Anda di halaman 1dari 5

PK01 – Pengurusan Panitia

PK01/3

LAPORAN PROGRAM

1. Nama Program : Masyarakat Penyayang

2. Tarikh : 1- 12 Apr 2018

3. Hari / Masa : 2 Jam

4. Tempat : Persekitaran rumah masing-masing

5. Objektif : Mewujudkan masyarakat penyayang dalam konteks


kepelbagaian agama,bangsa, budaya dan bangsa

6. Sasaran : Pelajar Moral 2 Kos dan 2 Sin

7. Butiran aktiviti : Menjalankan aktiviti mengumpul sumbangan untuk


individu yang ditimpa musibah

8. Penilaian Program :

8.1 Kekuatan Program : Semua pelajar terlibat dengan aktif dalam


program ini

8.2 Kelemahan Program :

8.3 Cadangan Penambahbaikan :

9. Dokumentasi Bergambar :

Disediakan : Disahkan oleh :

……………………… ……………………
(LAKSHMI K.C. MANI) (JANNEY GOH)
Guru Matapelajaran Moral Ketua Panitia Moral
Smk Dato’ Jaafar Smk Dato’ Jaafar

PK01/3
Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK01 – Pengurusan Panitia

LAPORAN PROGRAM

LAPORAN PROGRAM PESTA PONGGAL 2018

1. Nama Program : PESTA PONGGAL 2018

2. Tarikh : 18.1.2018

3. Hari / Masa : RABU (12.00-2.30 PTG)

4. Tempat : RUANG LEGAR TANGGA KEJAYAAN

5. Objektif :
1. Mengenali dan menghargai budaya memasak Ponggal pada hari pertama
bulan Thai mengikut kalendar agama Hindu.
2. Berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan
3. Memupuk semangat kerjasama di kalangan pelajar
4. Memupuk sikap cintakan alam sekitar dan kebersihan

6. Sasaran : Semua pelajar India

7. Butiran aktiviti : Program ini telah berjalan dengan lancar seperti yang
dirancangkan .

8. Penilaian Program :

8.1 Kekuatan Program : Program ini memberikan ruang kepada pelajar


untuk berdikari dan mempelajari aspek
pengurusan program dalam masa yang singkat

8.2 Kelemahan Program : -

8.3 Cadangan Penambahbaikan : Melibatkan warga KSIB untuk mengeratkan


hubungan guru,pelajar dan ibubapa

9. Dokumentasi Bergambar :

Disediakan : Disahkan :

……………………… ………..……………………..
(LAKSHMI K.C. MANI) (TN HJ ABDUL KARIM B. MASIRAN)
Ketua Guru Penasihat Penolong Kanan Kokurikulum
Pers.Bahasa Tamil SMK Dato Jaafar
SMK Dato Jaafar
PK01/3

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK01 – Pengurusan Panitia

LAPORAN PROGRAM

1. Nama Program : Tanggungjawab Diri Dalam Keluarga

2. Tarikh : 21Jan – 15 Feb 2018

3. Hari / Masa : 4 Jam

4. Tempat : Rumah masing-masing

5. Objektif : Melaksanakan tanggungjawab diri terhadap keluarga

6. Sasaran : Pelajar Moral 2 Kos dan 2 Sin

7. Butiran aktiviti : Menjelaskan dengan contoh cara melaksanakan


tanggungjawab diri di rumah.
8. Penilaian Program :

8.1 Kekuatan Program : Semua pelajar terlibat dengan aktif dalam


program ini

8.2 Kelemahan Program : Pelajar tidak dapat diperhatikan oleh guru


kerana aktiviti ini di jalankan di rumah.

8.3 Cadangan Penambahbaikan : Diharap program ini dapat dijalankan di


sekolah atau diluar di bawah
pengawasan guru.

9. Dokumentasi Bergambar :

Disediakan : Disahkan oleh :

……………………… ……………………
(LAKSHMI K.C. MANI) (JANNEY GOH)
Guru Matapelajaran Moral Ketua Panitia Moral
Smk Dato’ Jaafar Smk Dato’ Jaafar

PK01/3
Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK01 – Pengurusan Panitia

LAPORAN PROGRAM

1. Nama Program : Adab Persahabatan

2. Tarikh : 18 Feb – 1 Mac 2018

3. Hari / Masa : 2 Jam

4. Tempat : Kelas 2 kos

5. Objektif : Menulis autobiografi sahabat

6. Sasaran : Pelajar Moral 2 Kos dan 2 Sin

7. Butiran aktiviti : Menulis biodata sahabat dan kenapa beliau dipilih


sebagai sahabat yang baik untuk ditulis autobiografinya

8. Penilaian Program :

8.1 Kekuatan Program : Semua pelajar terlibat dengan aktif dalam


program ini

8.2 Kelemahan Program : Pelajar menulis autobiografi secara ringkas

8.3 Cadangan Penambahbaikan : Pelajar perlu dibimbing untuk menulis


autobiografi dengan lebih mendalam

9. Dokumentasi Bergambar :

Disediakan : Disahkan oleh :

……………………… ……………………
(LAKSHMI K.C. MANI) (JANNEY GOH)
Guru Matapelajaran Moral Ketua Panitia Moral
Smk Dato’ Jaafar Smk Dato’ Jaafar

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK01 – Pengurusan Panitia

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00

Anda mungkin juga menyukai