Anda di halaman 1dari 13

Huruf Hijaiyah

No Huruf Arab Nama Huruf Huruf Latin

1 
‫ا‬ alif a,i,u

2 ‫ب‬ ba’ b

3 ‫ت‬ ta’ t

4 ‫ث‬ tsa’ ts

5 ‫ج‬ jim j

6 ‫ح‬ Ha’ h

7 ‫خ‬ kha’ kh

8 ‫د‬ dal d

9 ‫ذ‬ dzal dz

10 ‫ر‬ ra’ r

11 ‫ز‬ Zai z

12 ‫س‬ sin s

13 ‫ش‬ syin sy

14 ‫ص‬ shad sh

15 ‫ض‬ dhad’ dh

16 ‫ط‬ tha’ th

17 ‫ظ‬ dza’ dzh

18 ‫ع‬ ‘ain ‘a,’i,’u

19 ‫غ‬ ghain gh
20 ‫ف‬ fa’ f

21 ‫ق‬ qaf q

22 ‫ك‬ kaf k

23 ‫ل‬ lam l

24 ‫م‬ min m

25 ‫ن‬ nun n

26 ‫و‬ wau w

27 ‫ه‬ ha’ h

28 ‫ء‬ hamzah ‘

29 ‫ي‬ ya’ y
No. Nama Arab Indonesia Inggris

Allah Allah Allah


ُّ ‫ل‬
‫لَاه‬

Yang Memiliki Mutlak sifat


1 Ar Rahman The All Beneficent
ُ‫الر ْح َمن‬
َّ Pemurah

Yang Memiliki Mutlak sifat


2 Ar Rahiim The Most Merciful
ُ‫الر ِحيم‬
َّ Penyayang

Yang Memiliki Mutlak sifat The King, The


3 Al Malik
ُ‫ْال َم ِلك‬ Merajai/Memerintah Sovereign

Yang Memiliki Mutlak sifat


4 Al Quddus
ُ‫ْالقدُّوس‬ Suci
The Most Holy

Yang Memiliki Mutlak sifat


5 As Salaam Peace and Blessing
ُ‫سالَم‬
َّ ‫ال‬ Memberi Kesejahteraan

Yang Memiliki Mutlak sifat


6 Al Mu’min
ُ‫ْالمؤْ ِمن‬ Memberi Keamanan
The Guarantor

Yang Memiliki Mutlak sifat The Guardian, the


7 Al Muhaimin
ُ‫ْالم َهي ِْمن‬ Pemelihara Preserver

Yang Memiliki Mutlak The Almighty, the


8 Al ‘Aziiz
ُ ‫ْالعَ ِز‬
‫يز‬ Kegagahan Self Sufficient

Yang Memiliki Mutlak sifat The Powerful, the


9 Al Jabbar
ُ‫ْال َجبَّار‬ Perkasa Irresistible
Yang Memiliki Mutlak sifat
10 Al Mutakabbir
ُ‫ْالمت َ َكبِِّر‬ Megah,
Yang Memiliki Kebesaran
The Tremendous

Yang Memiliki Mutlak sifat


11 Al Khaliq
ُ‫ْالخَا ِلق‬ Pencipta
The Creator

Yang Memiliki Mutlak sifat


Yang Melepaskan
ِ َ‫ْالب‬
12 Al Baari’ The Maker
ُ‫ارئ‬ (Membuat, Membentuk,
Menyeimbangkan)
Yang Memiliki Mutlak sifat
Yang The Fashioner of
َ ‫ْالم‬
13 Al Mushawwir
ُ‫ص ِّ ِور‬ Membentuk Rupa Forms
(makhluknya)

