Anda di halaman 1dari 5

Tahap Penguasaan Kemahiran Matematik Murid Pemulihan Tahun 3

Bil Kemahiran Afiq Ali Alif Husna Qaisara Damia


Haziq Imran Danish
1. Pranombor.
a) Mengkelaskan benda konkrit dan semi konkrit.
2. Konsep Angka.
a) Menyatakan kuantiti melalui perbandingan.
3. Mengenal Nombor.
a) Nilai nombor.
i. 1 hingga 5.
ii. 6 hingga 9.
b) Mengenal angka.
c) Nombor menaik, menurun dan di antara.
4. Mengenal Sifar ‘0’.
5. Operasi Tambah dalam Lingkungan 10.
a) Mengenalkan konsep tambah.
b) Menulis ayat matematik bagi operasi tambah melalui proses penyatuan.
c) Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah yang melibatkan nombor
hingga 10.
d) Menambah secara spontan fakta asas tambah yang melibatkan nombor hingga
10.
e) Penyelesaian masalah.

6. Operasi Tolak dalam Lingkungan 10.


a) Mengenalkan konsep tolak.
b) Menulis ayat matematik bagi operasi tolak melalui proses penyatuan.
c) Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tolak yang melibatkan nombor
hingga 10.
d) Menambah secara spontan fakta asas tolak yang melibatkan nombor hingga 10.
e) Penyelesaian masalah.

7. Mengenal Nombor 11 hingga 50.


a) Menamakan dan menentukan nilai.
b) Menulis angka.
c) Melengkapkan nombor secara membilang satu-satu.
d) Menulis nombor dalam bentuk perkataan.
e) Menentukan nilai tempat puluh dan sa.
f) Menulis angka dalam bentuk panjang.

8. Operasi Tambah dalam Lingkungan 18.


a) Menulis ayat matematik melalui proses penyatuan.
b) Melengkapkan ayat matematik.
c) Menambah secara spontan fakta asas tambah.
d) Menulis hitungan tambah dalam bentuk lazim.
e) Penyelesaian masalah.
9. Operasi Tolak dalam Lingkungan 18.
a) Menulis ayat matematik melalui proses penyatuan.
b) Melengkapkan ayat matematik.
c) Menambah secara spontan fakta asas tolak.
d) Menulis hitungan tolak dalam bentuk lazim.
e) Penyelesaian masalah.
10. Operasi Tambah dalam Lingkungan 50, Tanpa Mengumpul Semula.
a) Menambah sebarang dua nombor, satu digit dan gandaan sepuluh.
b) Menambah sebarang dua nombor, satu digit dan dua digit.
c) Menambah sebarang dua nombor, dua digit.
d) Penyelesaian masalah.
11. Operasi Tambah dalam Lingkungan 50, Secara Mengumpul Semula.
a) Menambah sebarang dua nombor, satu digit dan dua digit dan sebaliknya.
b) Menambah sebarang dua nombor, dua digit dan dua digit.
c) Penyelesaian masalah.
12. Operasi Tolak dalam Lingkungan 50, Tanpa Mengumpul Semula.
a) Menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor dua digit.
b) Menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor dua digit.
c) Menolak sebarang dua nombor gandaan sepuluh.
d) Penyelesaian masalah.
13. Operasi Tolak dalam Lingkungan 50, Secara Mengumpul Semula.
a) Menolak sebarang nombor satu digit daripada dua digit.
b) Menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor dua digit.
c) Menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaan
sepuluh.
d) Penyelesaian masalah.
14. Mengenal Nombor 51 hingga 99.
a) Menamakan dan menentukan nilai.
i. 61-70
ii. 71-80
iii. 81-90
iv. 91-99

b) Menulis angka.
c) Melengkapkan nombor secara membilang satu-satu.
d) Menulis nombor dalam bentuk perkataan.
e) Menentukan nilai puluh dan sa.
f) Menulis angka dalam bentuk panjang.
15. Operasi Tambah dalam Lingkungan 100, Tanpa Mengumpul Semula.
a) Menambah sebarang dua nombor gandaan sepuluh.
b) Menambah sebarang dua nombor, satu digit dan dua digit atau sebaliknya.
c) Menambah sebarang dua nombor dua digit dengan dua digit.
d) Penyelesaian masalah.

16. Operasi Tambah dalam Lingkungan 100, Secara Mengumpul Semula.


a) Menambah sebarang dua nombor satu digit dan dua digit atau sebaliknya.
b) Menambah sebarang dua nombor dua digit.

17. Operasi Tolak dalam Lingkungan 100, Tanpa Mengumpul Semula.


a) Menolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit.
b) Menolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit.
c) Menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaan
sepuluh.
d) Menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor gandaan
sepuluh.
e) Penyelesaian masalah.
18. Operasi Tolak dalam Lingkungan 100, Secara Mengumpul Semula.
a) Menolak sebarang nombor satu digit daripada nombor dua digit.
b) Menolak sebarang nombor dua digit daripada nombor dua digit.
c) Menolak sebarang nombor satu digit daripada sebarang nombor gandaan
sepuluh.
d) Menolak sebarang nombor dua digit daripada sebarang nombor gandaan
sepuluh.
e) Penyelesaian masalah.

19. Operasi Darab.


a) Mengenal konsep darab.
b) Menulis ayat matematik darab.
c) Melengkapkan ayat matematik darab.
d) Mendarab secara spontan.
e) Penyelesaian masalah.

20. Operasi Bahagi.


a) Mengenal konsep bahagi.
b) Menulis ayat matematik bagi operasi bahagi fakta asas bahagi.
c) Melengkapkan ayat matematik operasi bahagi.
d) Mengenal operasi bahagi melalui proses pengagihan.
e) Operasi bahagi, berbaki.
21. Wang.
a) Mengenal wang syiling.
b) Menyatakan perbandingan nilai dua syiling.

c) Menulis simbol Ringgit Malaysia (RM).


d) Menyatakan perbandingan nilai wang kertas RM 2, RM 5 dan RM 10.
e) Menyelesaikan masalah harian yang berkaitan dengan belanja harian.

22. Masa dan Waktu.


a) Mengenal bahagian-bahagian siang dan malam.
b) Menyatakan waktu dalam jam.
c) Menyatakan waktu dalam pecahan jam.
d) Membaca maklumat dari kalendar: hari, haribulan, minggu, bulan dan tahun.
e) Penyelesaian masalah.

Beri Nilai