Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)

PKJR TAHUN 1

Minggu 6
Tarikh 15 Feb 2019 Jumaat
Kemahiran Abad ke-21
Masa 8.10 am -8.40 am
Kelas 1 Gemilang Berdaya tahan
Tema Persekitaran Jalan Raya
Tajuk Kenderaan Darat / Mahir berkomunikasi
Standard Kandungan 1.1
Standard 1.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan Pemikir
Pembelajaran berbahaya. Kerja sepasukan
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Bersifat ingin tahu
Objektif 1. Memahami jalan raya adalah kompleks dan berbahaya
2. Menyatakan persekitaran jalan raya yang berbahaya Berperinsip
3. Menulis jenis-jenis kenderaan darat. Bermaklumat
Persekitaran Jalan Raya
1. Murid menceritakan pengalaman murid di jalan raya. Cth: Penyayang / Prihatin
kemalangan dan sebagainya. Patriotik
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Guru menerangkan mengenai jenis-jenis kenderaan darat dan cara Strategi Pengajaran dan
Ringkasan Aktiviti
selamat apabila berada berdekatan kenderaan tersebut. Pembelajaran
4. Murid mengenal kenderaan berpandukan kad gambar yang 5P
ditunjukkan oleh guru. Murid latih tubi baca dan eja perkataan
tersebut. Penyelesaian masalah
5. Murid melengkapkan perkataan dengan huruf yang betul Pembelajaran berasaskan
berpandukan gambar kenderaan. projek
Sistem Bahasa Kata nama
Pembelajaran kooperatif
BBM Buku aktiviti,kad gambar.
Pembelajaran kecergasan
pelbagai
Lembaran kerja
/ Hasil kerja / Pembelajaran Kontekstual
Pemerhatian
Pembelajaran
Pentaksiran dan Kuiz Konstruktivisme
Penilaian / Lisan
Tugasan Kemahiran Belajar Cara
Belajar
Projek
Kajian Masa Depan

Pembelajaran Akses
Pada akhir pengajaran; Kendiri

Pembelajaran Luar Bilik


______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan Darjah
______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan
Refleksi khas dalam sesi akan datang. Pembelajaran Masteri

Pendekatan Modular

/ Pendekatan Berpusatkan
Catatan Murid
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:-
Mesyuarat / Kursus Strategi Pengajaran dan
Program Sekolah Pembelajaran Abad Ke-21
Mengiringi murid keluar
Round Table
Aktiviti luar
Cuti Bencana / Cuti Khas Think, Pair, Share
Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Hot seat
Cuti Rehat / Cuti Sakit
Permainan

3 stray and 1 stay


Strategi pdpc
Pembentangan
Penilaian pdpc / Main Peranan

Gallery Walk
Tahap penguasaan
Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)
/ Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Ulasan Pentadbir Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar


/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
PKJR TAHUN 1

Minggu 7
Tarikh 22 Feb 2019 Jumaat
Kemahiran Abad ke-21
Masa 8.10-8.40 pg
Kelas 1 Gemilang Berdaya tahan
Tema Persekitaran Jalan Raya
Tajuk Kenderaan Berat / Mahir berkomunikasi
Fokus 1.1 Jenis-jenis jalan raya
Standard 1.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan Pemikir
Pembelajaran berbahaya. Kerja sepasukan
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Objektif Bersifat ingin tahu
1. Mengenal jenis kenderaan berat .
2. Menulis nama kenderaan berdasarkan gambar. Berperinsip
Persekitaran Jalan Raya Bermaklumat
1. Murid menonton tayangan video jenis-jenis kenderaan berat
2. Murid menyebutkan nama jenis kenderaan berat. Penyayang / Prihatin

Ringkasan Aktiviti 3. Murid menyatakan fungsi kenderaan berat. Patriotik


4. Murid mendengar penerangan guru mengenai keselamatan
murid dengan kenderaan berat.
5. Murid melengkapkan buku aktiviti. Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran
Sistem Bahasa Kata nama 5P
BBM Buku BAM, kad gambar, video. Penyelesaian masalah

Pembelajaran berasaskan
Lembaran kerja
projek
/ Hasil kerja
Pemerhatian Pembelajaran kooperatif
Pentaksiran dan Kuiz Pembelajaran kecergasan
Penilaian / Lisan pelbagai
Tugasan
Projek / Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran
Konstruktivisme
Pada akhir pengajaran; Kemahiran Belajar Cara
Belajar
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan
Kajian Masa Depan
______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan
khas dalam sesi akan datang. Pembelajaran Akses
Kendiri
Refleksi Pembelajaran Luar Bilik
Darjah