Yang Memiliki Mutlak sifat


14 Al Ghaffaar
ُ‫ْالغَفَّار‬ Pengampun
The Ever Forgiving

Yang Memiliki Mutlak sifat The All Compelling


15 Al Qahhaar
ُ‫ْالقَ َّهار‬ Memaksa Subduer

Yang Memiliki Mutlak sifat


16 Al Wahhaab
ُ ‫ْال َو َّه‬
‫اب‬ Pemberi Karunia
The Bestower

Yang Memiliki Mutlak sifat


17 Ar Razzaaq The Ever Providing
ُ ‫الر َّز‬
‫اق‬ َّ Pemberi Rejeki

Yang Memiliki Mutlak sifat The Opener, the


18 Al Fattaah
ُ‫ْالفَتَّاح‬ Pembuka Rahmat Victory Giver

Yang Memiliki Mutlak sifat


The All Knowing, the
19 Al ‘Aliim
ُ‫ا َ ْلعَ ِليْم‬ Mengetahui (Memiliki
Ilmu)
Omniscient
Yang Memiliki Mutlak sifat
Yang The Restrainer, the
20 Al Qaabidh
ُ‫ْالقَابِض‬ Menyempitkan Straightener
(makhluknya)
Yang Memiliki Mutlak sifat
Yang The Expander, the
21 Al Baasith
ُ‫ْالبَا ِسط‬ Melapangkan Munificent
(makhluknya)
Yang Memiliki Mutlak sifat
Yang
22 Al Khaafidh
ُ‫ْالخَافِض‬ Merendahkan
The Abaser
(makhluknya)
Yang Memiliki Mutlak sifat
Yang
23 Ar Raafi’ The Exalter
ُ‫الرافِع‬
َّ Meninggikan
(makhluknya)
Yang Memiliki Mutlak sifat
Yang
24 Al Mu’izz
ُ‫ْالم ِع ُّز‬ Memuliakan
The Giver of Honor
(makhluknya)

Yang Memiliki Mutlak sifat


The Giver of
25 Al Mudzil Yang Menghinakan
ُ‫الم ِذ ُّل‬ (makhluknya)
Dishonor

Yang Memiliki Mutlak sifat


26 Al Samii’ The All Hearing
ُ‫س ِميع‬
َّ ‫ال‬ Maha Mendengar

Yang Memiliki Mutlak sifat


ِ َ‫ْالب‬
27 Al Bashiir The All Seeing
ُ‫صير‬ Maha Melihat

Yang Memiliki Mutlak sifat The Judge, the


28 Al Hakam
ُ‫ْال َح َكم‬ Maha Menetapkan Arbitrator

Yang Memiliki Mutlak sifat


29 Al ‘Adl
ُ‫ْالعَدْل‬ Maha Adil
The Utterly Just
Yang Memiliki Mutlak sifat
30 Al Lathiif
ُ ‫اللَّ ِط‬
‫يف‬ Maha Lembut
The Subtly Kind

Yang Memiliki Mutlak sifat


31 Al Khabiir
ُ‫ْال َخبِير‬ Maha Mengetahui Rahasia
The All Aware

Yang Memiliki Mutlak sifat The Forbearing, the


32 Al Haliim
ُ‫ْال َح ِليم‬ Maha Penyantun Indulgent

Yang Memiliki Mutlak sifat The Magnificent, the


33 Al ‘Azhiim
ُ‫ْالعَ ِظيم‬ Maha Agung Infinite

Yang Memiliki Mutlak sifat


34 Al Ghafuur
ُ‫ْالغَفور‬ Maha Pengampun
The All Forgiving

Yang Memiliki Mutlak sifat


Maha
35 As Syakuur َّ ‫ال‬ The Grateful
ُ‫شكور‬ Pembalas Budi
(Menghargai)

Yang Memiliki Mutlak sifat The Sublimely


36 Al ‘Aliy
ُُّ ‫ْالعَ ِل‬
‫ي‬ Maha Tinggi Exalted

Yang Memiliki Mutlak sifat


37 Al Kabiir
ُ‫ْال َكبِير‬ Maha Besar
The Great

Yang Memiliki Mutlak sifat


38 Al Hafizh
ُ‫ْال َح ِفيظ‬ Maha Menjaga
The Preserver

Yang Memiliki Mutlak sifat


39 Al Muqiit The Nourisher
‫المق ِيت‬ Maha Pemberi Kecukupan
Yang Memiliki Mutlak sifat
40 Al Hasiib
ُ‫ْالح ِسيب‬ Maha
Membuat Perhitungan
The Reckoner

