Anda di halaman 1dari 2

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SATU SLOT PENGAJARAN


Mata Pelajaran : Pendidikan Islam
Tarikh : 4 Mei 2017 (Khamis)
Kelas : 6 Amanah
Bilangan Pelajar : 20 orang
Umur : 13 tahun
Masa : 30 minit
Bidang : Ulum Syariah (Aqidah)
Tajuk : Pengertian Syirik
Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar biasa mendengar perkataan syirik dalam pelajaran yang lalu
Objektif : Pada akhir pelajaran pelajar-pelajar akan dapat:
Aras 1. Menyatakan secara lisan pengertian, dalil dan hukum syirik dengan betul
selepas aktiviti latih tubi
Aras 2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga perkara mensyirikkan Allah serta cara
menjauhi perkara tersebut dengan betul setelah melihat tayangan video
Aras 3. Mengenal pasti sekurang-kurangnya satu perbezaan syirik dari aspek perkataan,
perbuatan dan pegangan serta meyakini Allah Maha berkuasa dengan betul
setelah aktiviti perbincangan
Kemahiran Berfikir: Membezakan aspek syirik melalui perkataan, perbuatan dan pegangan
Penerapan Nilai : Taat kepada Allah, beri perhatian, bersemangat dan bekerjasama
Gabung jalinan : Al-Quran (Ayat al-Quran dalil syirik : Surah al-Baqarah Ayat 22)
Penerapan / Rentasan: Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (Menjaga kesihatan tubuh badan dan pemakanan)
Sumber : i. Laptop
ii. Video
iii. LCD
iv. Papan putih
v. Anak patung
Langkah/ Aktiviti Pengajaran &
Isi Kandungan Catatan
Masa Pembelajaran
Mukaddimah - Membaca doa menuntut ilmu - Seorang pelajar yang Nilai : taat
(3 minit) - Mengucap dua kalimah syahadah bertugas membacakan doa Bahan : -
- Semua pelajar duduk dalam Kaedah : Menghafal
keadaan tertib dan
mengaminkan doa bersama
guru
Set Induksi - Anak patung - Guru menunjukkan sebuah Nilai : taat
(3 minit) - Soalan : anak patung Bahan : Anak patung
Apakah yang ada pada tangan - Guru bersoal jawab dengan Kaedah : Bersoal
Ustazah? pelajar tentang anak patung jawab
Siapa yang ada menyimpan anak tersebut
patung di rumah? - Guru mengaitkan cerita
Di mana kamu letak anak patung dengan tajuk pelajaran hari
tersebut? ini
Tahukah kamu bahawa ada manusia
yang menyembah patung?
Langkah 1 - Pengertian syirik ialah - Murid mendengar Nilai : Bersungguh-
(7 minit) menyekutukan Allah dengan penerangan guru tentang sungguh
makhluknya maksud syirik, dalil naqli dan Bahan : Slaid
- Dalil naqli : Ayat al-Quran Surah al- hukumnya Kaedah : Syarahan
Baqarah Ayat 22 - Guru menayangkan slaid
- Hukum syirik : orang Islam haram yang mengandungi maksud
melakukan syirik dan wajib syirik, dalil naqli dan
menghindarinya hukumnya
- Murid melihat dan membaca
kandungan slaid secara
berkumpulan dan individu

Langkah 2 - Perkara-perkara syirik kepada - Murid melihat tayangan Nilai : Beri tumpuan
(7 minit) Allah: video perkara-perkara syirik Bahan : Kertas
i. Riak kepada Allah dan murid kajang
ii. Menyembah patung berhala atau menonton sambil Kaedah : Tayangan
pokok mencatatkan perkara syirik video dan bersoal
iii. Takbur yang dilihat dari tayangan jawab
iv. Menganggap ubat sebagai video
penyembuh - Guru bersoal jawab
v. Memakai lambang agama lain bersama pelajar tentang
vi. Memuja roh nenek moyang atau perkara-perkara syirik
kubur kepada Allah yang dilihat
vii. Mempercayai bintang ramalan dari tayangan video
xi. Percaya kepada ramalan nasib

Langkah 3 - Perbezaan syirik dari aspek - Guru membahagikan murid Nilai :


(7 minit) perbuatan, perkataan dan hati kepada 3 kumpulan kecil Bekerjasama dan
- Aspek-aspek syirik: dan mengarahkan murid bersemangat
1. Perkataan – Mengucapkan perkara- untuk berbincang dan Bahan : borang
perkara yang menyekutukan Allah menyenaraikan perkara- perbezaan syirik dari
2. Perbuatan – Melakukan perkara- perkara syirik dari aspek aspek perbuatan,
perkara yang menyekutukan Allah perkataan, perbuatan dan perkataan dan hati
3. Hati – Mempercayai perkara-perkara hati Kaedah :
yang menyekutukan Allah - Wakil kumpulan Perbincangan dalam
membentangkan di hadapan kumpulan
- Contoh-contoh syirik: kelas dan menulis di papan
1. Mengatakan Allah itu berbilang- hitam
bilang - Guru dan murid
2. Memakai tangkal membincangkan perbezaan-
3. Mempercayai selain dari Allah perbezaan yang telah
berkuasa dikenal pasti melalui aktiviti
pembentangan
Penutup Rumusan : - Guru merumuskan isi
(3 minit) - Pengertian syirik, dalil dan hukum pelajaran
serta pembahagiannya - Guru menasihati pelajar
- Penghayatan supaya menjauhi agar mengelakkan diri dari
syirik dan meyakini Allah Maha Esa perkara syirik dan sentiasa
beristighfar
- Kerja lanjutan di rumah

Anda mungkin juga menyukai