Anda di halaman 1dari 40

DAFTAR NILAI UTS GENAP

SMK LETRIS INDONESIA


TAHUN PELAJARAN 2015/2016

GURU MAPEL
KELAS BID. STUDY/ KKM
WALI KELAS SEMESTER

SUB KOMPETENSI
RATA2 NILAI NILAI
NO NIS ULANGAN NILAI UTS RAPORT
TUGAS / PR

RATA2

RATA2
HARIAN NH
1 2 3 1 2 3
1 1415-10-001 ADHARUL HIKAYATUL VIKY ### ### #DIV/0! #DIV/0!
2 1415-10-080 ADJIE SEPTIAN ### ### #DIV/0! #DIV/0!
3 1415-10-081 AFRIZAL HIDAYAT ### ### #DIV/0! #DIV/0!
4 1415-10-082 AHMAD MIFTAHUDDIN YUSUF ### ### #DIV/0! #DIV/0!
5 1415-10-002 AHMAD RIZAL ### ### #DIV/0! #DIV/0!
6 1415-10-083 AJI CAHYA WAHYUDIN ### ### #DIV/0! #DIV/0!
7 1415-10-003 ALFIENA RIZKY FITRIANI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
8 1415-10-084 ANNISA BIDARI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
9 1415-10-085 DIMAS TIA HARJONO ### ### #DIV/0! #DIV/0!
10 1415-10-011 DITA APRILIA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
11 1415-10-012 EDWIN ### ### #DIV/0! #DIV/0!
12 1415-10-016 HAFIZH ALFIANSYAH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
13 1415-10-090 HERMAWAN ### ### #DIV/0! #DIV/0!
14 1415-10-056 ICA MELISA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
15 1415-10-091 ICHSAN MEDI S. ### ### #DIV/0! #DIV/0!
16 1415-10-092 IKA INDRIYANI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
17 1415-10-093 IMRON JULIANSYAH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
18 1415-10-094 JACKY AKBAR ### ### #DIV/0! #DIV/0!
19 1415-10-058 JIHAN KHARISMA PUTRI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
20 1415-10-059 KELVIN NICOLE . G ### ### #DIV/0! #DIV/0!
21 1415-10-022 M. RIAN FAUZI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
22 1415-10-024 MUHAMAD HILMI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
23 1415-10-027 NUR KHAFIFAH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
24 1415-10-028 NURDIANTI KHAIRUNISA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
25 1415-10-064 PUTRI INDAH SARI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
26 1415-10-105 RAYHAN FACHREIZY ### ### #DIV/0! #DIV/0!
27 1415-10-106 RETTA MAHARANI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
28 1415-10-107 RIALDI BAYU ADJI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
29 1415-10-065 RICKY ADIANSYAH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
30 1415-10-108 RIZQI RIDLO PRATAMA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
31 1415-10-109 SAHRUL FAUZI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
32 1415-10-033 SEKAR MAWADAH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
33 1415-10-034 SETIO WIBOWO ### ### #DIV/0! #DIV/0!
34 1415-10-068 SISKA JUNIAR ### ### #DIV/0! #DIV/0!
35 1415-10-035 WAHYU ALDI PRIYANTO ### ### #DIV/0! #DIV/0!
36 1415-10-074 YONGKI MAULANA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
### ### #DIV/0! #DIV/0!
### ### #DIV/0! #DIV/0!
### ### #DIV/0! #DIV/0!
### ### #DIV/0! #DIV/0!
### ### #DIV/0! #DIV/0!
### ### #DIV/0! #DIV/0!
### ### #DIV/0! #DIV/0!