Yang Memiliki Mutlak sifat


41 Al Jaliil
ُ‫ْال َج ِليل‬ Maha Mulia
The Majestic

Yang Memiliki Mutlak sifat The Bountiful, the


42 Al Kariim
ُ‫ْال َك ِريم‬ Maha Pemurah Generous

Yang Memiliki Mutlak sifat


43 Ar Raqiib The Watchful
ُ‫الرقِيب‬
َّ Maha Mengawasi

Yang Memiliki Mutlak sifat The Responsive, the


44 Al Mujiib
ُ‫ْالم ِجيب‬ Maha Mengabulkan Answerer

Yang Memiliki Mutlak sifat The Vast, the All


45 Al Waasi’
ُ‫ْال َوا ِسع‬ Maha Luas Encompassing

Yang Memiliki Mutlak sifat


46 Al Hakiim
ُ‫ْال َح ِكيم‬ Maka Bijaksana
The Wise

Yang Memiliki Mutlak sifat The Loving, the Kind


47 Al Waduud
ُ ‫ْال َود‬
‫ود‬ Maha Pencinta One

Yang Memiliki Mutlak sifat


48 Al Majiid
ُ‫ْال َم ِجيد‬ Maha Mulia
The All Glorious

Yang Memiliki Mutlak sifat The Raiser of the


49 Al Baa’its
ُ‫ْالبَا ِعث‬ Maha Membangkitkan Dead
Yang Memiliki Mutlak sifat
50 As Syahiid َّ ‫ال‬ The Witness
ُ‫ش ِهيد‬ Maha Menyaksikan

Yang Memiliki Mutlak sifat


51 Al Haqq
ُُّ ‫ْال َح‬
‫ق‬ Maha Benar
The Truth, the Real

Yang Memiliki Mutlak sifat The Trustee, the


52 Al Wakiil
ُ‫ْال َو ِكيل‬ Maha Memelihara Dependable

Yang Memiliki Mutlak sifat


ُّ ‫ْالقَ ِو‬
53 Al Qawiyyu The Strong
ُ‫ي‬ Maha Kuat

Yang Memiliki Mutlak sifat The Firm, the


54 Al Matiin
ُ‫ْال َمتِين‬ Maha Kokoh Steadfast

The Protecting
Yang Memiliki Mutlak sifat
ُّ ‫ْال َو ِل‬
55 Al Waliyy Friend, Patron, and
ُ‫ي‬ Maha Melindungi
Helper

Yang Memiliki Mutlak sifat


56 Al Hamiid
ُ‫ْال َح ِميد‬ Maha Terpuji
The All Praiseworthy

Yang Memiliki Mutlak sifat The Accounter, the


ِ ‫ْالم ْح‬
57 Al Mushii
‫صي‬ Maha Mengkalkulasi Numberer of All

The Producer,
Yang Memiliki Mutlak sifat
58 Al Mubdi’
ُ‫ْالم ْبدِئ‬ Maha Memulai
Originator, and
Initiator of all

Yang Memiliki Mutlak sifat


Maha The Reinstater Who
59 Al Mu’iid
ُ‫ْالم ِعيد‬ Mengembalikan Brings Back All
Kehidupan
Yang Memiliki Mutlak sifat
60 Al Muhyii
‫ْالم ْحيِي‬ Maha Menghidupkan
The Giver of Life

The Bringer of
Yang Memiliki Mutlak sifat
61 Al Mumiitu
ُ‫ا َ ْلم ِميت‬ Maha Mematikan
Death, the
Destroyer

