Anda di halaman 1dari 1

ULANGAN BAHASA JAWA

Pitakon-Pitakon ing ngisor kiye Wangsulana kanthi gamblang/Jelas !


1. a. Sebutna perangan/Struktur Wacan Deskripsi !
b. Sebutna lan jelasna Jenise teks deskripsi (ana 3) !
2. a. Tetembungan ngisor kiye didadekna tembung plutan
- Kerikil :
- Gerandhul :
- Kerelip :
- Suwasana :
- Suwarga :
b. Gawea ukara (kalimat) nganggo tembung Gerandhul, Kerikil !
3. Tembung nang ngisor kiye terangna tegese kayu/wit !
- Pucang arane wit.....
- Ruyung arane wit....
- Damen arane wit...
- Rendheng arane wit...
- Bung arane wit....
4. Sebutna kesenian tradisional napa mawon sing wonten teng Purbalingga! (3)
5. Jajal ukara-ukara ngisor kiye ditulis nganggo aksara Jawa !
a. Mas Budi tuku sarung
b. Pak Luki topiyan tune