Mengetahui, Tangerang Selatan, …….. Februari 2015


Kepala Sekolah Guru Bidang Studi

HENDRA, SE
KET.
….. Februari 2015
DAFTAR NILAI UTS GENAP
SMK LETRIS INDONESIA
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

GURU MAPEL
KELAS BID. STUDY/ KKM
WALI KELAS SEMESTER

SUB KOMPETENSI
RATA2 NILAI NILAI
NO NIS ULANGAN NILAI UTS RAPORT
TUGAS / PR

RATA2

RATA2
HARIAN NH
1 2 3 1 2 3
1 1415-10-006 AYU ### ### #DIV/0! #DIV/0!
2 1415-10-041 ADE HALIMATUS SADIAH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
3 1415-10-042 ALFIAN MAULANA .Y ### ### #DIV/0! #DIV/0!
4 1415-10-007 AZANI BUCHORI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
5 1415-10-043 BAYU AKBAR PRAKOSO ### ### #DIV/0! #DIV/0!
6 1415-10-008 BAYU PRATAMA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
7 1415-10-044 CIPTA ERIKA PRAWIRA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
8 1415-10-009 DEDE PRIONO ### ### #DIV/0! #DIV/0!
9 1415-10-045 DENA M. AKBAR ### ### #DIV/0! #DIV/0!
10 1415-10-010 DIMAS BAYU PRATAMA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
11 1415-10-086 ELIYAH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
12 1415-10-050 FADHLA AZRIYAH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
13 1415-10-051 FADHLAN BILLAH HAKYKY ### ### #DIV/0! #DIV/0!
14 1415-10-014 FAJRIN MUTTAQIEN ### ### #DIV/0! #DIV/0!
15 1415-10-015 FITRI AFRIANTI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
16 1415-10-017 HAICKAL ATTALLAH. N ### ### #DIV/0! #DIV/0!
17 1415-10-054 HANIF ALDIANSYAH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
18 1415-10-018 HERU BAGUS WIJAKSONO ### ### #DIV/0! #DIV/0!
19 1415-10-020 KHOIRUL ANWAR ### ### #DIV/0! #DIV/0!
20 1415-10-096 LUKITA AMAR THYA SUCI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
21 1415-10-060 LUTFI DIAZ LINTANG ### ### #DIV/0! #DIV/0!
22 1415-10-021 M. ZUL KHAIDIR ### ### #DIV/0! #DIV/0!
23 1415-10-099 MAYANG PUSPITA SARI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
24 1415-10-025 NANDA CAHYO WINOTO ### ### #DIV/0! #DIV/0!
25 1415-10-026 NOVITA PUTRI HERPINA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
26 1415-10-104 PRICILLIA ANGELICA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
27 1415-10-031 SABRINA NUR AMALINA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
28 1415-10-066 SAFIERA FITRININGTYAS ### ### #DIV/0! #DIV/0!
29 1415-10-110 SANTY NOVIANTY ### ### #DIV/0! #DIV/0!
30 1415-10-032 SATRIO BAGUS DWI SUSANTO ### ### #DIV/0! #DIV/0!
31 1415-10-111 SEPTIAN ANWAR ### ### #DIV/0! #DIV/0!
32 1415-10-112 SHAHNANDA VAREL RICKY ### ### #DIV/0! #DIV/0!
33 1415-10-069 SITI MARSELLA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
34 1415-10-114 TAALHAH ANINDIKA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
35 1415-10-116 WIDIA MELATI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
38 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
39 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
40 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
41 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
42 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
43 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
44 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
45 ### ### #DIV/0! #DIV/0!

Mengetahui, Tangerang Selatan, …….. Februari 2015


Kepala Sekolah Guru Bidang Studi

HENDRA, SE
KET.
….. Februari 2015
DAFTAR NILAI UTS GENAP
SMK LETRIS INDONESIA
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