Yang Memiliki Mutlak sifat


ُّ ‫ْال َح‬
62 Al Hayyu The Ever Living
ُ‫ي‬ Maha Hidup

Yang Memiliki Mutlak sifat The Self Subsisting


63 Al Qayyuum
ُ‫ْالقَيُّوم‬ Maha Mandiri Sustainer of All

Yang Memiliki Mutlak sifat The Perceiver, the


ِ ‫ْال َو‬
64 Al Waajid
ُ‫اجد‬ Maha Penemu Finder, the Unfailing

Yang Memiliki Mutlak sifat The Illustrious, the


ِ ‫ْال َم‬
65 Al Maajid
ُ‫اجد‬ Maha Mulia Magnificent

The One, The


Yang Memiliki Mutlak sifat Unique,
66 Al Wahiid
ِ ‫ْال‬
ُ‫واحد‬ Maha Tunggal Manifestation of
Unity

The One, the All


Yang Memiliki Mutlak sifat
67 Al ‘Ahad Inclusive, the
ُ‫اَالَ َحد‬ Maha Esa
Indivisible

The Self Sufficient,


Yang Memiliki Mutlak sifat
the Impregnable,
Maha
68 As Shamad the Eternally
ُ‫ص َمد‬
َّ ‫ال‬ Dibutuhkan, Tempat
Besought of All, the
Meminta
Everlasting
Yang Memiliki Mutlak sifat
Maha
69 Al Qaadir
ُ‫ْالقَادِر‬ Menentukan, Maha
The All Able
Menyeimbangkan
Yang Memiliki Mutlak sifat The All Determiner,
70 Al Muqtadir
ُ‫ْالم ْقتَدِر‬ Maha Berkuasa the Dominant

Yang Memiliki Mutlak sifat The Expediter, He


71 Al Muqaddim
ُ‫ْالمقَ ِدِّم‬ Maha Mendahulukan who brings forward

Yang Memiliki Mutlak sifat The Delayer, He


72 Al Mu’akkhir
ُ‫ْالم َؤ ِ ِّخر‬ Maha Mengakhirkan who puts far away

Yang Memiliki Mutlak sifat


73 Al Awwal The First
ُ‫األول‬
َّ Maha Awal

Yang Memiliki Mutlak sifat


74 Al Aakhir The Last
ُ‫اآلخر‬
ِ Maha Akhir

Yang Memiliki Mutlak sifat The Manifest; the All


75 Az Zhaahir َّ
ُ‫الظا ِهر‬ Maha Nyata Victorious

Yang Memiliki Mutlak sifat The Hidden; the All


76 Al Baathin
ِ َ‫ْالب‬
ُ‫اطن‬ Maha Ghaib Encompassing

Yang Memiliki Mutlak sifat


77 Al Waali
‫ْال َوا ِلي‬ Maha Memerintah
The Patron

Yang Memiliki Mutlak sifat


78 Al Muta’aalii
‫ْالمتَعَا ِلي‬ Maha Tinggi
The Self Exalted

Yang Memiliki Mutlak sifat The Most Kind and


79 Al Barri
ُ‫ْالبَ ُّر‬ Maha Penderma Righteous
Yang Memiliki Mutlak sifat The Ever Returning,
80 At Tawwaab
ُ ‫الت َّ َو‬
‫اب‬ Maha Penerima Tobat Ever Relenting

Yang Memiliki Mutlak sifat


81 Al Muntaqim
ُ‫ْالم ْنت َ ِقم‬ Maha Penuntut Balas
The Avenger

Yang Memiliki Mutlak sifat The Pardoner, the


82 Al Afuww
ُ‫العَف ُّو‬ Maha Pemaaf Effacer of Sins

Yang Memiliki Mutlak sifat The Compassionate,


83 Ar Ra`uuf
ُ‫الرؤوف‬
َّ Maha Pengasih the All Pitying

Yang Memiliki Mutlak sifat


The Owner of All
84 Malikul Mulk
ُ‫َما ِلكُ ْالم ْل ِك‬ Penguasa Kerajaan
(Semesta)
Sovereignty

ْ ‫ذ‬
ُ‫وال َجالَ ِل‬ Yang Memiliki Mutlak sifat
Dzul Jalaali The Lord of Majesty
85 Pemilik
Wal Ikraam and Generosity
Kebesaran dan Kemuliaan
ُ‫َواإل ْك َر ِام‬

