Anda di halaman 1dari 8

Proiectarea unităţii tematice: „FAPTE BUNE”

Perioada: 4 săptămâni (15 IANUARIE – 9 FEBRUARIE 2018)

Săptămâna a III-a : 5.02- 9. 02.2018


Ziua Comp. Activităţi integrate/pe discipline Conţinut vizat Resurse materiale Evaluare/Feed-
specifice Organizarea colectivului de elevi back
Activităţi integrate
L CLR  Citirea unor cuvinte şi asocierea cu imaginea Recapitulare Resurse materiale: Observare
U corespunzătoare Literele de tipar şi sistematică
N 1.1.1.2.  Despărţirea cuvintelor în silabe Manual p. 60, , caiet tip I, ,
de mână
I  Ordonarea silabelor pentru a obţine cuvinte fisa de lucru, flip chart Temă în clasă
1.3.1.4.  Ordonarea cuvintelor pentru a obţine
propoziţii Resurse procedurale:
2.1.2.2.  Formulare de propoziţii folosind cuvinte date
 Asocierea unor cuvinte şi enunţuri cu imagini conversaţia, demons-
2.3.2.4.
corespunzătoare traţia,explicaţia, jocul
 Utilizarea semnelor de punctuaţie în scrierea didactic, exerciţiul
propoziţiilor
 Scrierea cuvintelor cu sens opus Forme de organizare a
Scrierea răspunsurilor pentru întrebări date colectivului:Activitate
frontală, individuală, pe
grupe, în perechi

CLR  Citirea unor texte Recapitulare Resurse materiale: Observare


 Formulare de întrebări şi răspunsuri Literele de tipar şi sistematică
1.1.1.2.1.3.  Ordonarea silabelor pentru a obţne cuvinte Manual p. 60, caiet tip I, ,
de mână
1.4.2.1.2.2.  Ordonarea cuvintelor pentru a obţine fisa de lucru
2.3.2.4. propoziţii Resurse procedurale: Temă în clasă
 Formulare de propoziţii folosind cuvinte date conversaţia, demons-
MM  Asocierea unor cuvinte şi enunţuri cu imagini traţia,explicaţia, jocul
corespunzătoare
2.1.2.2. didactic, exerciţiul
 Utilizarea semnelor de punctuaţie în scrierea
propoziţiilor Forme de organizare a
 Dictare colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,
Activităţi pe discipline: Educaţie fizică şi sport Limba franceză

Activităţi integrate
M  Despărţirea cuvintelor în silabe Resurse materiale:
A  Ordonarea silabelor pentru a obţine cuvinte Recapitulare Manual p. 60, , caiet tip I, observare
R  Ordonarea cuvintelor pentru a obţine Literele de tipar şi instrumente de scris şi sistematica
Ţ propoziţii de mână colorat, obiectele din sala
I  Formulare de propoziţii folosind cuvinte date
 Asocierea unor cuvinte şi enunţuri cu imagini de clasă, alfabetar, cărţi,
corespunzătoare reviste, ziare, imagini, Temă în clasă
 Utilizarea semnelor de punctuaţie în scrierea Resurse procedurale:
propoziţiilor conversaţia, demons-
Copiere, transcriere traţia,explicaţia, jocul
didactic, exerciţiul
Forme de organizare a
colectivului:
Activitate frontală,
individuală, pe grupe,

CLR  Citirea unor cuvinte şi asocierea cu imaginea Resurse materiale: Observare


corespunzătoare Recapitulare Manual p. 60, , caiet tip I, sistematică
1.1.1.2.  Despărţirea cuvintelor în silabe Literele de tipar şi instrumente de scris şi
1.3.1.4.  Ordonarea silabelor pentru a obţine cuvinte de mână Temă în clasă
colorat, fise de lucru
2.1.2.2.  Ordonarea cuvintelor pentru a obţine
propoziţii Resurse procedurale:
2.3.2.4.
 Formulare de propoziţii folosind cuvinte date conversaţia, demons-
MM
 Asocierea unor cuvinte şi enunţuri cu imagini traţia,explicaţia, jocul
2.1.2.2. corespunzătoare didactic, exerciţiul
 Transcriere, copiere, dictare Forme de organizare a
colectivului:
Activitate frontală,
individuală
 Realizarea unor colaje/desene care Corpul omenesc Resurse materiale:
MEM reprezintă scheletul unui om sau corpul
omenesc cu principalele organe Scheletul manualul (pag. 60-61), Observare
1.1.3.2.  Identificarea unor modalităţi de a ne proteja sistematică
oasele Organe majore Fişă de lucru:
4.1. 4.2.  Identificarea tipurilor de alimente care ajută
la creşterea sănătoasă a oaselor unui om Adunarea şi Sistemul osos, imagini
CLR  Evidenţierea faptului că un os fracturat se scăderea
numerelor Resurse procedurale:
poate reface
1.1.2.1. naturale până la Evaluare scrisă
 Recunoaşterea organelor şi localizarea conversaţia, demons-
acestora folosind imagini din atlase sau 31, cu trecere
AVAP peste ordin traţia, explicaţia, jocul
mulaje
 Identificarea pe propriul corp a zonelor unde didactic, exerciţiul
2.2.
2.3. sunt amplasate
Forme de organizare a
colectivului:

