Anda di halaman 1dari 5

PROIECT DIDACTIC

Profesor:
Clasa:
Obiectul: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Poezia
Subiectul: Dezvoltarea gustului estetic în lecția de limba și literatura română (studiu de caz: volumul O viziune a sentimentelor, de Nichita
Stănescu)
Tipul lecţiei: de evaluare
Competenţe specifice:
1.4. Redactarea unor compoziţii despre textele studiate şi alcătuirea unor texte funcţionale sau a unor proiecte
2.3. Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de limbaj în textul poetic
2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de interpretare a textelor literare studiate
3.2. Compararea unor argumente diferite pentru formularea judecăţilor proprii
Competenţe derivate:
 Identificarea unor chei de lectură specifice textului liric
 Comentarea relației dintre ideea poetică și mijloacele de realizare artistică în textul liric
 Realizarea unor proiecte pe o temă dată
Resurse operaţionale: timp de lucru – 50 min.

Strategia didactică:
 metode şi procedee: conversaţia, analiza de text literar, expunerea, problematizarea, metoda proiectului, chestionarul, studiul de caz,
jocul de rol, metoda Cadranelor
 forme de organizare a activităţii elevilor: frontal, individual, pe grupe
 mijloace de învăţare: fişe de lucru, foi de flip-chart, prezentarea Ppt., volumul de versuri
 material bibliografic: Costache, Adrian, Ioniță Florin, Limba și literatura română, manual pentru clasa a X –a, Editura Art, București,
2010; Goia, Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002; Ilie, Emanuela,
Didactica literaturii. Metode, Editura Panfilius, Iaşi, 2006; Petrescu, Lăcrămioara, Discursul liric, Editura Universităţii ,,Al. I. Cuza”,
Iaşi, 2001; Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Editura Polirom, Iaşi, 1999; Romonți, Adrian
(coordonator), Limba și literatura română, caiet de lucru pentru clasa a X- a, Editura Delfin, București, 2016; Sâmihăian, Florentina, O
didactică a limbii și literaturii române. Provocări actuale pentru profesor și elev, Editura Art, București, 2014
Desfăşurarea scenariului didactic
Etapele lecţiei/ C.S. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Forme de Evaluare
Timp aferent procedee organizare
I. Organizarea Profesorul notează absenţele, Elevii se organizează, la
clasei (2 min) pregăteşte materialele pentru lecţie rândul lor

II. Captarea 3.2 Le propune elevilor să comenteze o Citesc și comentează Conversaţia, Frontal, Aprecieri
atenției/discuție mărturisire a lui Nichita Stănescu afirmația lui Nichita expunerea individual verbale
pregătitoare depre misiunea poeziei (Anexa 1.), Stănescu, despre poezie
(8 min) discuție ce pregătește prezentarea
proiectelor.
III. Anunţarea 1.4 Anunță că elevii au avut de pregătit o Prezintă proiectele, realizate Expunerea, Frontal, în Metoda
conţinuturilor prezentare a vol. O viziune a în echipă. Elevii care nu sunt analiza de text echipe proiectului
lecţiei și 2.3 sentimentelor (din care face parte implicați în prezentare joacă literar, studiul
dirijarea 2.4 textul propus pentru studiu la clasă, rolul unor observatori și de caz, jocul de
învățării Cu o ușoară nostalgie), activitate ce primesc un chestionar rol
(30 min) implică decodarea poeziilor de pe evaluativ (vezi Anexa 3),
poziția unui anumit tip de lector (vezi prin care apreciază rezultatul
Anexa 2.) ,,lecturiiʼʼ colegilor.

IV. Asigurarea Le cere elevilor să exprime păreri Sunt prezentate concluziile Expunerea Frontal, Chestionarul,
feed-back-ului despre munca în echipă, despre tema evaluării; realizatorii individual metoda
(8min) cercetării, prin completarea unui proiectelor completează cadranelor
chestionar metacognitiv (vezi Anexa fișele și expun conținutul
4.) acestora.
V. Asigurarea De comentat semnificațiile titlului Își notează tema Individual Tema de
retenției și a poeziei Cu o ușoară nostalgie, prin casă
transferului raportare la universul volumului
(2min) prezentat