Anda di halaman 1dari 22

NAMA UJIAN / PEPERIKSAAN : AR1

NAMA GURU :
KELAS : TAHUN 6

NO. SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8
JAWAPAN BETUL C D D D D C D C
BIL NAMA MURID
1 AIMAN HAKIMI AWANG ISMAIL B C A C B C C C
2 ARNI NASHA BINTI JAHIM C D B B D B B C
3 JENNIFER ANAK JOHN NABI C D D D A C A C
4 MARTIN JOEVEN WOON C D D B B C B C
5 CALVIN IZZAT ANAK RIHING B B C D C B A A
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
JUMLAH BETUL 3 3 2 2 1 3 0 4
JUMLAH SALAH 15 15 16 16 17 15 18 14
JUMLAH KESELURUHAN 18 18 18 18 18 18 18 18
SEKOLAH KEBANGSAAN / SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN ©
94800 SIMUNJAN

TAPAK ANALISIS ITEM SAINS KERTAS 1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
D C C D C C D C B A B C C D D A A
JAWAPAN MURID- MURID
B B B A A D C A A D D A B C D B A
D C A B C A B A C B A C D A D A A
C B D C D A B C A B C B D A C B C
C C C B C C A B A D A C B B A A D
C C A D B D A C D D A B D C A D C
1 3 1 1 2 1 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2
17 15 17 17 16 17 18 16 18 18 18 16 18 18 16 16 16
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
D B C B C C B D C D C B A B A

D A D B B A B D C C B A B B B
D B C B C B D D C D C B B B A
A C C B C A C B A B C D B A B
D C A D C B A C D A C B B D A
B B A D D D A B D A B A D D A
3 2 2 3 3 0 1 2 2 1 3 2 0 2 3
15 16 16 15 15 18 17 16 16 17 15 16 18 16 15
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
JUMLAH

10
23
11
16
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SEKOLAH KEB

BORA

NAMA UJIAN / PEPERIKSAAN : AR1


NAMA GURU : 0
KELAS : TAHUN 6

NOMBOR SOALAN SOALAN 1 SOALAN 2 SOALAN 3


MARKAH DIPERUNTUKKAN 2 1 1 1 1 1 1 1
BIL
PECAHAN SOALAN 1a 1b 1c 2a 2b 2c 2d 3a
NAMA MURID
1 ALBERT SAKING ANAK MAKOS 0 1 0 1 0 1 1 1
2 ALVIN SIGAN ANAK PHILIP 0 0 0 1 0 0 0 1
3 CHRISTOPER SABA ANAK JOHNTYLOR NIBONG 2 1 1 1 1 0 1 0
4 JOSEPH ANAK MIAH 2 1 1 1 0 1 0 0
5 EFFENDI ANAK JUSTIN IGAI 0 0 0 1 0 0 1 0
6 SOLOMON ABA ANAK USAH 2 0 1 1 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
JUMLAH BETUL 6 3 3 6 1 2 3 2
JUMLAH SALAH 12 15 15 12 17 16 15 16
JUMLAH KESELURUHAN 18 18 18 18 18 18 18 18
SEKOLAH KEBANGSAAN / SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN ©
94800 SIMUNJAN

BORANG ANALISIS ITEM SAINS KERTAS 2

SOALAN 3 SOALAN 4 SOALAN 5 SOALAN 6


1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
3b 3c 3d 4a 4b 4c 4d 4e 5a 5b(i) 5b(ii) 5c 6ai 6aii 6b 6c

0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
2 0 0 3 1 3 0 0 6 0 0 3 3 0 5 2
16 18 18 15 17 15 18 18 12 18 18 15 15 18 13 16
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
ALAN 6 SOALAN 7 SOALAN 8
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
JUMLAH
6d 7ai 7aii 7b 7c 7d 7e 8a(i) 8a(ii) 8b 8c 8d

0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 15
1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 9
0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 20
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 18
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3 3 2 0 1 3 0 6 1 1 3 1
15 15 16 18 17 15 18 12 17 17 15 17
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
SEKOLAH KEBANGSAAN / SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN ©
94800 SIMUNJAN
MARKAH KESELURUHAN SAINS UJIAN AR3 TAHUN 2018

NAMA UJIAN / PEPERIKSAAN AR1


NAMA GURU 0
KELAS TAHUN 6

BIL NAMA KERTAS 1 KERTAS 2 JUMLAH


1 AIMAN HAKIMI AWANG ISMAIL 10 15 25
2 ARNI NASHA BINTI JAHIM 23 9 32
3 JENNIFER ANAK JOHN NABI 11 20 31
4 MARTIN JOEVEN WOON 16 18 34
5 CALVIN IZZAT ANAK RIHING 6 6 12
6 0 0 10 10
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
16 0 0 0 0
17 0 0 0 0
18 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

PENCAPAIAN GRED BILANGAN PERATUS


BILANGAN MURID MENDAPAT GRED A 0 0.0
BILANGAN MURID MENDAPAT GRED B 0 0.0
BILANGAN MURID MENDAPAT GRED C 0 0.0
BILANGAN MURID MENDAPAT GRED D 2 3.1
BILANGAN MURID MENDAPAT GRED E 63 96.9
JUMLAH LULUS L 0 0.0
JUMLAH GAGAL G 0 0.0
GRED PURATA MP #N/A
SAAN ©

2018

PERATUS GRED
31 E
40 D
39 E
43 D
15 E
13 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E
0 E