Anda di halaman 1dari 2

BORANG SOAL SELIDIK

KERJA KURSUS INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJRAN DAN PEMBELAJARAN


KOD KURSUS MUZK3152

Soal selidik ini adalah bagi memenuhi keperluan tugasan PISMP Semester 6 untuk
kursus Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Soal selidik ini
bertujuan untuk mengkaji keberkesanan produk inovasi yang telah dicipta. Segala
maklumat yang diberikan akan dirahsiakan dan ia hanya digunakan bagi
kepentingan kajian sahaja.

Bahagian A : Maklumat Responden

Jantina : Lelaki ( ) Perempuan ( )

Kategori : Pensyarah ( ) Pelajar guru ( )

Kelas : __________________

Bahagian B : Soalan Tahap Kepuasan Responden

Bagi setiap item, sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang
diberikan.

Bil Perkara
Sangat setuju
Sangat tidak

Tidak setuju
setuju

setuju

1 2 3 4
(A) Mesra Pengguna
1. Bahan inovasi digital ini membolehkan anda 1 2 3 4
menggunakan kandungannya dengan mudah.
2. Bahan inovasi digital yang disediakan dapat 1 2 3 4
digunakan dengan mudah.
3. Menu navigasi yang dibuat dapat membantu anda 1 2 3 4
menggunakan kandungan dengan mudah.
4. Paparan penuh di dalam bahan inovasi membolehkan 1 2 3 4
anda melihat kandungan dengan mudah.
(B) Interaktiviti
1. Elemen-elemen di dalam bahan inovasi digital sangat
interaktif.
2. Butang-butang pada bahan inovasi digital ini dapat 1 2 3 4
berfungsi dengan baik.
3. Animasi bunyi yang digunakan menarik. 1 2 3 4

4. Permainan yang disediakan menarik dan 1 2 3 4


menyeronokkan
(C) Rekabentuk
1. Saiz tulisan yang digunakan adalah bersesuaian dan 1 2 3 4
jelas.
2. Latar belakang yang digunakan adalah menarik 1 2 3 4

3. Grafik yang digunakan membuatkan bahan inovasi ini 1 2 3 4


kelihatan menarik
4. Warna-warna yang digunakan adalah menarik 1 2 3 4
(D) Kandungan
1. Bahan inovasi digital ini mempunyai isi kandungan
yang jelas arahan.
2.
3.
4.

Komen Keseluruhan ( Kekuatan, Kelemahan, Penambahbaikan )

1.
____________________________________________________________________________

2.
____________________________________________________________________________

3.
____________________________________________________________________________