Anda di halaman 1dari 15

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TANJUNG REDEB
JL.Rambutan No 377 Telp.(0554) 21013 Tanjung Redeb
Email. pkmtanjungredeb@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG REDEB


KABUPATEN BERAU
NOMOR : 004 / 2018

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG REDEB
NOMOR : 78 / 2016 TENTANG PENANGGUNGJAWAB PERESEPAN
PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA UPTD PUSKESMAS TANJUNG REDEB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA PUSKESMAS TANJUNG REDEB,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelayanan klinis yang optimal di Puskesmas


Tanjung Redeb, maka diperlukan petugas yang memiliki pengetahuan
dan pengalaman yang spesifik dalam penanggung jawab peresepan
obat psikotropika dan narkotika;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Tanjung Redeb tentang
Pelatihan Petugas Penyedia Obat yang Tidak Sesuai Persyaratan.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, tentang


Kesehatan;
b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
128/Men.Kes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009
tentang Pekerjaan Kefarmasian;
d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TANJUNG REDEB TENTANG


PENANGGUNG JAWAB PERESEPAN PSIKOTROPIKA DAN
NARKOTIKA
KESATU : Kepala Puskesmas memutuskan petugas peresepan psikotropika dan
narkotika terlampir ;
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb


Pada tanggal : 05 Februari 2018
KEPALA UPTD
PUSKESMAS TANJUNG REDEB

H. KASRAN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG REDEB
TENTANG PENANGGUNG JAWAB PERESEPAN PSIKOTROPIKA
DAN NARKOTIKA UPTD PUSKESMAS TANJUNG REDEB
Tanggal : 05 Februari 2018
Nomor : 004 / 2018

PENANGGUNG JAWAB PERESEPAN PSIKOTROPIKA DAN


NARKOTIKA

NO. NAMA PETUGAS NIP PANGKAT / GOL

1. dr. Eka Iriana Wijayanti 19800224 201001 2 017 Penata / III c

2. dr. Nina Damayanti Madjid 19830509 201412 2 002 Penata Muda Tk I / III b

-
3. dr. Sitti Amalia -

4. dr. Widya Narulita 19751101 200604 2 007 Pembina / IV a

5. Dr. Yushelly Dinda Pratiwi - -

KEPALA UPTD

PUSKESMAS TANJUNG REDEB

H. KASRAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TANJUNG REDEB
JL.Rambutan No 377 Telp.(0554) 21013 Tanjung Redeb
Email. pkmtanjungredeb@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG REDEB


KABUPATEN BERAU
NOMOR : 002 / 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG REDEB
NOMOR : 004 / 2018 TENTANG PENANGGUNGJAWAB PERESEPAN
PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA UPTD PUSKESMAS TANJUNG REDEB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA PUSKESMAS TANJUNG REDEB,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelayanan klinis yang optimal di Puskesmas


Tanjung Redeb, maka diperlukan petugas yang memiliki pengetahuan
dan pengalaman yang spesifik dalam penanggung jawab peresepan
obat psikotropika dan narkotika;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Tanjung Redeb tentang
Pelatihan Petugas Penyedia Obat yang Tidak Sesuai Persyaratan.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang


Kesehatan;
b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
128/Men.Kes/SK/II/ 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009
tentang Pekerjaan Kefarmasian;
d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TANJUNG REDEB TENTANG


PENANGGUNG JAWAB PERESEPAN PSIKOTROPIKA DAN
NARKOTIKA
KESATU : Kepala Puskesmas memutuskan petugas peresepan psikotropika dan
narkotika terlampir ;
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb


Pada tanggal : 01 Februari 2019
KEPALA UPTD
PUSKESMAS TANJUNG REDEB

H. KASRAN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG REDEB
TENTANG PENANGGUNG JAWAB PERESEPAN PSIKOTROPIKA
DAN NARKOTIKA UPTD PUSKESMAS TANJUNG REDEB
Tanggal : 01 Februari 2019
Nomor : 002 / 2019

PENANGGUNG JAWAB PERESEPAN PSIKOTROPIKA DAN


NARKOTIKA

NO. NAMA PETUGAS NIP PANGKAT / GOL

1. dr. Eka Iriana Wijayanti 19800224 201001 2 017 Penata / III c

2. dr. Nina Damayanti Madjid 19830509 201412 2 002 Penata Muda Tk I / III b

3. dr. Widya Narulita 19751101 200604 2 007 Pembina / IV a

4. Dr. Yushelly Dinda Pratiwi - -

5. dr. Diatri Eka Denta - -


6 dr. Ilafi Bestari - -

KEPALA UPTD

PUSKESMAS TANJUNG REDEB

H. KASRAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TANJUNG REDEB
JL.Rambutan No 377 Telp.(0554) 21013 Tanjung Redeb
Email. pkmtanjungredeb@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG REDEB


KABUPATEN BERAU
NOMOR : 005 / 2018

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG REDEB
NOMOR : 126 / 2016 TENTANG PETUGAS YANG BERHAK MEMBERIKAN RESEP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA PUSKESMAS TANJUNG REDEB,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengobatan di Puskesmas


Tanjung Redeb perlu ditunjang dengan pemberian obat yang rasional;
b. bahwa pemberian obat untuk mengobati seorang pasien
membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang spesifik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Redeb
tentang Petugas yang berhak memberikan Resep;

Mengingat : a. UU Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;


b. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.128/Men.Kes/SK/II/2004 tentang
Kebijakan Dasar Puskesmas;
c. Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009 tentang Pekerjaan
Kefarmasian;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG REDEB


TENTANG PETUGAS YANG BERHAK MEMBERIKAN RESEP.

