teknik dalam menjawab soalan-soalan UPSR
selaras dengan potensi diri yang ada pada murid-murid untuk menuju kecemerlangan
serta melahirkan murid-murid yang berkualitu seiring dengan Falsafah Pendidikan
Negara.
KAWALAN DOKUMEN
Disediakan oleh, Disemak oleh,

____________________________ ____________________________
(JAMBY ANAK RINCHOG) (JAMAL BIN AMAN)
Ketua Panitia Bahasa Inggeris, Penolong Kanan Pentadbiran,
SK Batu Kitang SK Batu Kitang
Tarikh: Tarikh:

Disemak dan disokong oleh: Disemak dan disokong oleh:

____________________________ ____________________________
(RASSIDAH BINTI HAJI AHMAT (HARMAN BIN HAILIAN)
SAHARI) Yang DiPertua PIBG SK Batu Kitang,
Guru Besar SK Batu Kitang, Padawan. Padawan.
Tarikh: Tarikh:
KERTAS KERJA

KLINIK UPSR BAHASA INGGERIS 2019 DI


BAWAH PROGRAM
HIGH IMMERSIVE PROGRAM (HIP)
SK BATU KITANG, PADAWAN

TARIKH : 16 MAC 2019


HARI : SABTU
MASA : 0800-1230
TEMPAT : DEWAN SRI KITANG, SK BATU KITANG