Anda di halaman 1dari 2

Susun perkataan (A) Susun perkataan (C)

berhati-hati jalan raya perlu sentiasa


1) 1) pertandingan bercerita Arun menyertai

Kita di
______________________________________________

______________________________________________ ______________________________________________

______________________________________________

2) bekas sabun Shi Ling sabun di dalam 2) kolam menggunakan membuat


Devi beras

menyimpan
______________________________________________

______________________________________________ ______________________________________________

______________________________________________

Susun perkataan (B) Susun perkataan (D)

1) disambut Hari Gawai tanda sebagai bersyukur 1) Komik diterbitkan itu pelbagai dalam bahasa

______________________________________________ ______________________________________________

______________________________________________ ______________________________________________

2) di atas mengibarkan Zali Jalur Gemilang 2) kering Makanan di dalam disimpan tahan
\
pentas bekas makanan supaya lama

______________________________________________ ______________________________________________

______________________________________________ ______________________________________________