KESATU : Menentukan petugas yang berhak memberikan resep sebagaimana


terlampir dalam keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb


Pada tanggal : 05 Februari 2018
KEPALA UPTD
PUSKESMAS TANJUNG REDEB

H. KASRAN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG REDEB
TENTANG PETUGAS YANG BERHAK MEMBERIKAN RESEP
Tanggal : 05 Februari 2018
Nomor : 005 / 2018

PETUGAS YANG BERHAK MEMBERIKAN RESEP

NO. NAMA PETUGAS NIP PANGKAT / GOL

1. dr. Eka Iriana Wijayanti 19800224 201001 2 017 Penata / III c

2. dr. Nina Damayanti Madjid 19830509 201412 2 002 Penata Muda Tk I / III b

-
3. dr. Sitti Amalia -

4. dr. Widya Narulita 19751101 200604 2 007 Pembina / IV a

5. Dr. Yushelly Dinda Pratiwi - -

KEPALA UPTD

PUSKESMAS TANJUNG REDEB

H. KASRAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TANJUNG REDEB
JL.Rambutan No 377 Telp.(0554) 21013 Tanjung Redeb
Email. pkmtanjungredeb@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG REDEB


KABUPATEN BERAU
NOMOR : 003 / 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG REDEB
NOMOR : 005 / 2018 TENTANG PETUGAS YANG BERHAK MEMBERIKAN RESEP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA PUSKESMAS TANJUNG REDEB,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengobatan di Puskesmas


Tanjung Redeb perlu ditunjang dengan pemberian obat yang rasional;
b. bahwa pemberian obat untuk mengobati seorang pasien
membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang spesifik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Redeb
tentang Petugas yang berhak memberikan Resep;

Mengingat : a. UU Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;


b. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/Men.Kes/SK/II/ 2004
tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
c. Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009 tentang Pekerjaan
Kefarmasian;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG REDEB


TENTANG PETUGAS YANG BERHAK MEMBERIKAN RESEP.

KESATU : Menentukan petugas yang berhak memberikan resep sebagaimana


terlampir dalam keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb


Pada tanggal : 01 Februari 2019
KEPALA UPTD
PUSKESMAS TANJUNG REDEB

H. KASRAN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG REDEB
TENTANG PETUGAS YANG BERHAK MEMBERIKAN RESEP
Tanggal : 01 Februari 2019
Nomor : 003 / 2019

PETUGAS YANG BERHAK MEMBERIKAN RESEP

NO. NAMA PETUGAS NIP PANGKAT / GOL

1. dr. Eka Iriana Wijayanti 19800224 201001 2 017 Penata / III c

2. dr. Nina Damayanti Madjid 19830509 201412 2 002 Penata Muda Tk I / III b

3. dr. Widya Narulita 19751101 200604 2 007 Pembina / IV a

4. Dr. Yushelly Dinda Pratiwi - -

5. dr. Diatri Eka Denta - -


6 dr. Ilafi Bestari - -

KEPALA UPTD

PUSKESMAS TANJUNG REDEB

H. KASRAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TANJUNG REDEB
JL.Rambutan No 377 Telp.(0554) 21013 Tanjung Redeb
Email. pkmtanjungredeb@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG REDEB


KABUPATEN BERAU
NOMOR : 006 / 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG REDEB
NOMOR : 130 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN OBAT
KADALUARSA/RUSAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA PUSKESMAS TANJUNG REDEB,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang layanan klinis di Puskesmas, maka perlu


didukung oleh pelayanan obat yang baik;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya pelayanan obat yang baik,
maka perlu ditetapkan penanganan obat kadaluarsa/rusak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Redeb
tentang Penanganan Obat Kadaluarsa/Rusak;

Mengingat : a. UU Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;


b. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.128/Men.Kes/SK/II/2004 tentang
Kebijakan Dasar Puskesmas;
c. Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009 tentang Pekerjaan
Kefarmasian;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG REDEB


TENTANG PENANGANAN OBAT KADALUARSA/RUSAK.

KESATU : Menentukan petugas penanganan obat kadaluarsa/rusak sebagaimana


terlampir dalam keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb


Pada tanggal : 21 Februari 2019
KEPALA UPTD
PUSKESMAS TANJUNG REDEB

H. KASRAN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG REDEB
TENTANG PENANGANAN OBAT KADALUARSA/RUSAK
Tanggal : 21 Februari 2019
Nomor : 006 / 2019

PETUGAS YANG BERHAK MEMBERIKAN RESEP

NO. NAMA PETUGAS NIP PANGKAT / GOL

1. Nani Dartini, S. Farm, Apt 19840314 201101 2 007 Penata Tk 1 / III d

2. Titin Mayasari, Amd. Farm 19840304 201101 2 007 Penata Muda / III a

Penata Muda / III a


3. Inka Safitri, Amd. Farm 19850105 201001 2 009

4. Thea Ayu S, S. Farm, Apt - -

KEPALA UPTD

PUSKESMAS TANJUNG REDEB

H. KASRAN