Anda di halaman 1dari 4
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI ALAN BOJANA TIRTA Il, RAWAMANGUN, JAKARTA TMUR 13290; TELEPON (021) 47867387 FAKSIMILE (021) 4807125, WEBSITE :hpsivatnbppktomenka.gosidui-kejaunt-pucapusdsla-be PENGUMUMAN NOMOR : PENG- 73 /PP.5/2018 TENTANG HASIL PELATIHAN TEKNIS KESAMAPTAAN ANGKATAN I TAHUN ANGGARAN 2018 DI MEDAN Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatinan Bea dan Cukai, berdasarkan hasil Rapat Kelulusan Pelatihan Teknis Kesamaptaan Angkatan | Tahun Anggaran 2018 di Medan pada tanggal 3 September 2018 pada Balai Pendidikan dan Pelatinan Keuangan Medan serta Peraturan Perundang-undangan, dengan ini menetapkan peserta yang namanya tercantum dalam lampiran Pengumuman ini dinyatakan lulus dalam Pelatihan Teknis Kesamaptaan Angkatan | di Medan, dan diberikan sertifikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pengumuman ini kami buat dan hendaknya disebarluaskan. Ditetapkan di Jakarta ida tanggal 10 September 2018 # Harry Mulya @ NIP 19620913 199103 1.001 Tembusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; ‘Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; ‘Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Medan; Yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. PARONA LAMPIRAN Pengumuman Kepala Pusat Pendidikan dan PPelatinan Bea dan Cukai Nomor » PENG- 78 /PP.5/2018 Tanga |: 10 September 2018 PESERTA PELATIHAN TEKNIS KESAMAPTAAN ANGKATAN I TAHUN ANGGARAN 2018 DI MEDAN YANG DINYATAKAN LULUS +. | Soreeae Maadalena | 1¢9610202018012001 | Kanwil DJBC Sumatera Utara | Lulus 2. | Lutfan Gath Niwana | 198603262018011004 | KPPBC TMP B Kuslanamu Luus 3. ham iiuihanad Fajar 199711272018011003 | KPPBC TMP Belawan Lulus 4, aioe 199608222018011002 | Kanvil DIBC Sumatera Utara | Lulus 5. | Dila Muna Fadjria 199808142016012001 | KPPEC TMPC Banda Aceh | Lulus 6. Aditya Waskita Jauhari 19971 s1ez018011002 KPPBC TMP C Sabang Lulus % Muhammad Fadhyl 199612152018011002 | Kanwil DJBC Aceh Lulus 8. Tita Nur Ainni Sugito 199604252018012001 | Kanwil DJBC Aceh Lulus 9. | Yuli Akmal 199907202018011001 | KPPBC TMP Sabang Lutus 10. Taos | teesosaezoteot1002 | KPPBC TMP Belawan Lulus 11. | Henrikus R. M.Purba 199806172018011004 | KPPBC TMP C Siboiga | Lulus 12. | Fadhil Idris Erica 4199807042018011005 | KPPBC TMP Belawan Lulus 8 ed Bal 199802052018011002_ | KPPBC TMP Belawan Lulus 14. | Dio Aldi Samantha 199802162018011001 | KPPBC TMP CPematang Lulus 15. | Nanda Khairunnisa | 199904282018012001 | BPIB Tipe B Medan Lulus eu] aroun athe 198809252018012003 | BPIB Tipe B Medan Lulus 17. Sienna 199603102018011002 KPPBC TMP B ‘Kuala = | Lulus a | Patent 198812082018011001 —. Lulus 19. | Miko Fajar Redo 199605262018011003 | KPPBC TMP C Kuala Tanjung Lulus: 20. | Bela Puspitar | 198801252016012001 | KPPEC TMP.C Kuala Tanjung | Lulus 21. Samuel 21, | Samuel Carlitos Siagian | 199703272018011002 eee ees Lulus 22) | Seen eer 199607072016121001 | KPPBC TMP. Lhokseumawe | Lulus 23, | Greta Oliva Sipayung | 199611232018012003 | Kanwii DJBC Sumatera Utara | Lulus 24, | M. Ade Septian 199608062018011002. | KPPBC TMP 6 Kualanamu Lulus 25. | Aditiya Putra Utama 199610302018011001 | Kanwil DJBC Sumatera Utara | Lulus 26. | Dwi Rangga 1199608262018011003 | KPPBC TMP BTeluk Bayur | —_Lulus 27. | Jovani Novrah 199811272018012001 | KPPBC TMP BTeluk Bayur | Lulus 28. | Gilang Adhitomo 199702112018011001 | KPPBC TMP Kuala Langsa | Lulus 2a, Fae 199709022018011002 | KPPBC TMP C Sibolga Lulus 30. | Aryo Kuncorojati 199806252018011001 | Kanwil DJBC Aceh Lulus: 31. | Riska Ardiana 199806252018012001 | Kanwil DJBC Sumatera Utara | Lulus 32. | Angga Adhitya 199711282018011001. | KPPBC TMP C Meulaboh Lulus 391g | ee eerie 199710262018011002 | KPPBC TMP C Kuala Tanjung | Lulus 34, | Rofiq Hibatuloh 4199808012018011003 | KPPBC TMP C Sibolga Lulus 35. | Saiwa Dimas Pratama | 199803072018011001 Le ae! Lutus 36. ay Josia Pratama | 199808022018011004 | KPPBC TMP Belawan Lulus ‘37. | Ahmad Rizki Harahap 199711122018011002 | KPPBC TMP C Kuala Langsa Lulus ee | Mertec Alen 199809102018011002 | KPPBC TMP C Sibolga Lulus 39. | Agus Anryanto Tondang | 199608212018011001 | KPPEC TMP B Kuala Namu Lulus 40. | Eten Theresia Stompul | 198607102016012001 | KPPEC TMP B Kuala Namu | Lulus 41. | Fiaratridho Kumawan | 198603082018011004 | Kanwil DJBC Aceh Lulus 42._| Irfan Hamid Siregar 199807112018011002. | KPPBC TMP C Banda Aceh Lulus 43. Muhammad