Anda di halaman 1dari 1

Minggu : 10 Hari :………………..

Tarikh : …………………

TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN

1.3 Ekspresi 1.4 Apresiasi


Pendidikan Seni Visual Kreatif Seni EMK
Keusahawanan,
Tahun 5 1.3.1 1.4.1 (EK1 - EK5), TMK
1.3.2 1.4.2
Minggu : 1.3.3 1.4.3 Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni
Hari :
Bahan Bantu Belajar
Masa: 1.Contoh catan
Objektif Pembelajaran :
Bidang: Menggambar (Catan) 2.Media:
Pada akhir pembelajaran murid dapat : Kertas lukisan, berus,
Tema : Alam Semula jadi 1. Menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa seni visual, palet, cat air atau cat
media, proses dan teknik dengan betul poster
Tajuk : Pemandangan 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat mencapai
Aktiviti PdP
objektif yang
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan
telah ditetapkan.
komputer guru dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang
ada pada contoh karya.(EK1)
.....orang murid yang tidak
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan catan. (EK1 EK 2)
mencapai objektif akan
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi bahasa seni
diberi bimbingan khas
media, proses dan teknik. (EK 4)
dalam sesi pembelajaran
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan
yang akan datang.
berpandukan bahasa seni visual. (EK3,EK 5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar
menggunakan teknik catan berdasarkan empat standard kandungan.

Anda mungkin juga menyukai