Anda di halaman 1dari 1

ACARA PENGAJIAN RUTIN JAMA’IYAH TAHLIL YASIN DUSUN BENDO

ASSALAAMU’ALAIKUM WAROHMATULLOOHI WABAROKKATUH


ALKAMDULILLAAHI ROBBIL’AALAMIN WASHOLAATU WASSALAAMU’ALAA SAYYIDINA
MUHAMMDIN WA’ALA AALIHI WASHOHBIHI AJMA’IIN,ASYHADU AL,A ILAAHA ILLALLOOH
WAHDAHU LAA SYARIIKALAH
WASTHADU ANNA MUHAMMADAN’ABDUHU WAROSUULUH, QOLALLOHU TA’ALA FII
KITABIHIL KARIM
A’UDZU BILLAAHI MINASYSYAIHITONIRROJIM BISMIILAAHIR ROHMAANIR ROHIIM
ROBBISHROHLII SHODRI WAYASHSHIRLI AMRII WAHLUL’UQDATAM MILLISANI YAF QOHU
QOULIH
 BAPAK SYAMSUDIN INGKANG KAWULO HORMATI
 IBU-IBU JAM’IYAH TAHLIL YASIN DUSUN BENDO INGKANG KAWULO HORMATI

# SUMONGGO SESASENGAN MUJI SYUKUR DUMATENG GUSTI ALLOH BIQOULINAA


ALHAMDULILLAAHI ROBBIL AALAMIIN. SEBAB ATAS NIKMAT, ROHMAT, TAUFIK LAN
HIDAYAHIPUN KULO PANJENENGAN , SAGET TINDAK MASJID MRIKI KANTI KEADAAN
SEHAT WAL AFIAT

# KAPING KALIH SHOLATULLOOH SALAMULLOH MUGI TANSAH KUNJUK DUMATENG


JUNJUNGAN KITO NABI AGUNG MUHAMMAD SAW BIQOULINAA ALLOHUMMA SHOLLI’ALA
SAYYIDINA MUHAMMAD WA’ALA ALI SAYYIDINA MUHAMMADIN, SEBAB ATAS
BIMBINGANIPUN KULO PANJENENGAN SAGET MANGERTOS PUNDI PERINTAHIPUN ALLOH
INGKANG WAJIB KITO LAMPAHI, LAN PUNDI LARANGANIPUN ALLOH INGKANG WAJIB KITO
TILARAKEN. LAN MUGI-MUGI KULO PANJENENGAN SAGETO DEREK NOPO INGKANG DIPUN
ASTO KANJENG NABI MUHAMMAD SAHINGGO KULO PANJENENGAN SAGET SLAMET
WILUJENG FIDDIINI WADDUN YAA WAL AKHIROH AMIN

# ING MRIKI KAWULO SEBAGAI PEMBAWA ACARA PENGAJIAN RUTIN KANTHI SUSUNAN
ACARANIPUN
1. PEMBUKAAN .MONGGO ACARA ING DALU PUNIKO KITO BIKAK SESARENGAN KANTI
WAOSAN SURATUL FATEHAH MUGI-MUGI ACARA PUNIKO DIPUN RIDHOI DENING
ALLAH SWT ILA RIDHOI LILLAAAHI TA’ALA WALI SHAFAATI ROSULILLAAHI
SHOLALLOOHUN’ALAIHI WASSALAM ALFAATEHAH.
2. PEMBACAAN SHOLAWAT NAARIYAH DUMATENG IBU ....... KAWULO SUMANGGA
AKEN
3. WAOSAN TAHLIL DUMATENG IBU .... KAWULO SUMANGGA AKEN
4. WAOSAN YASIN DUMATENG IBU ..... KAWULO SUMANGGA AKEN
5. SANTAPAN ROHANI DIPUN TERUSAKEN DOA DUMATENG... KAWULO SUMANGGA
AKEN
6. PENUTUP. SANGKING KAWULO CEKAP SEMANTEN MBOK BILIH WONTEN ATUR
KAWULO INGKANG KIRANG MRANANI DUMATENG PENGGALIH PANJENENGAN
SEDOYO KAWULO NYUWUN AGUNGE SAMUDRO PANGAKSAMI