GURU MAPEL
KELAS BID. STUDY/ KKM
WALI KELAS SEMESTER

SUB KOMPETENSI
RATA2 NILAI NILAI
NO NIS ULANGAN NILAI UTS RAPORT
TUGAS / PR

RATA2

RATA2
HARIAN NH
1 2 3 1 2 3
1 1415-10-040 ABDURRAHMAN ALIP ### ### #DIV/0! #DIV/0!
2 1415-10-078 ADHY PURNAMA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
3 1415-10-079 ADJIE EKO PRASTYO ### ### #DIV/0! #DIV/0!
4 1415-10-004 ARIEF SIGI IRAWAN ### ### #DIV/0! #DIV/0!
5 1415-10-005 ASEP MAULANA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
6 1415-10-046 DONI KASWARA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
7 1415-10-047 DWI PUTRI AL - FAJRI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
8 1415-10-048 EKO SUGENG RIADI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
9 1415-10-049 ENDAY SYAIFUL QIROOM ### ### #DIV/0! #DIV/0!
10 1415-10-013 FAHMI SAPUTRA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
11 1415-10-087 FATH NURHIDAYATI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
12 1415-10-088 FATIMAH ZAHRA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
13 1415-10-052 FIRMAN MAULANA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
14 1415-10-089 GUSTY ALFARIZI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
15 1415-10-053 HANIE FATMARANY ### ### #DIV/0! #DIV/0!
16 1415-10-055 HARYA AGUNG RAMBUDI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
17 1415-10-022 IRFAN MAULANA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
18 1415-10-059 JHON DICKY MANULLANG ### ### #DIV/0! #DIV/0!
19 1415-10-097 LULUK FAJAR ALLOFAH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
20 1415-10-098 LUTFI EKO PRASETYO ### ### #DIV/0! #DIV/0!
21 1415-10-023 MERLIANA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
22 1415-10-062 NUR AMELIA PUTRI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
23 1415-10-063 NURLIANA ANGGRAINI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
24 1415-10-101 NURUL HUSNA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
25 1415-10-102 OKTAVELLA ISNANDA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
26 1415-10-103 OKTAVIANI RUSDI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
27 1415-10-029 PUPUT HARDHIYANTI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
28 1415-10-030 RIZKI DARMAWAN ### ### #DIV/0! #DIV/0!
29 1415-10-067 SASKIA INDAH SARI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
30 1415-10-113 SILMI FUADNA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
31 1415-10-070 TANIA ROSALINA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
32 1415-10-115 VIOLA ARYANTI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
33 1415-10-071 WAHYU IQSAM ### ### #DIV/0! #DIV/0!
34 1415-10-072 WILLY FAVIAN MP ### ### #DIV/0! #DIV/0!
35 1415-10-073 YOGA ALDI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
38 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
39 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
40 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
41 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
42 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
43 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
44 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
45 ### ### #DIV/0! #DIV/0!

Mengetahui, Tangerang Selatan, …….. Februari 2015


Kepala Sekolah Guru Bidang Studi

HENDRA, SE
KET.
….. Februari 2015
DAFTAR NILAI UTS GENAP
SMK LETRIS INDONESIA
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

GURU MAPEL
KELAS BID. STUDY/ KKM
WALI KELAS SEMESTER
SUB KOMPETENSI
ULANGAN RATA2 NILAI NILAI
NO NIS TUGAS / PR NILAI UTS RAPORT

RATA2

RATA2
HARIAN
NH
1 2 3 1 2 3
1 1415-10-276 ACHMAD NUR IQBAL ### ### #DIV/0! #DIV/0!
2 1415-10-275 AGUS NURHIDAYAT ### ### #DIV/0! #DIV/0!
3 1415-10-279 ALDI WIJI NARKO ### ### #DIV/0! #DIV/0!
4 1415-10-283 ANDRA DESTA A. ### ### #DIV/0! #DIV/0!
5 1415-10-287 DANNIEL STEFANUS K. ### ### #DIV/0! #DIV/0!
6 1415-10-288 DIDAN DESTYA W. ### ### #DIV/0! #DIV/0!
7 1415-10-290 ERVAN KURNIA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
8 1415-10-291 FAISAL AMARUDIN ### ### #DIV/0! #DIV/0!
9 1415-10-292 FARANDI GALIH SAPUTRA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
10 1415-10-312 FIKY ANDASYAH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
11 1415-10-294 HERI ALFIYAN ### ### #DIV/0! #DIV/0!
12 1415-10-313 HIZKIA DWI S ### ### #DIV/0! #DIV/0!
13 1415-10-295 IBNU ALFARIDZI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
14 1415-10-316 M. RIFAL ### ### #DIV/0! #DIV/0!
15 1415-10-317 M. RISKI FADLI AULIA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
16 1415-10-299 MUHAMMAD DEDEN S ### ### #DIV/0! #DIV/0!
17 1415-10-301 NUR IMAN ### ### #DIV/0! #DIV/0!
18 1415-10-301 OZI SAPUTRA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
19 1415-10-306 REZA PAHLEVI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
20 1415-10-307 RISKY AULIA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
21 1415-10-323 RIZKI BASTIAN ### ### #DIV/0! #DIV/0!
22 1415-10-308 RIZKY DARMAWAN ### ### #DIV/0! #DIV/0!
23 1415-10-309 RIZKY TRIANTORO ### ### #DIV/0! #DIV/0!
24 1415-10-325 SUPAAT HADI NINGRAT ### ### #DIV/0! #DIV/0!
25 1415-10-326 SYAFIQ ABDURRAHMAN ### ### #DIV/0! #DIV/0!
26 1415-10-327 WAHYU PUTRA ADIGUNA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
27 1415-10-328 WILLY ARYANA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
28 1415-10-329 YANUAR WIDIANTO ### ### #DIV/0! #DIV/0!
29 1415-10-311 YASSER HIKMATULLAH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
30 1415-10-330 YUDA FADILLA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
33 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
34 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
35 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
36 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
37 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
38 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
39 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
40 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
41 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
42 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
43 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
44 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
45 ### ### #DIV/0! #DIV/0!

