Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Tarikh : 11.3.2019

Masa : 10.30pagi - 11.30pagi

Nama Murid : Muhammad Firash

Tema : Benda Maujud

Tajuk : 3.0 Kemahiran membaca

Standard Kandungan : 3.2 Mengenal huruf

Standard Pembelajaran : 3.2.1 Menyebut dan menamakan abjad

Objektif pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


1. Mengenal sekurang-kurangnya 3 dari 5 huruf antara A-E

Pengetahuan sedia ada : Murid pernah melihat huruf.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah : Alternatif (Senarai semak)

Tabiat berfikir (HOM) : Berusaha untuk ketepatan, mengumpul data melalui semua
deria dan terbuka kepada pembelajaran berterusan.

Elemen Merentasi kurikulum (EMK) : Bahasa, Teknologi Maklumat dan Komunikasi,


Nilai murni

Nilai murni : Hormat menghormati dan kerjasama

Unsur Terapi: Terapi pergerakan kreatif, terapi pertuturan dan terapi cara kerja.

ABM / BBM: Klip video, komputer riba, pembesar suara, pengepit baju, batang ais krim
dan senarai semak.
Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan
Masa Pembelajaran

Set Video : Lagu ABC 1. Guru menayangkan video BBM : Klip video,
Induksi (didi & friends) lagu ABC. komputer riba dan
(10 minit) pembesar suara
2. Murid meniru aksi
pergerakan dalam video. TERAPI : Terapi
Pergerakkan Kreatif &

3. Guru mengaitkan video ini Terapi Pertuturan


dengan isi pelajaran iaitu huruf.
HOM : Berusaha untuk
ketepatan, mengumpul
data melalui semua
deria dan terbuka
kepada pembelajaran
berterusan.

EMK : Bahasa,
Teknologi Maklumat
dan Komunikasi, Nilai
murni

Nilai murni : Hormat-


menghormati &
kerjasama
Langkah 1. Guru mengedarkan kad BBM : kad imbasan A-
1
(15 minit)
A imbasan A-E kepada murid. E dan sensory bin.

2. Guru akan menunjukkan kad TERAPI : Terapi


imbasan A dan mengatakan A. Pertuturan & Terapi
B cara kerja
3. Murid akan mengulangi apa
yang ditutur oleh guru. HOM : Berusaha untuk

C 4. Guru akan mengulangi data


ketepatan, mengumpul
melalui semua
langkah 2-3 dengan deria dan terbuka
mengantikan A kepada B kepada pembelajaran

D hingga E. berterusan.

5. Guru mengedarkan sensory EMK : Bahasa dan

E bin kepada murid. Nilai murni

6. Murid bermain dengan Nilai murni : Hormat-


sensory bin. menghormati

7. Guru memasukan kad


imbasan A-E dalam sensory
bin.

Gambar 2 menunjukkan
sensory bin

7.Murid diminta memberi


nombor yang disebut oleh guru.
Langkah 1.Guru mengedarkan lembaran BBM : lembaran kerja
2
(15 minit)
A kerja A-E, poster colour, palet A-E,
dan cotton bud kepada murid.
poster colour,
palet dan cotton bud.

B 2.Guru menerangkan arahan TERAPI : Terapi cara


kepada murid. kerja
C 3.Murid menyurih huruf dengan HOM : Berusaha untuk

D cotton bud. ketepatan, mengumpul


data melalui semua

E 4. Guru membimbing murid jika deria


murid mengalami masalah.
dan terbuka
kepada pembelajaran
berterusan.

EMK : Bahasa, Nilai


murni

Nilai murni : Hormat-


menghormati &
kerjasama
Langkah 8. Guru akan meletakkan 5 BBM : batang ais krim
3
A botol yang mempunyai nombor dan pengepit
A-E.
Nilai murni : Hormat

B menghormati
Kerjasama
dan

C EMK : Bahasa & Nilai


murni

D Gambar 2 menunjukkan botol HOM : Berusaha untuk


yang mempunyai huruf
ketepatan, mengumpul

E 9. Murid perlu mengambil botol


data
deria
melalui
dan
semua
terbuka
yang mempunyai huruf yang
kepada pembelajaran
disebut oleh guru dan
berterusan.
mengoncang botol tersebut.

TERAPI : Terapi
pertuturan & terapi
cara kerja
Penutup Pujian dan ganjaran 1. Guru membuat rumusan BBM : komputer riba,
(10 minit) diberi atas komitmen tentang isi pelajaran. pembesar suara dan
murid klip video
2. Murid diberi pujian dan
ganjaran atas Nilai murni : Hormat
kecemerlangan dalam menghormati dan
mengikuti sesi pengajaran Kerjasama
dan pembelajaran.
EMK : Bahasa & Nilai
murni
3. Murid diberi peluang untuk
menari klip video baby shark HOM : Berusaha untuk
sebagai ganjaran. ketepatan, mengumpul
data melalui semua
deria dan terbuka
kepada pembelajaran
berterusan.

TERAPI : Terapi
pertuturan & terapi
pergerakan kreatif