Anda di halaman 1dari 1

KOMPETENSI EMOSI PEMIMPIN

PENGURUSAN
KESEDARAN DIRI KESEDARAN PENGURUSAN DIRI PERHUBUNGAN
SOSIAL • Pengawalan Emosi Diri • Membangunkan Orang Lain
• Kesedaran Emosi Diri • Orientasi Pencapaian • Kepemimpinan Berinspirasi
• Ketepatan Penilaian • Empati • Sikap Optimis • Pemangkin Perubahan
Kendiri • Orientasi Khidmat • Ketelusan • Pengurusan Konflik
• Keyakinan Diri • Kesedaran Organisasi • Kebolehsuaian • Pengaruh
• Inisiatif • Kerjasama - Kolaborasi

KEPEMIMPINAN KEPEMIMPINAN DEMOGRAFI


TRANSFORMASIONAL TRANSAKSIONAL • JANTINA
• Karismatik (atribusi & tingkahlaku) KEPEMIMPINAN • UMUR
• Mencetus motivasi • Ganjaran Luar Jangka LAISSEZ-FAIRE • PENGALAMAN
• Merangsang intelektual • Pengururusan pengecualian (aktif) PENTADBIRAN
• Pertimbangan individu • Pengurusan pengecualian (pasif)

SEKOLAH BERKESAN / SEKOLAH KURANG BERKESAN

HALATUJU PENGURUSAN ORGANISASI PENGURUSAN PROGRAM KEMENJADIAN MURID


KEPEMIMPINAN • Struktur Organisasi PENDIDIKAN
• Perangcangan • Pengurusan Program Kurikulum, • Kemenjadian Murid
• Visi dan Misi • Iklim kokurikulum, dan HEM dalam Akademik,
• Kepemimpinan • Pengurusan dan • Pengajaran dan Pembelajaran Kokurikulum dan
Pembangunan sumber • Pembangunan sahsiah murid Sahsiah
• Pengurusan Maklumat • Penilaian Pencapaian Murid

Rajah 1.2: Kerangkan Konseptual Kajian (dibina berdasarkan Goleman, 2001, 1995, 1998; Holahan & Sears, 1995; McClelland, 1961; Bass &
Avalio, 1994; Barling et al., 2000; George, 2000; Calwelti, 1980; Scheerens & Bosker, 1997; Jemaah Nazir Sekolah, 2004)
32