Mengetahui, Tangerang Selatan, …….. Februari 2015


Kepala Sekolah Guru Bidang Studi

HENDRA, SE
KET.
….. Februari 2015
DAFTAR NILAI UTS GENAP
SMK LETRIS INDONESIA
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

GURU MAPEL
KELAS BID. STUDY/ KKM
WALI KELAS SEMESTER
SUB KOMPETENSI
ULANGAN RATA2 NILAI NILAI
NO NIS TUGAS / PR NILAI UTS RAPORT

RATA2

RATA2
HARIAN
NH
1 2 3 1 2 3
1 1415-10-280 ALFANDI TRI WAHYUDI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
2 1415-10-281 ALFANI AMRIYUNAN ### ### #DIV/0! #DIV/0!
3 1415-10-282 ANDHIKA ALFENDI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
4 1415-10-284 ARIF DIAN PRATAMA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
5 1415-10-285 CHAHYO TRI NUGROHO ### ### #DIV/0! #DIV/0!
6 1415-10-293 HARI APRIYANTO ### ### #DIV/0! #DIV/0!
7 1415-10-296 ILHAM AULIA AKBAR ### ### #DIV/0! #DIV/0!
8 1415-10-315 M. BEKTI FEBRIO BAYU AJI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
9 1415-10-317 M. SALSABILA FIRDAUS ### ### #DIV/0! #DIV/0!
10 1415-10-319 MUHAMMAD FARHAN ### ### #DIV/0! #DIV/0!
11 1415-10-320 MUHAMMAD RIZKI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
12 1415-10-304 RAFLINOVAN DIAN TAMA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
13 1415-10-305 RAHMAD AL FAJRI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
14 1415-10-322 RAUL KIRANA IMANTO ### ### #DIV/0! #DIV/0!
15 1415-10-310 ROBBIYAL TRITOMO ### ### #DIV/0! #DIV/0!
18 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
19 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
20 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
21 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
22 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
23 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
24 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
25 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
26 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
27 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
28 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
29 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
30 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
31 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
32 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
33 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
34 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
35 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
36 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
37 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
38 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
39 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
40 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
41 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
42 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
43 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
44 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
45 ### ### #DIV/0! #DIV/0!

Mengetahui, Tangerang Selatan, …….. Februari 2015


Kepala Sekolah Guru Bidang Studi

HENDRA, SE
KET.
….. Februari 2015
DAFTAR NILAI UTS GENAP
SMK LETRIS INDONESIA
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

GURU MAPEL
KELAS BID. STUDY/ KKM
WALI KELAS SEMESTER
SUB KOMPETENSI
ULANGAN RATA2 NILAI NILAI
NO NIS TUGAS / PR NILAI UTS RAPORT

