Anda di halaman 1dari 3

PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN BSMM 2019

BIL TARIKH AKTIVITI HURAIAN AKTIVITI CATATAN


1 Mesyuarat Agong Melantik AJK dalam
Kali Pertama kalangan murid.
2 Menyanyi lagu 1. Murid menyalin dan
PBSM, membaca menghafal lagu.
ikrar dan melukis 2. Murid menyalin dan
logo menghafal ikrar.
3. Pertandingan mencipta
logo PBSM secara kreatif.
3 Kolaj Logo PBSM 1. Murid menyanyikan lagu
PBSM.
2. Murid membaca ikrar.
3. Aktiviti kolaj logo PBSM.
4 Prinsip-prinsip 1. Murid menyanyikan lagu
asas PBSM PBSM.
2. Murid membaca ikrar.
3. Penerangan guru dan
meminta murid memahami
prinsip-prinsip PBSM.
5 Mengenali jenis 1. Murid menyanyikan lagu
alatan yang PBSM.
terdapat dalam peti 2. Murid membaca ikrar.
keselamatan 3. Memperkenalkan alatan
yang terdapat dalam peti
keselamatan murid.
6 Asas Pertolongan 1. Murid menyanyikan lagu
Cemas – badan PBSM.
atau anggota 2. Murid membaca ikrar.
badan ditusuk 3. Penerangan oleh guru.
pisau 4. Murid menyalin nota.
7 Anduh dan balutan 1. Murid menyanyikan lagu
PBSM.
2. Murid membaca ikrar.
3. Penerangan oleh guru.
4. Murid menyalin nota.
5. Murid membuat
demonstrasi.
8 Membina mini 1. Murid menyanyikan lagu
gadjet PBSM.
2. Murid membaca ikrar.
3. Penerangan oleh guru.
4. Murid membina mini
gadjet menggunakan batang
lidi dan benang.
9 Memasak 1. Mengumpul kayu untuk
menyalakan api.
2. Memasak.
3. Makan dan minum.
10 Amali: Mencuci 1. Murid menyanyikan lagu
tangan dan PBSM.
membersihkan diri 2. Murid membaca ikrar.
dengan betul 3. Penerangan oleh guru.
4. Murid menyalin nota.
5. Murid menghasilkan
Poster tentang Kepentingan
Mencuci tangan dan
membersihkan diri dengan
betul.
11 Jenis-jenis 1. Murid menyanyikan lagu
penyakit PBSM.
2. Murid membaca ikrar.
3. Penerangan oleh guru.
4. Murid menyalin nota.
5. Aktiviti kumpulan.
12 Ubat-ubatan 1. Murid menyanyikan lagu
PBSM.
2. Murid membaca ikrar.
3. Penerangan oleh guru.
4. Murid menyalin nota.
5. Aktiviti kumpulan.