Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN 6

Tarikh : 7 Januari 2016 Hari : Khamis

Mata Pelajaran dan Pendidikan Muzik


Kelas 6 Berlian

Modul / Fokus Modul 1


Pengalaman Muzikal
Fokus
-pic

Masa 30 minit ( 7.45-8.15 pagi )

Standard 1.1.1.Bernyanyi dengan pic yang betul.


Pembelajaran 1.1.7 Mengamalkan nilai murni semasa aktiviti bernyanyi.

Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


1. Menyanyikan latihan pic, sebutan dan artikulasi yang betul mengikut tempo.
2. Menyanyikan lagu dengan ton suara dan ekspresi yang sesuai serta pic, sebutan
dan artikulasi yang betul mengikut tempo.
3. Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzik.

Aktiviti Pengajaran dan 1. Murid menyanyikan latihan pic, sebutan dan artikulasi dengan bimbingan guru.
Pembelajaran 2. Murid menyanyi lagu Buah Tempatan dengan ton suara dan ekspresi yang sesuai
serta pic, sebutan dan tempo yang betul secara:
a) Beramai-ramai
b) Berkumpulan
c) Solo ( dipilih secara rawak)
3. Rumusan.

Elemen Merentas Kbat-Mengaplikasi


Kurikulum (EMK) Nilai- Kerja sama
EMK-Kreativiti/Inovasi

Bahan Bantu Mengajar Buku teks. m/s 1 – 5


Lagu : Buah Tempatan ( Track 01 )

Penilaian pengajaran TAHAP 1: Mengajuk pic.


dan Pembelajaran TAHAP 2 : Bernyanyi dengan sebutan dan pic yang betul
TAHAP 1 ;:Menerima nilai murni dalam aktiviti muzik.

Refleksi