RATA2

RATA2
HARIAN
NH
1 2 3 1 2 3
1 1415-10-331 ARIAN BAYU PUTRA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
2 1415-10-332 DANDY SAPUTRA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
3 1415-10-333 ARISKA SAFITRI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
4 1415-10-334 DELA AURELIA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
5 1314-10-023 DIVA MUHAMMAD AFDAL ### ### #DIV/0! #DIV/0!
6 1415-10-336 HARDIANSYAH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
7 1415-10-337 HASAN NUR SALIM ### ### #DIV/0! #DIV/0!
8 1415-10-338 JILI ALFIRA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
9 1415-10-339 KIRANA ANJAR SARI PUTRI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
10 1415-10-340 LAILIANA RIZKY ### ### #DIV/0! #DIV/0!
11 1415-10-341 MUHAMMAD REFI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
12 1415-10-342 RIZALI ILMI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
13 1415-10-343 SITI LATIFAH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
14 1415-10-344 TRI HANDONO SETO ### ### #DIV/0! #DIV/0!
15 1415-10-345 WULANDARI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
16 1415-10-346 ZAHRA NIUMATUL ADZANI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
19 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
20 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
21 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
22 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
23 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
24 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
25 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
26 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
27 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
28 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
29 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
30 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
31 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
32 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
33 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
34 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
35 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
36 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
37 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
38 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
39 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
40 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
41 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
42 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
43 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
44 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
45 ### ### #DIV/0! #DIV/0!

Mengetahui, Tangerang Selatan, …….. Februari 2015


Kepala Sekolah Guru Bidang Studi

HENDRA, SE
KET.
….. Februari 2015
DAFTAR NILAI UTS GENAP
SMK LETRIS INDONESIA
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

GURU MAPEL
KELAS BID. STUDY/ KKM
WALI KELAS SEMESTER
SUB KOMPETENSI
ULANGAN RATA2 NILAI NILAI
NO NIS TUGAS / PR NILAI UTS RAPORT

RATA2

RATA2
HARIAN
NH
1 2 3 1 2 3
1 1415-10-118 AFIFAH GULFIE ### ### #DIV/0! #DIV/0!
2 1415-10-119 AINUN KHADAD DUNIA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
3 1415-10-120 ALIFIA ERIANTI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
4 1415-10-121 AMALIA ZAMZANI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
5 1415-10-122 ASEP MULYANA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
6 1415-10-123 BADIATUL FADILAH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
7 1415-10-124 BELLA AL KAROMAH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
8 1415-10-125 DEWI YULIANA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
9 1415-10-126 DHIO SENDIKA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
10 1415-10-127 ERNI ZULAIKAH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
11 1415-10-128 EVITIA DYAH WATI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
12 1415-10-129 FEBIYANTI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
13 1415-10-130 HANNYVA NURUL AISYAH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
14 1415-10-131 ICHA SITI HAERUNISSA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
15 1415-10-132 INDAH ROSITA DEWI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
16 1415-10-133 INTAN PANDINI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
17 1415-10-134 JENAL ABIDIN ### ### #DIV/0! #DIV/0!
18 1415-10-135 JIHAN NOLA SAFITRI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
19 1415-10-136 JUWITA HANDINI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
20 1415-10-137 LUSIA ANDINITA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
21 1415-10-138 M. RESTU SYAIFULLAH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
22 1415-10-139 M. SAEFUL ### ### #DIV/0! #DIV/0!
23 1415-10-140 MICHELLE SHANIA M ### ### #DIV/0! #DIV/0!
24 1415-10-141 MUH. RIZKY ALDI I ### ### #DIV/0! #DIV/0!
25 1415-10-142 NADIA ARYANI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
26 1415-10-143 NANDI RACHMAWATI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
27 1415-10-144 NATASHA NURDIANA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
28 1415-10-145 NEHI PARLINA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
29 1415-10-146 NUR AINI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
30 1415-10-148 RADITA SETYA HARTATI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
31 1415-10-149 RIKA RATNA SARI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
32 1415-10-150 RIZKY FIRMANULLAH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
33 1415-10-151 RIZMA SAPUTRI WULANDARI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
34 1415-10-152 RUSTHIANTHI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
35 1415-10-153 SANITA DEWI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
36 1415-10-154 SETYAADI RILDA PUTRA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
37 1415-10-155 SITI AISYAH WULANDARI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
38 1415-10-156 YUNI SYAH KARIMAH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
39 1415-10-157 ZULFA MAIMUNAH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
42 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
43 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
44 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
45 ### ### #DIV/0! #DIV/0!