Activitate frontală,
individuală, pe grupe, în
perechi
MM  Exerciţii de adoptare a poziţiei corecte Poziţia corectă, Resurse materiale: Observarea
1.4. pentru cântat. emisia naturală, jucării muzicale, culegere sistematică
2.1.  Receptarea corectă a tonului şi emisia tonul, semnalul de de cântece, imagini
CLR naturală în urma semnalului de începere, cu început, dicţia, anotimpul Toamna Probă orală
2.3. accent pe dicţia corectă. sincronizare. Resurse procedurale:
2.4.  Audierea şi învăţarea cântecului „Toamna”. Cântarea vocală în conversaţia, jocul didactic, Probă practică
 Discuţii pe baza cântecului audiat. grup şi individual exerciţiul, explicaţia, jocul
 Reproducerea în grup şi individual a „Toamna” didactic
cântecului „Toamna” şi a altor cântece Forme de organizare a
cunoscute, respectând sincronizarea. colectivului:
activitate frontală,
individuală

M Activităţi integrate
I CLR  Despărţirea cuvintelor în silabe Recapitulare Resurse materiale: Observare
E 1.1.1.2.  Ordonarea silabelor pentru a obţine cuvinte Literele de tipar şi sistematică
R  Ordonarea cuvintelor pentru a obţine de mână Manual p. 60, , caiet tip I, ,
1.3.1.4.
C propoziţii fisa de lucru, Autoevaluare
2.1.2.2.2.3.
U  Formulare de propoziţii folosind cuvinte date Resurse procedurale:
R 2.4.  Asocierea unor cuvinte şi enunţuri cu imagini conversaţia, demons-
I MM corespunzătoare
traţia,explicaţia, jocul
2.1.  Utilizarea semnelor de punctuaţie în scrierea
propoziţiilor didactic, exerciţiul
Forme de organizare a
colectivului:Activitate
frontală, individuală, pe
grupe,
CLR  Rezolvarea de exerciţii variate, cuprinse în Evaluare Resurse materiale: Evaluare
1.1.1.2. fişa de evaluare (identificarea numărului de sumativă
silabe, completarea unui text folosind Fişe, instrumente de scris
1.3.1.4.2.1.
cuvintele date, ordonarea cuvintelor şi
2.2.2.3.2.4. Resurse procedurale:
scrierea unor propoziţii)
3.1.3.2.  Formularea orală de întrebări şi răspunsuri
3.3.4.1. după cerinţe date din lecturile studiate explicaţia
 Recunoaşterea unor personaje din lecturile
Forme de organizare a
studiate
colectivului: Activitate
individuală

 Identificarea „vecinilor” unui număr Resurse materiale:


MEM  Compunerea şi descompunerea numerelor în Recapitulare
concentrul 0-31, folosind obiecte, desene şi Numerele 0-31 manualul (pag62),riglete, Observare
1.1.1.2. numere beţişoare, creioane, fisa fr sistematica
 Evidenţierea cifrei unităţilor şi a cifrei zecilor lucru
1.3.1.4.  Numărare din 2 în 2, de la numărul _ până la Autoevaluare
numărul _ sau din 3 în 3 de la numărul - până Resurse procedurale:
1.5.1.6. la numărul - (crescător şi descrescător)
 Recunoaşterea numerelor pare şi a celor conversaţia, demonstraţia,
3.1.3.2.
impare explicaţia, jocul didactic,
4.1.4.2.  Scrierea unor numere care îndeplinesc exerciţiul
condiţii date
5.2. Formularea de întrebări, răspunsuri, păreri Forme de organizare a
despre fenomene ilustrate şi/sau cunoscute
colectivului:

Activitate frontală,
individuală, pe grupe, în
perechi

Recapitulare Observarea
DP  Discuţii despre necesitatea exprimării Evaluare
Resurse materiale: sistematica
emoţiilor la şcoală şi acasă.
2.1.2.2. Imagini, coli, creioane
 Joc : „Mimează ce scrie pe bileţelul extras!”
colorate, carioci, PC, jucării Probă orală
AVAP  Desen: Astăzi sunt .... deoarece....
din sala de clasă
2.2. Resurse procedurale :
conversaţia, jocul didactic, Probă practică
exerciţiul, explicaţia, jocul
didactic
Forme de organizare:
activitate frontală,
individuală

