Anda di halaman 1dari 1

LAPORAN STATUS AGIHAN KOMPUTER RIBA SPKR 2019

(seperti pada ________________)

NAMA SEKOLAH:
SMK LAWAS
KOD SEKOLAH:
Yee5201
PPD:
LAWAS
PKG:
LAWAS
NAMA GURU PENYELARAS SPKR:
NURHISAM BIN BUJANG
NO H/P:
0198545423
EMEL:
shamukm@hotmail.com

BILANGAN
BILANGAN DIPINJAM / AGIH BAKI KOMPUTER
BILANGAN KOMPUTER RIBA (mohon sediakan RIBA SPKR
CATATAN
PELAJAR SPKR SEDIA ADA senarai nama dan no UNTUK
DI SEKOLAH siri untuk rekod DIPULANGKAN
sekolah)
Contoh: 90 100 90 (mesti diassign dlm BIL. ROSAK - 5
sistem SPKR) BIL. ELOK – 5 10 baki tidak dipinjam

Baki untuk dipulangkan: Sila kemukakan surat rasmi dengan justifikasi untuk memaklumkan bilangan
Komputer Riba SPKR yang hendak dipulangkan.
Baki tidak mencukupi: Sila kemukakan surat rasmi memohon tambahan Komputer Riba SPKR jika perlu.

DISEDIAKAN OLEH, DISAHKAN OLEH,

( ) ( )
PENYELARAS SPKR PENGETUA
SMK… SMK…
TARIKH: TARIKH:

S.K JPN / BTPN / PPD / PKG / SEKOLAH

*Sila faks ke 082-672669 atau emel ke ubest.btpnsar@moe.gov.my pada atau sebelum 29 Mac 2019 (Jumaat).