Mengetahui, Tangerang Selatan, …….. Februari 2015


Kepala Sekolah Guru Bidang Studi

HENDRA, SE
KET.
….. Februari 2015
DAFTAR NILAI UTS GENAP
SMK LETRIS INDONESIA
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

GURU MAPEL
KELAS BID. STUDY/ KKM
WALI KELAS SEMESTER
SUB KOMPETENSI
ULANGAN RATA2 NILAI NILAI
NO NIS TUGAS / PR NILAI UTS RAPORT

RATA2

RATA2
HARIAN
NH
1 2 3 1 2 3
1 1415-10-158 AFIFAH SULISTIANI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
2 1415-10-159 MUHAMMAD FAUZI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
3 1415-10-160 ALFIAH NUR RAHMAN ### ### #DIV/0! #DIV/0!
4 1415-10-161 AMETHA MELIANA PRATIWI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
5 1415-10-162 ANI NUR APRILIYANI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
6 1415-10-163 AYU KUSTINA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
7 1415-10-164 AYU YULIANDARI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
8 1415-10-165 BAGUS ARYANTO PRASTIO ### ### #DIV/0! #DIV/0!
9 1415-10-167 ERIKA SEPTI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
10 1415-10-168 FAISAL RACHMAN ### ### #DIV/0! #DIV/0!
11 1415-10-169 GHINA MARDIYAH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
12 1415-10-170 IMBAR PURDIANTO ### ### #DIV/0! #DIV/0!
13 1415-10-171 INTAN KUSUMA INDRASWATI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
14 1415-10-172 KARINA DINDA SAFITRI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
15 1415-10-173 LISA RAHMAWATI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
16 1415-10-174 M. HABIBULLAH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
17 1415-10-175 MAILAR RAGIAL FORTAL ### ### #DIV/0! #DIV/0!
18 1415-10-176 MARIA NOVIANTI SUMUAL ### ### #DIV/0! #DIV/0!
19 1415-10-177 MUHAMMAD ADHAN S. ### ### #DIV/0! #DIV/0!
20 1415-10-178 MUHAMMAD ARDINANSYAH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
21 1415-10-179 MUTIARA AISYAH LUBIS ### ### #DIV/0! #DIV/0!
22 1415-10-180 NABILLA PUTRI MILLENIA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
23 1415-10-181 NAOMI T.S ### ### #DIV/0! #DIV/0!
24 1415-10-182 NINA EVI ESMAWATI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
25 1415-10-183 NURIE ARIANSYAH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
26 1415-10-184 PIPIH YULIANTI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
27 1415-10-185 RISDA ARFIAH NURAINI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
28 1415-10-186 SAEPI WIJAYANTO ### ### #DIV/0! #DIV/0!
29 1415-10-187 SHOFWATUNNIDA MUHARROM ### ### #DIV/0! #DIV/0!
30 1415-10-188 SITI AMALIA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
31 1415-10-189 SULASTRI LESTARI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
32 1415-10-190 UUM UMAIROH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
33 1415-10-191 VIKA NUR S ### ### #DIV/0! #DIV/0!
34 1415-10-192 VIVI VERNANDA ### ### #DIV/0! #DIV/0!
35 1415-10-193 YOHANA FRANSISCA SIWY ### ### #DIV/0! #DIV/0!
36 1415-10-194 YUSLIYANTI ### ### #DIV/0! #DIV/0!
37 1415-10-195 YUYUN SILVIANAH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
40 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
41 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
42 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
43 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
44 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
45 ### ### #DIV/0! #DIV/0!

