Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

REKA BENTUK TEKNOLOGI TINGKATAN 1


Minggu Choose an item.
Hari Choose an item.
Tarikh 01.01.2018
Masa
Kelas
Tema BAB 1 PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
Tajuk Definisi invensi dan inovasi
Standard Kandungan 1.3 Invensi dan Inovasi dalam Reka Bentuk
Standard Pembelajaran 1.3.1
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Mentakrifkan invensi dan inovasi.
Aktiviti Buku Teks Muka Surat 22-23
Aktiviti 1:
a. Guru bersoal jawab dengan murid
b. Murid diminta memberikan pendapat tentang topik perbincangan
Aktiviti 2:
a. Murid membincangkan reka bentuk yang telah wujud dari sudut logo,
bangunan dan produk.
b. Murid mendefinisikan invensi dan inovasi serta membincangkan
tujuannya.
Aktiviti 3:
a. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti
b. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Strategi Pengajaran dan Choose an item.
Pembelajaran Abad ke-21 Peta iThink : Peta Buih
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Choose an item.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Choose an item.
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Choose an item.
Pendekatan Tematik Choose an item.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK - Kreativiti Dan Inovasi
Nilai Murni – Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku latihan , Choose an item.
Pentaksiran Choose an item.
Kriteria Kejayaan Murid dapat menerangkan invensi dan inovasi.
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
REKA BENTUK TEKNOLOGI TINGKATAN 1
Minggu Choose an item.
Hari Choose an item.
Tarikh 01.01.2018
Masa
Kelas
Tema BAB 1 PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
Tajuk Aplikasi prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk
Standard Kandungan 1.3 Invensi dan Inovasi dalam Reka Bentuk
Standard Pembelajaran 1.3.2
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Mengaplikasikan prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk.
Aktiviti Buku Teks Muka Surat 24-25
Aktiviti 1:
a. Guru bersoal jawab dengan murid
b. Murid diminta memberikan pendapat tentang topik perbincangan
Aktiviti 2:
a. Murid dibahagikan kepada5 kumpulan dan membentangkan tentang
aplikasi prinsip invensi dan inovasi dari segi pertahanan, pendidikan,
kesihatan, pembuatan dan teknologi maklumat.
b. Murid mengambil satu produk di sekeliling mereka dan menjadikan
produk tersebut sasuatu yang mempunyai inovasi dengan menggunakan
pemikiran kreatif.
Aktiviti 3:
a. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti
b. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Strategi Pengajaran dan Choose an item.
Pembelajaran Abad ke-21 Peta iThink : Peta Buih
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Choose an item.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Choose an item.
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Choose an item.
Pendekatan Tematik Choose an item.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK - Kreativiti Dan Inovasi
Nilai Murni – Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku latihan , Choose an item.
Pentaksiran Choose an item.
Kriteria Kejayaan Murid dapat menerangkan prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka
bentuk.
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
REKA BENTUK TEKNOLOGI TINGKATAN 1
Minggu Choose an item.
Hari Choose an item.
Tarikh 01.01.2018
Masa
Kelas
Tema BAB 1 PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
Tajuk Aplikasi prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk
Standard Kandungan 1.3 Invensi dan Inovasi dalam Reka Bentuk
Standard Pembelajaran 1.3.3
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Meneroka invensi dan inovasi dalam reka bentuk terkini.
Aktiviti Buku Teks Muka Surat 26
Aktiviti 1:
a. Guru bersoal jawab dengan murid
b. Murid diminta memberikan pendapat tentang topik perbincangan
Aktiviti 2:
a. Murid diterangkan tentang reka bentuk produk terkini.
b. Murid membuat kajian mengenai reka bentuk produk terkini yang lain
dan membentangkannya dalam kelas.
Aktiviti 3:
a. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti
b. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Strategi Pengajaran dan Choose an item.
Pembelajaran Abad ke-21 Peta iThink : Peta Buih
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Choose an item.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Choose an item.
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Choose an item.
Pendekatan Tematik Choose an item.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK - Kreativiti Dan Inovasi
Nilai Murni – Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku latihan , Choose an item.
Pentaksiran Choose an item.
Kriteria Kejayaan Murid dapat menerangkan invensi dan inovasi dalam reka bentuk terkini.
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.