Pembelajaran Masteri

Pendekatan Modular
Catatan / Pendekatan Berpusatkan
Murid
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:-
Mesyuarat / Kursus
Program Sekolah Strategi Pengajaran dan
Mengiringi murid keluar Pembelajaran Abad Ke-21
Aktiviti luar Round Table
Cuti Bencana / Cuti Khas
Cuti Peristiwa / Cuti Umum Think, Pair, Share
Cuti Rehat / Cuti Sakit Hot seat

Permainan
Strategi pdpc 3 stray and 1 stay

Penilaian pdpc Pembentangan

/ Main Peranan
Tahap penguasaan Gallery Walk

Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)
/ Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Ulasan Pentadbir Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar


/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
PKJR TAHUN 1

Minggu 8
Tarikh 26 Feb 2019 Selasa
Kemahiran Abad ke-21
Masa 12.40-1.10 ptg
Kelas 1 Gemilang Berdaya tahan
Tema Persekitaran Jalan Raya
Tajuk Kenderaan Berat / Mahir berkomunikasi
Fokus utama 2.1 Jenis-jenis jalan raya
2.1.2 Mengenal pasti jalan dam istilah Pemikir
Fokus sampingan -lengang -lebar Kerja sepasukan
-sibuk -sempit
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; Bersifat ingin tahu

Objektif 1. Murid dapat mengenal pasti 4 situasi jalan raya. Berperinsip


2. Murid dapat menulis4 jenis situasi jalan raya berdasarkan
Bermaklumat
gambar.
Persekitaran Jalan Raya Penyayang / Prihatin
1. Murid meneliti kad gambar yang tunjukkan oleh guru.
Patriotik
2. Murid tonotn klip video situasi jalan raya.
3. Murid menyatakan keadaan/suasana jalan raya tersebut.
Ringkasan Aktiviti 4. Murid mendengar penerangan guru dan mengenal isitlah Strategi Pengajaran dan
jalan –lengang/sesak/sempit/lebar/sibuk Pembelajaran
5. Murid eja dan sebut perkataan secara individu dan
5P
berkumpulan.
6. Murid menjawab latihan aktiviti 6 dengan memilih dan Penyelesaian masalah
menulis situasi yang betul berdasarkan gambar.
Pembelajaran berasaskan
Sistem Bahasa Tatabahasa projek
BBM Buku BAM, kad gambar, video.
Pembelajaran kooperatif
Pengetahuan sedia
Murid pernah melihat situasi jalan raya dalam 4 istilah tersebut. Pembelajaran kecergasan
ada murid pelbagai

/ Pembelajaran Kontekstual
Lembaran kerja
/ Hasil kerja Pembelajaran
Pemerhatian Konstruktivisme
Pentaksiran dan Kuiz Kemahiran Belajar Cara
Penilaian / Lisan Belajar
Tugasan
Kajian Masa Depan
Projek
Pembelajaran Akses
Kendiri
Pada akhir pengajaran; Pembelajaran Luar Bilik
Darjah
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan
Pembelajaran Masteri
Refleksi ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan
khas dalam sesi akan datang. Pendekatan Modular

/ Pendekatan Berpusatkan
Murid
Catatan
Strategi Pengajaran dan
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:-
Pembelajaran Abad Ke-21
Mesyuarat / Kursus
Program Sekolah Round Table
Mengiringi murid keluar
Think, Pair, Share
Aktiviti luar
Cuti Bencana / Cuti Khas Hot seat
Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Permainan
Cuti Rehat / Cuti Sakit
3 stray and 1 stay

Pembentangan
Strategi pdpc
/ Main Peranan
Penilaian pdpc Gallery Walk

Peta I-Think
Tahap penguasaan
Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)
/ Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