Mengetahui, Tangerang Selatan, …….. Februari 2015


Kepala Sekolah Guru Bidang Studi

HENDRA, SE
KET.
….. Februari 2015
DAFTAR NILAI UTS GENAP
SMK LETRIS INDONESIA

GURU MAPEL Yayu Rahayu, S.Pd


KELAS XI AP 1 BID. STUDY/ KKM Bahasa Inggris / 75
WALI KELAS SEMESTER 2
SUB KOMPETENSI
ULANGAN RATA2 NILAI NILAI
NO NIS TUGAS / PR NILAI UTS RAPORT

RATA2

RATA2
HARIAN
NH
1 2 3 1 2 3
1 1415-10-236 ADELA YUNI ARISKA 80 85 82 82 78 78 80 70 75
2 1415-10-198 AISYAH QUR'AN NUR A 90 85 84 86 85 85 86 70 78
3 1415-10-239 AMANDA CLARESTA MP 80 85 82 82 80 80 81 70 76
4 1415-10-240 ANITA TRI WAHYUNI 80 85 80 82 80 80 81 70 75
5 1415-10-241 ANNISA PRATIWI 80 85 80 82 78 78 80 70 75
6 1415-10-243 CU'EDAH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
7 1415-10-204 DIAH AYU WORO A 90 85 95 90 93 93 92 93 92
8 1415-10-205 DIKA ANJANI 80 85 85 83 78 78 81 70 75
9 1415-10-247 DINI NOVIANTI 80 85 83 83 78 78 80 70 75
10 1415-10-248 DWI FEBRIYANI 80 85 83 83 78 78 80 70 75
11 1415-10-249 GITA SAFITRI 80 85 84 83 78 78 81 72 76
12 1415-10-250 HASNA QINTHARA MIRHARD 80 85 80 82 78 78 80 70 75
13 1415-10-209 HILDA JULIANA 80 85 82 82 78 78 80 70 75
14 1415-10-251 IIS HALIMAH 80 85 80 82 78 78 80 70 75
15 1415-10-252 JULIANA RESTI. R 90 85 88 88 90 90 89 75 82
16 1415-10-253 LIA APRIANI 80 85 84 83 78 78 81 70 75
17 1415-10-213 M. FAHRI 80 85 86 84 78 78 81 70 75
18 1415-10-254 MONICA SANDRA 85 85 82 84 78 78 81 77 79
19 1415-10-215 MULYANA 80 85 81 82 78 78 80 70 75
20 1415-10-217 NADIA AMALIA 80 85 81 82 78 78 80 70 75
21 1415-10-218 NIA SANIANTI 80 85 81 82 78 78 80 71 76
22 1415-10-223 RASYA AMELIYA 80 85 80 82 78 78 80 71 75
23 1415-10-257 RATNA EVA YUNITA 80 85 85 83 78 78 81 79 80
24 1415-10-258 RISMA ANANDA 80 85 83 83 80 80 81 70 76
25 1415-10-260 ROSIANA OKTAVIANI PUTRI 80 85 85 83 78 78 81 77 79
26 1415-10-224 SHAFRIDA AYU W 80 85 85 83 78 78 81 70 75
27 1415-10-263 SITI AISYAH 80 85 85 83 78 78 81 70 75
28 1415-10-264 SITI FITRIANA 80 85 80 82 78 78 80 70 75
29 1415-10-227 SITI NUR HALIMAH T 85 85 80 83 78 78 81 75 78
30 1415-10-228 SRI NURFAINY 80 85 80 82 78 78 80 70 75
31 1415-10-267 TIRA MAULIDYA SAPUTRI 80 85 80 82 78 78 80 70 75
32 1415-10-229 WAWAN 80 85 82 82 78 78 80 70 75
33 1415-10-230 YOGA ALAMSYAH ### ### #DIV/0! #DIV/0!
36 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
37 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
38 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
39 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
40 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
41 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
42 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
43 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
44 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
45 ### ### #DIV/0! #DIV/0!