Activităţi integrate
J Recapitulare Resurse materiale: Observare
O MEM  Calcularea unor sume şi a unor diferenţe Numerele 0-31 manualul (pag62), caietul sistematică
I  Jocuri didactice de efectuare a unor adunări Adunarea şi manualului (pag. 45),
1.1.1.2. sau scăderi şi descoperirea unui cuvânt
scăderea riglete, beţişoare, creioane,
conform unui cod dat
1.3.1.4.  Compararea şi ordonarea unor numere date imagini
1.5.1.6. Crearea de probleme pornind de la imagini şi Resurse procedurale:
3.1.3.2. scheme date conversaţia, demons-traţia,
4.1.4.2. explicaţia, jocul didactic,
5.2. exerciţiul
Forme de organizare a Autoevaluare
colectivului:
1.3., 1.4., Activitate frontală,
2.1., 2.2., individuală, pe grupe, în
2.3., 2.4., perechi
3.1., 3.2.,
3.3.,1
CLR
 Rezolvarea de exerciţii variate, cuprinse în Resurse materiale:
fişa de lucru Poveşti cunoscute
1.1.1.2.1.3.
1.4.2.1.2.2.  (identificarea numărului de silabe, Fişe, instrumente de scris
completarea unui text folosind cuvintele
2.3.2.4.3.1. date, ordonarea cuvintelor şi scrierea unor Resurse procedurale:
3.2.3.3.4.1. propoziţii)
 Formularea orală de întrebări şi răspunsuri explicaţia
după cerinţe date din lecturile studiate
Forme de organizare a
Recunoaşterea unor personaje din lecturile
studiate colectivului:

Activitate individuală
MM  Reproducerea în grup şi individual a Evaluare Resurse materiale: Observarea
1.4.2.2.3.1. cântecelor învăţate respectând Culegere de cântece, CD cu sistematică
CLR sincronizarea. cântece, creioane, colorate
Intonarea cântecelor învăţate prin percuţie
2.3.2.4. Resurse procedurale:
corporală sau jucării muzicale
MEM conversaţia, jocul didactic, Probă orală
3.1. exerciţiul, explicaţia, jocul
didactic
Activităţi pe discipline: Religie

Activităţi integrate

V  Calcularea unor sume şi a unor diferenţe Evaluare Resurse materiale: Evaluare


I MEM  Compararea şi ordonarea unor numere date Numerele 0-31 sumativă
N  Rezolvarea de probleme Fişe, instrumente de scris
Adunarea şi
E 1.1.1.2.  Recunoaşterea organelor şi localizarea
scăderea Resurse procedurale:
R 1.3.1.4. acestora folosind imagini
I 1.5.1.6.3.1. Recunoaşterea părţilor componente ale unei
explicaţia, munca
3.2.4.1. plante şi a rolului pe care acestea le îndeplinesc
independentă
4.2.5.2.
Forme de organizare a
colectivului:Activitate
independentă

.
AVAP  Discuţii despre culorile spectrului solar Culorile spectrului Resurse materiale Observare
2.1.  Cum se formează curcubeul? solar - Curcubeul acuarele, pensule, pahare, sistematică
2.2.  Semnificaţiile culorilor caiet de desen, CD-player,
 Curcubeul - desen Cd cu cântece de toamnă
MM  Expunerea lucrărilor realizate. Resurse procedurale:
2.1. Intonarea cântecului: “Culorile se ceartă’’ demonstraţia,exerciţiultur
2.2. ul galeriei
Forme de organizare a
colectivului:
activitate frontală,
individuală

AVAP  Discuţii despre iarnă, vieţuitoare în timpul Resurse materiale Analiză şi


iernii apreciere
2.1.2.3.  Expunerea lucrărilor realizate. Selectarea Expoziţie cu acuarele, pensule, pahare
lucrării preferate şi motivarea alegerii lucrările elevilor
MM realizate caiet de desen, CD-player,
 Audiţie muzicală: cântecele de iarnă ,,Iarna pe uliţă’’ Cd cu colinde
3.2.  Realizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor
 Interpretarea unor cântecele de iarnă Resurse procedurale:
CLR
 Prezentarea regulamentului de lucru
Alegerea lucrărilor reuşite şi expunerea pe observaţia dirijată,
1.1.
panouri explicaţia, demons-traţia,
exerciţiul

Forme de organizare a
colectivului :
act. frontală, pe grupe

Activităţi pe discipline: Educaţie fizică