Ulasan Pentadbir (EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar


/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
PKJR TAHUN 1

Minggu 9
Tarikh 5 Mac 2019 Selasa
Kemahiran Abad ke-21
Masa 12.40-1.10 ptg
Kelas 1 Gemilang Berdaya tahan
Tema Persekitaran Jalan Raya
Tajuk Kenderaan Berat / Mahir berkomunikasi
Fokus utama 2.3 Isyarat Keselamatan jalan Raya
2.3.1 Menyatakan isyarat keselamatan jalan yang perlu dipatuhi untuk Pemikir
Fokus sampingan
mengawal lalu lintas. Kerja sepasukan
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Bersifat ingin tahu
Objektif 1. 7 murid mengenal 5 tanda isyarat keselamatan jalan raya.
2. 10 murid dapat melengkapkan ayat dengan menulis 5 Berperinsip
perkataan tanda isyarat berpandukan gambar dengan betul.
Bermaklumat
Isyarat Keselamatan Jalan Raya
1. Murid menonton tayangan video tanda isyarat keselamatan Penyayang / Prihatin
jalan raya dan fungsinya. Sumber: bahan video PKJR.
2. Murid menamakan tanda isyarat jalan raya berpandukan kad Patriotik
Ringkasan Aktiviti gambar yang ditunjukkan oleh guru.
3. Murid menyatakan fungsi setiap tanda isyarat tersebut.
4. Murid membaca ayat dan meneliti gambar tanda isyarat. Strategi Pengajaran dan
5. Murid melengkapkan ayat dengan memadankan perkataan Pembelajaran
tanda isyarat berpandukan gambar.
6. Murid tulis jawapan. 5P
Sistem Bahasa Tatabahasa Penyelesaian masalah
BBM Buku BAM, kad gambar, video.
Pengetahuan sedia Pembelajaran berasaskan
Murid pernah melihat tanda isyarat jalan raya.
ada murid projek

Pembelajaran kooperatif
Lembaran kerja
/ Hasil kerja Pembelajaran kecergasan
Pentaksiran dan Pemerhatian pelbagai
Kuiz
Penilaian / Lisan / Pembelajaran Kontekstual
Tugasan
Projek Pembelajaran
Konstruktivisme

Pada akhir pengajaran; Kemahiran Belajar Cara


Belajar
Refleksi ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan
Kajian Masa Depan
______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan
khas dalam sesi akan datang. Pembelajaran Akses
Kendiri
Catatan
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:- Pembelajaran Luar Bilik
Mesyuarat / Kursus Darjah
Program Sekolah
Mengiringi murid keluar Pembelajaran Masteri
Aktiviti luar
Cuti Bencana / Cuti Khas Pendekatan Modular
Cuti Peristiwa / Cuti Umum / Pendekatan Berpusatkan
Cuti Rehat / Cuti Sakit
Murid

Strategi pdpc
Strategi Pengajaran dan
Penilaian pdpc Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table
Nyatakan bilangan murid ; Think, Pair, Share

Tahap penguasaan Tahap 1 Tahap 3 Tahap 5 Hot seat

Tahap 2 Tahap 4 Tahap 6 Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)
/ Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai
Ulasan Pentadbir Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar


/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
PKJR TAHUN 1

Minggu 10
Tarikh 12 Mac 2019 Selasa
Kemahiran Abad ke-21
Masa 12.40-1.10 ptg
Kelas 1 Gemilang Berdaya tahan
Tema Persekitaran Jalan Raya
Tajuk Kenderaan Berat / Mahir berkomunikasi
Fokus utama 2.3 Isyarat Keselamatan jalan Raya
2.3.1 Menyatakan isyarat keselamatan jalan yang perlu dipatuhi untuk Pemikir
Fokus sampingan
mengawal lalu lintas. Kerja sepasukan
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Bersifat ingin tahu
Objektif 1. 7 murid mengenal 5 tanda isyarat keselamatan jalan raya.
2. 10 murid dapat memahami ayat dan melengkapkan ayat Berperinsip
dengan memadankan 5 ayat dan gambar tanda isyarat yang
Bermaklumat
betul dengan.
Isyarat Keselamatan Jalan Raya Penyayang / Prihatin
1. Murid menonton tayangan video tanda isyarat keselamatan
jalan raya dan fungsinya. Sumber: bahan video PKJR. Patriotik
2. Murid menamakan tanda isyarat jalan raya berpandukan kad
gambar yang ditunjukkan oleh guru.
Ringkasan Aktiviti 3. Murid menyatakan fungsi setiap tanda isyarat tersebut. Strategi Pengajaran dan
4. Murid membaca, memahami ayat dan meneliti gambar tanda Pembelajaran
isyarat.
5. Murid gunting gambar tanda isyarat yang sesuai dengan ayat. 5P
6. Murid tampal gambar tanda isyarat di buku BAM. Penyelesaian masalah
7. Guru semak hasil kerja murid.
Sistem Bahasa Tatabahasa Pembelajaran berasaskan
BBM Buku BAM, kad gambar, video. projek
Pengetahuan sedia
Murid pernah melihat tanda isyarat jalan raya. Pembelajaran kooperatif
ada murid
Pembelajaran kecergasan
Lembaran kerja pelbagai
/ Hasil kerja
Pentaksiran dan Pemerhatian / Pembelajaran Kontekstual
Kuiz
Penilaian / Lisan Pembelajaran
Tugasan Konstruktivisme
Projek Kemahiran Belajar Cara
Belajar
Pada akhir pengajaran;
Kajian Masa Depan