Mengetahui, Tangerang Selatan, …….. Februari 2015


Kepala Sekolah Guru Bidang Studi

HENDRA, SE Yayu Rahayu, S.Pd


KET.
….. Februari 2015
DAFTAR NILAI UTS GENAP
SMK LETRIS INDONESIA
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

GURU MAPEL Yayu Rahayu, S.Pd


KELAS XI AP 2 BID. STUDY/ KKM Bahasa Inggris/75
WALI KELAS SEMESTER 2
SUB KOMPETENSI
ULANGAN RATA2 NILAI NILAI
NO NIS TUGAS / PR NILAI UTS RAPORT

RATA2

RATA2
HARIAN
NH
1 2 3 1 2 3
1 1415-10-196 ANISA FITRIANTI 85 90 80 85 78 78 82 70 76
2 1415-10-237 ADINDA RAMADHANIA P 85 90 84 86 80 80 83 70 77
3 1415-10-197 AFIFAH NUR AINI 85 90 84 86 80 80 83 70 77
4 1415-10-199 ALFIKRI NUR FAUZI 80 80 81 80 78 78 79 70 75
5 1415-10-200 ALMA ASTUTI 85 90 82 86 78 78 82 70 76
6 1415-10-238 ALYA ALFIAH 85 90 82 86 80 80 83 70 76
7 1415-10-201 ANGGI GINANTI 85 90 82 86 78 78 82 70 76
8 1415-10-202 ANJELI ALQURANA PUTRI 80 85 84 83 78 78 81 70 75
9 1415-10-242 AYU NINA 90 85 86 87 89 89 88 87 88
10 1415-10-244 DEFI MEI SAPUTRI 85 80 82 82 80 80 81 70 76
11 1415-10-203 DENY FIRNANDA 80 80 82 81 78 78 79 70 75
12 1415-10-245 DIANA SAFITRI 85 80 82 82 78 78 80 70 75
13 1415-10-246 DINI AMALYA 80 80 82 81 78 78 79 70 75
14 1415-10-206 ELSA SRI UTAMI 85 80 85 83 80 80 82 70 76
15 1415-10-207 ESTI ANGGRAINI 85 80 80 82 80 80 81 70 75
16 1415-10-208 FITRI INDAH SARI 80 80 82 81 78 78 79 70 75
17 1415-10-210 INE ALYA PUTRI 85 80 84 83 78 78 81 70 75
18 1415-10-211 ISMIYATI DEWI 85 80 82 82 78 78 80 70 75
19 1415-10-212 LINDA FAHIRA 80 80 81 80 78 78 79 70 75
20 1415-10-214 MAY SYAROH 85 80 80 82 78 78 80 70 75
21 1415-10-216 MUROFI 80 80 83 81 78 78 80 70 75
22 1415-10-255 MUTIARA FEBRIYANTI 85 80 80 82 78 78 80 0 40
23 1415-10-256 NINGGAH NOVITA SARI 85 80 80 82 78 78 80 70 75
24 1415-10-219 NUR AZIZAH 85 80 80 82 80 80 81 70 75
25 1415-10-220 NURUL AMELIA AGUSTIN 85 80 83 83 80 80 81 70 76
26 1415-10-221 NURUL IZZA M 85 80 83 83 80 80 81 70 76
27 1415-10-222 RAHMAWATI 85 80 83 83 80 80 81 70 76
28 1415-10-259 ROHMAWATI 85 80 83 83 80 80 81 70 76
29 1415-10-261 SELI KRISMONA DEWI 80 85 80 82 78 78 80 70 75
30 1415-10-262 SHERLIYANTI 85 80 80 82 78 78 80 70 75
31 1415-10-225 SHINTA DEVI OKTAVIANI 85 80 80 82 78 78 80 70 75
32 1415-10-226 SITI ERNAWATI 85 80 80 82 78 78 80 70 75
33 1415-10-266 TASYAH NOVIRA 85 80 87 84 85 85 85 86 85
34 1415-10-231 YUNITA 80 80 82 81 78 78 79 70 75
37 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
38 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
39 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
40 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
41 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
42 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
43 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
44 ### ### #DIV/0! #DIV/0!
45 ### ### #DIV/0! #DIV/0!

Mengetahui, Tangerang Selatan, …….. Februari 2015


Kepala Sekolah Guru Bidang Studi

HENDRA, SE Yayu Rahayu, S.Pd


KET.
….. Februari 2015