Yang Memiliki Mutlak sifat The Equitable, the


86 Al Muqsith
ُ‫ْالم ْق ِسط‬ Maha Adil Requiter

Yang Memiliki Mutlak sifat The Gatherer, the


87 Al Jamii’
ِ ‫ْال َج‬
ُ‫امع‬ Maha Mengumpulkan Unifier

Yang Memiliki Mutlak sifat The All Rich, the


ُّ ‫ْالغَ ِن‬
88 Al Ghaniyy
ُ‫ي‬ Maha Berkecukupan Independent

Yang Memiliki Mutlak sifat The Enricher, the


89 Al Mughnii
‫ْالم ْغنِي‬ Maha Memberi Kekayaan Emancipator
The Withholder, the
Yang Memiliki Mutlak sifat
90 Al Maani
ُ‫ا َ ْل َمانِع‬ Maha Mencegah
Shielder, the
Defender

Yang Memiliki Mutlak sifat The Distressor, the


91 Ad Dhaar
ُ‫َّار‬
َّ ‫الض‬ Maha Memberi Derita Harmer

Yang Memiliki Mutlak sifat The Propitious, the


92 An Nafii’
ُ‫النَّا ِفع‬ Maha Memberi Manfaat Benefactor

Yang Memiliki Mutlak sifat


Maha Bercahaya
93 An Nuur The Light
ُ‫النُّور‬ (Menerangi, Memberi
Cahaya)

Yang Memiliki Mutlak sifat


94 Al Haadii
‫ْال َهادِي‬ Maha Pemberi Petunjuk
The Guide

Yang Memiliki Mutlak sifat Incomparable, the


95 Al Baadii
ُ‫ْالبَدِيع‬ Maha Pencipta Originator

Yang Memiliki Mutlak sifat The Ever Enduring


96 Al Baaqii
‫ا َ ْلبَاقِي‬ Maha Kekal and Immutable

Yang Memiliki Mutlak sifat The Heir, the


97 Al Waarits
ُ ‫ْال َو ِار‬
‫ث‬ Maha Pewaris Inheritor of All

The Guide, Infallible


Yang Memiliki Mutlak sifat
98 Ar Rasyiid Teacher, and
ُ‫الر ِشيد‬
َّ Maha Pandai
Knower

Yang Memiliki Mutlak sifat


99 As Shabuur The Patient
ُ‫صبور‬
َّ ‫ال‬ Maha Sabar
No Tanda Waqaf Nama Waqaf Keterangan
1 ‫م‬ (Waqaf Lazim) Harus berhenti
2 ‫ط‬ (Waqaf Mutlaq) Tempat yang sempurna untuk berhenti
3 ‫ج‬ (Waqaf Jaiz) Boleh berhenti atau tidak
4 ‫ز‬ (Waqaf Mujawaz) Boleh Berhenti
5 ‫ص‬ (Waqaf Murkhos) Boleh berhenti bila perlu
6 ‫فق‬/‫قلى‬ (Al-Waqfu Aula) Berhenti lebih utama
7 ‫صلى‬ (Al-Waslu Ula) Diteruskan lebih utama
Menurut suatu pendapat, boleh berhenti
8 ‫ق‬ (Waqaf Qobih)
(khilafiyyah)
Tidak Boleh Berhenti, jika berhenti bacaan
9 ‫ال‬ (‘Adamul Waqfi)
harus diulang
sama seperti waqaf sebelumnya (misal jika
(muthobiqun ‘ala
10 ‫ك‬ sebelumnya terdapat waqaf jaiz, maka pada
maa qoblahu)
tanda ini boleh berhenti atau tidak)
Tanda ruku’ untuk akhir ayat atau surah
tertentu * apabila dibaca saat sholat, dan
11 ‫ ع‬atau ‫ء‬ Ruku’
hendak Ruku’, maka lebih baik ruku’ ketika
ada tanda ini
12 ‫؞_؞‬ Mu’anaqah Boleh berhenti pada salah satu tanda
Berhenti sejenak (kira-kira dua harakat) tanpa
13 ‫ساكته‬ Waqaf Saktah
bernapas