Refleksi ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan Pembelajaran Akses
______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan Kendiri
khas dalam sesi akan datang.
Pembelajaran Luar Bilik
Catatan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:- Darjah
Mesyuarat / Kursus
Program Sekolah Pembelajaran Masteri
Mengiringi murid keluar Pendekatan Modular
Aktiviti luar
Cuti Bencana / Cuti Khas
Cuti Peristiwa / Cuti Umum / Pendekatan Berpusatkan
Cuti Rehat / Cuti Sakit Murid
Strategi pdpc

Strategi Pengajaran dan


Penilaian pdpc
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table
Nyatakan bilangan murid ;
Think, Pair, Share
Tahap penguasaan Tahap 1 Tahap 3 Tahap 5
Hot seat
Tahap 2 Tahap 4 Tahap 6
Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)
/ Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai
Ulasan Pentadbir
Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar


/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
PKJR TAHUN 1

Minggu 12
Tarikh 5 April 2019 Jumaat
Kemahiran Abad ke-21
Masa 8.10-8.40 pg
Kelas 1 Gemilang Berdaya tahan
Tema Persekitaran Jalan Raya
Tajuk Kenderaan Berat / Mahir berkomunikasi
Fokus utama 2.3 Isyarat Keselamatan jalan Raya
2.3.1 Menyatakan isyarat keselamatan jalan yang perlu dipatuhi untuk Pemikir
Fokus sampingan
mengawal lalu lintas. Kerja sepasukan
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Bersifat ingin tahu
Objektif 3. 7 murid mengenal 5 tanda isyarat keselamatan jalan raya.
4. 10 murid dapat memahami ayat dan melengkapkan ayat Berperinsip
dengan memadankan 5 ayat dan gambar tanda isyarat yang
Bermaklumat
betul dengan.
Isyarat Keselamatan Jalan Raya Penyayang / Prihatin
8. Murid menonton tayangan video tanda isyarat keselamatan
jalan raya dan fungsinya. Sumber: bahan video PKJR. Patriotik
9. Murid menamakan tanda isyarat jalan raya berpandukan kad
gambar yang ditunjukkan oleh guru.
Ringkasan Aktiviti 10. Murid menyatakan fungsi setiap tanda isyarat tersebut. Strategi Pengajaran dan
11. Murid membaca, memahami ayat dan meneliti gambar tanda Pembelajaran
isyarat.
12. Murid gunting gambar tanda isyarat yang sesuai dengan ayat. 5P
13. Murid tampal gambar tanda isyarat di buku BAM. Penyelesaian masalah
14. Guru semak hasil kerja murid.
Sistem Bahasa Tatabahasa Pembelajaran berasaskan
BBM Buku BAM, kad gambar, video. projek
Pengetahuan sedia
Murid pernah melihat tanda isyarat jalan raya. Pembelajaran kooperatif
ada murid
Pembelajaran kecergasan
Lembaran kerja pelbagai
/ Hasil kerja
Pentaksiran dan Pemerhatian / Pembelajaran Kontekstual
Kuiz
Penilaian / Lisan Pembelajaran
Tugasan Konstruktivisme
Projek Kemahiran Belajar Cara
Belajar
Pada akhir pengajaran;
Kajian Masa Depan

Refleksi ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan Pembelajaran Akses
______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan Kendiri
khas dalam sesi akan datang.
Pembelajaran Luar Bilik
Catatan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:- Darjah
Mesyuarat / Kursus
Program Sekolah Pembelajaran Masteri
Mengiringi murid keluar Pendekatan Modular
Aktiviti luar
Cuti Bencana / Cuti Khas / Pendekatan Berpusatkan
Cuti Peristiwa / Cuti Umum Murid
Cuti Rehat / Cuti Sakit
Strategi pdpc
Strategi Pengajaran dan
Penilaian pdpc Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table
Nyatakan bilangan murid ; Think, Pair, Share

Tahap penguasaan Tahap 1 Tahap 3 Tahap 5 Hot seat

Tahap 2 Tahap 4 Tahap 6 Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)
/ Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai
Ulasan Pentadbir Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar


/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)